Ortadoğu Gazetesi

BIST
102,715
%0,57
USD
5,2786
%0,07
EUR
5,9640
%-0,09
Altın
224,2210
%0,69
SON DAKİKA

Horasanizade Derviş Ali Dede...

İHSAN MUSLU / 2018-04-14 10:16:48

Bektaşi tarikatını Girit'e getiren, 

Horasanizade Mevlana Derviş Ali Dede'dir.

Mevlana adı olup, Mevlevilik ile bir ilgisi yoktur.

Bu zat Ankara Vilayeti Kırşehir müftüsü, Horasan'ın Türkmen aşiretlerinden; ''Horasanlı Mehmed Hüdabende'nin büyük oğludur.'' 

Tahsilini bitirdikten sonra İstanbul'a geldi. 

İmtihan vererek Süleymaniye darülhadisine girdi. 

Orayı da bitirdi icazet aldı. 

Sonra memleketine dönerek babasının yanına gitti. 

Maneviyata merakı sebebiyle babasının tarikatına girdi. 

Kırşehir sancağı Hacı Bektaş nahiyesinde Suluca Karahöyük mevkiinde 

Şimdi Nevşehir'e bağlıdır. 

Tarikatın piri Hacı Bektaş-ı Veli hazretlerinin Pir evi adıyla bilinen Büyük Tekkesine gitti. 

Her şeyi terk ederek tarikata katıldı ve derviş oldu. 

Sırayla tüm aşamalardan geçti. 

Osmanlının Kalyon vakasıyla 1664 Girit'i feth etmek için harekete geçmesiyle, Her yerde harekete geçildi. 

Pir evi Osmanlı ordusunun Hazreti Pirin hamisi olduğunu bilir ve itikat ederdi. 

Bu nedenle Pir evi postunda bulunan Dimetokalı Vahd Dede bu eski gelenek üzerine Girit seferi için kafileyi teşkil etti ve ehliyeti herkesçe bilinen Horasani-zade'yi hilafet payesiyle halife yaptı ve kafileye kafile başı yaptı. 

Horasanizade kafilesiyle Girit'e 25 Rebiülahir 1055-1645 gitti. 

Orada dergahın kurulması ise, 1650'dir. 

Doğum tarihi belli olmasa da Hakka yürümesi 1671-1672'dir. 

Kandiye yakınlarında güneyinde ismine izafe olunan Horasanlı dergahının cennet misali bahçesinde bir türbe içindedir.

Baki Öz ise, Girit'e Bektaşiliği, Horasan Türkmenleri soyundan Kırşehirli Horasanlı Mevlana Derviş Ali Dede sokar. 

1664'de Girit'in alınması sırasında ora ''Bektaşi yoksulları kafilesi'nin başı olarak katılmıştır.'' 

Derviş Ali Girit'te Bektaşiliği örgütler, kurumlarını dergahlarını, tekkelerini açar, babalar atar. 

Böylece Horasanlı Degahı, Girit'te Bektaşiliği halka benimseten merkez olur. Girit'te Bektaşiler Kandiye, Resmo ve Hanya kentlerinde yoğunluktadırlar. 

Mersin'de eski Giritli diye anılan, Giritliler; 

Girit adasında yüzyıllardır var olan Türk unsuru 1820'li yıllarda Osmanlının gücünü kaybetmesiyle adada Türkler için kötü günlerin başlangıcıydı. 

Yıllar süren baskı zulüm ve katliamlar karşısında dönemin padişahı Abdülhamit Han'a durumu bildirirler. 

Eski Giritli diye bilinen Türkler Girit adasından 1898'de Adana, 

Mersin, Hatay gibi bir çok sahil kentine gelmişler. 

Bir müddet Han hamam gibi yerlerde kalmışlar. 

1902'de iskan olmuşlar. 

Padişahın tapu vermesi üzerine yada diğer bir deyişle ihsan eylemesinden dolayı İhsaniye köyü yada İhsaniye mahallesi adlarını almıştır. 

Şimdiki Hebilli köyü Kale mahallesi de Giritlilere 45 hane olarak iskan edilmiştir. O zamandan kalan bazı yapılar vardır. 

1.Dünya Savaşı patlak verince her haneden bir kişi yani 45 kişi savaşa katılmış 43 şehit 2 gazi ile köyde büyük kayıp yaşanmış. 

Yalnız kalan aileler Tarsus'ta ve Mersin'deki yakınlarına gitmişler. 

5-6 hane kalan köy Kurtuluş savaşından sonra yine çoğalmaya başlamışlar. 

Yeni Giritliler diye anılan, Giritliler; 

1924 yılında Cumhuriyetin ilanından sonra mübadele ile Türkiye'ye gelen Girit Türkmenleridir. 

1935 itibariyle adada Türk unsuru tamamen bitmiştir.

Kaynak;kiritimu.blogspot.com.tr-horasani-zade-dervis-ali-dede..
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »