Ortadoğu Gazetesi

BIST
101,729
%-0,96
USD
5,3064
%0,09
EUR
6,0018
%0,02
Altın
226,2940
%0,92
SON DAKİKA

Her ağacında evliya kokusu olan Darende...

İHSAN MUSLU / 2018-03-26 08:51:40

Es-Seyyid Osman Hulusi-i Darendevi (k.s.)

Osman Hulusi Efendi, babası Şeyhzadeoğlu sülalesinden 

Hasan Feyzi Efendi vasıtasıyla Hz.Hüseyin'e ve 

Hz.Peygamber'e, yine annesi Fatıma Hanım kanalıyla da meşayihden Taceddin-i Veli  

vasıtasıyla Hz.Peygamber'e ulaşan 36. kuşaktan asil bir seyyiddir.  

12. Kuşaktan da ''Somuncu Baba'' namıyla maruf Şeyh Hamidüddin-i Veli (k.s)'nin torunudur.

Osman Hulusi Efendi, küçük yaşlarda iken, 

bir dalı Allah'ı zikrediyor gerekçesiyle kesmeyecek kadar ötelerden bir esinti taşır üzerinde. 

Ufak yaşlarda sohbet meclislerine katılan ve hemen herkesin dikkatlerini çekmeye başlayan Osman Hulusi Efendi, 

1945 yılından 1987 yılına kadar Şeyh Hamid-i Veli Cami İmam Hatipliği görevini yapmıştır. 

Ve bu dönemdeki hutbeleri "Şeyh Hamid-i Veli Camii Minberinden Hutbeler" adlı kitapta toplanmıştır.

Osman Hulusi Efendi kendini ilim sahasında fetvaya muktedir bir seviyeye eriştirmiş ve verilen vehbi ilimle şeriat, hakikat, marifet gibi ilimlerde derinleşmiştir. 

Henüz genç yaşlarda iken müşahede makamına da ulaşmıştır.

Aynı zamanda Arapça ve Farsça da bilen mutasavvıf Osman Hulusu Efendi'nin bir divanı bulunmaktadır. 

Divan-ı Hulusi-i Darendevi, edebiyatımızın önemli ürünleri arasında sayılabilecek bir eserdir. 

Yine aynı şekilde Osman Hulusi Efendi'nin  mektuplarından oluşan bir eseri de vardır: 

"Mektubat-ı Hulusi-i Darendevi". 

Bu kitapta 66 mektup bulunmaktadır ve bu mektuplar, 

Osman Hulusi Efendi tarafından irşad amaçlı oğlullarına, 

arkadaşlarına, kim olduğu bilinmeyen kişilere gönderilmiştir.

Aslında Osman Hulusi Efendi'nin Divan'ında yer alan bir şiiri hepimizin kulaklarına aşikar olan bir şiirdir: 

''Cuşa gelir dağ ile taş feryad eder vakt-i seher

Her nesneyi kaplar telaş feryad eder vakt-i seher

Ol demde gül handan olur bülbül görüp nalan olur

Her ehl-i dil şadan olur feryad eder vakt-i seher

Ol demde diller zar eder dil-ber arz-ı didar eder

Her can özün izhar eder feryad eder vakt-i seher

Ol demde eşcar u nebat taze bulurlar hep hayat

Ol demde cümle mümkinat feryad eder vakt-i seher

Çağlar akar ab-ı revan yüz yere kor eyler figan

Ol demde zerrat-ı cihan feryad eder vakt-i seher

Ol demde ins ile melek raksa gelir çarh-ı felek

Hu hu deyu suda semek feryad eder vakt-i seher

Ol demde Zat-ı Kibriya aşıklara eyler sala

Olan bu sırra aşina feryad eder vakt-i seher''

***

Hulusi Efendi (ks)'nin şahsında ve eserlerinde hayatı boyunca kendini insanlığa hizmete vakfetmiş, gerçek manada tasavvufun insanlığa hizmet olduğunu örnek ahlakıyla sergilemiştir. 

''Allah güzeldir, güzel olanı yapar'' prensibi ile güzel olan her şeyi insanların hizmetine sunmuştur. 

Yapılan hizmetleri Allah için yapmış ve topluma örnek olan yüce şahsiyetlerden biri haline gelmiştir.

Osman Hulusi Efendi Eserleri:

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi (ks) aynı zamanda mutasavvıf bir şairdir. 

Divan şiirinin 20.yüzyıldaki örnek temsilcisi Hulusi Efendi (ks)'nin; 

Gazel, İlahi, Kaside, Rubaiyyat ve Müstezat türünden meydana gelen, 

Divan-ı Hulusi-i Darendevi adlı eseri günümüzde araştırmacıların ve akademisyenlerin dikkatini çekmektedir. 

Ayrıca yakınlarından başlamak üzere ahbaplarına yazdığı, 

nazım ve nesir şeklinde mektupların toplandığı Mektubat-ı Hulusi-i Darendevi ve Şeyh Hamid-i Veli Minberinden Hutbeler adlı eserleri vardır. Geçmişten geleceğe hizmet etme aşkı ve heyecanı ömrünün son günlerine kadar devam etmiştir. 

Tarihin derinliklerinde yaşayan, değişik yol ve metodlarla tüm insanlığa hizmet eden büyük mutasavvıflar; 

''Mevlana, Somuncu Baba, Yunus Emre, Alaaddin Attar, 

Hacı Bayram-ı Veli, Akşemseddin, Abdurrahman-ı Erzincani, 

Fethullah-i Musuli, 

Taceddin-i Veli'' gibi Osman Hulusi Efendi (ks) de kendi asrı olan 

20. asırda insanlığa hizmet etmenin neşvesini ve neşesini insanlık alemine göstermiş, bir insan ömrünün nasıl dolu dolu yaşanacağını, 

güzel ve örnek ahlakı ile ortaya koymuştur. 

14 Haziran 1990 yılında vefat eden Osman Hulusi Efendi'nin kabri şerifleri Somuncu Baba Külliyesi haziresinde yer almaktadır.

Cenab-ı Allah ruhunu şad ve mesrur eylesin...
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »