Ortadoğu Gazetesi

BIST
102,715
%0,57
USD
5,2786
%0,07
EUR
5,9640
%-0,09
Altın
224,2210
%0,69
SON DAKİKA

Yalancı Peygamberlerin Ortaya Çıkması...

İHSAN MUSLU / 2018-04-08 09:37:29

Peygamber Efendimizin Veda Haccı'ndan sonra, 

etraftan gelen Müslüman­lar memleketlerine dönmüşlerdi. 

Aldıkları talimatları mem­leketlerine götür­müşler, 

halka onları anlatmışlardı.

Veda Haccı esnasında inen Maide Suresi'nin üçüncü ayet-i kerimesi, 

dinin kemale erdiğini beyan ediyordu. 

Bu, Re­sul-i Kibriya Efendimizin aynı za­manda vefatının da yakınlaştığının 

ifadesi oluyordu. 

Bunu bir kısım Müslü­man sezmişti. 

Veda Haccı'ndan sonra Peygamber Efendimizin hastalanması ise, 

buna kuvvet vermişti.

Bu esnada Araplardan bazı kimseler peygamberlik davasına kalkıştı.

Bunların ilki, Beni Ans kabilesinden Esvedü'l-Ansi diye tanınan 

Abhele b. Ka'b idi. 

Kahin ve hokkabaz bir adamdı; 

sözleriyle halkı tesir altına alırdı.

Yemen'de ortaya çıkan bu adam, peygamber olduğunu ve meleklerin ken­di­sine vahiy getirdiğini iddia etmeye başladı. 

Birtakım yalan, dolan ve hi­lelerle Yemen ahalisinden birçok kimseyi aldattı. Necran halkı da ona tâbi oldu. 

Daha sonra San'a'ya gidip orayı da zaptederek fesat ve irtidat dairesini genişletti.

Yemen'de bulunan Müslüman vali ve memurlar orayı terk etmek duru­mun­da kaldılar. 

Hz. Muaz b. Cebel, Ma'rib'de bulunan Ebu Musa el-Eş'ari Haz­retlerinin yanına gitti. 

Daha sonra ikisi ora­dan Hadramut'a gittiler.

Resul-i Kibriya Efendimiz, durumu haber aldı; 

Yemen'deki Müslümanlara, 

''Her nasıl olursa olsun Ab­he­le'­nin hakkından geliniz!'', 

diye haber gönderdi.

Yemen'deki Müslümanlar bu emir üzerine harekete geç­tiler; 

sonunda, onu evinde öldürdüler. 

Esved'in öldürüldüğü haberi, Medine'ye, 

Peygamber Efen­dimizin vefatından bir gün önce, 

Pazar günü ulaştı. 

Yalancı Esved'in öldürül­mesinden sonra Müslüman vali ve memurlar tekrar Yemen'e döndüler.

***

Müseyleme-i Kezzab'ın Peygamberlik İddiasıyla Ortaya Çıkışı:

Yine Hicret'in 10. senesinde, Müseylime-i Kezzab, 

Yema­me'de peygamber­lik davasına kalkıştı.

Müseylime, daha önce Beni Hanife temsilcileriyle Medine'­ye gelerek, 

Pey­gamber Efendimizle görüşüp Müslüman ol­muş­tu. 

Yema­me'­ye dönünce tekrar irtidat etti.

İrtidat ettikten sonra Müseylime, Pey­gam­be­ri­mize ortak olduğunu iddia et­meye ve yaymaya başladı. 

Kısa zamanda hokkabazlık ve sihirbazlığıyla Beni Ha­nif ve Ye­ma­me halkından birçok kimseyi kandırıp etrafına topladı. 

Hatta bir ara Kur'an-ı Kerim'i bile taklide kalkıştı! 

Bir­ta­kım gülünç sözler dizip Kur'an diye okurdu. 

Uydurduğu lâf­lardan bazıları şunlardı:

''Fil nedir''... Filin ne olduğunu sana ne bildirdi... 

Onun hurma lifinden ip gibi kuyruğu ve uzun hortumu vardır. 

Bu, Rabbimizin yarattıklarından azıcığıdır!''

Yalançı Museylime'yi gülünç duruma sokan bir başka sözü ise, şuydu:

''Ey kurbağa kızı kurbağa! 

Ne diye nak nak, vak vak edip duruyorsun! 

Üs­tün suda, altın balçıkta! 

Sen, ne suyu bulandırabilirsin, ne de içene mani olabi­lirsin! 

Yarasa, sana ölüm haberini getirinceye ka­dar yerde bekle!''..

Peygamber Efendimiz, Necid diyarında bulunan Müslümanlara da haber göndererek, Müseylime-i Kezzab'ın hak­kından gelmelerini emir buyurdu.

Resul-i Kibriya Efendimizin ebediyet alemine irtihalinden sonra, 

Hz. Ebu Bekir, Halid b. Velid komutasında Müseyli­me'nin üzeri­ne bir ordu gönderdi. Ve,

Vahşi b. Harb, Hz. Hamza'­yı şehit ettiği harbesiyle onu da öldürdü.

Yemame savaşında Müseylemet-ül-Kezzab'ın etrafına toplanarak dinden dönenlerle büyük bir savaş yapıldı. 

Mürtedlerden yirmi bin kişi öldürüldü. 

Müseyleme ile askerleri mağlup ve perişan oldu. 

Zeyd bin Hattab, Sabit bin Kays-ı Ensari, Ebu Dücane, 

Ebu Huzeyfe ibni Utbe, 360 Muhacir, 360 Ensar ve binden fazla da Tabiin şehit oldu. 

Müseyleme bu savaşta Ashab-ı kiramdan Vahşi radıyallah'ü anh tarafından öldürüldü. 

Vahşi radıyallahü anh, Müseyleme'yi nasıl öldürdüğünü şöyle anlatmıştır: ''Müseylemet-ül Kezzab üzerine gönderilen orduya katıldım. 

Umarım ki Müseyleme'ye karşı çıkarım, 

onun cezasını veririm, dedim. 

Nihayet savaş yapıldı ve İslam ordusu galip oldu. 

Bir de ne göreyim. 

Müseyleme yıkık bir duvar dibinde sanki esmer bir deve gibi saçı başı dağınık bir halde duruyordu. 

Hemen harbemi öyle bir attım ki, Müseyleme'nin göğsüne saplanıp iki küreği arasından çıktı. 

Bunun üzerine Ensar'dan bir kişi ona doğru koştu ve başını bir kılıç darbesiyle uçurdu.''
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »