Ortadoğu Gazetesi

BIST
101,742
%0,01
USD
5,2841
%0,06
EUR
5,9974
%0,09
Altın
227,6810
%0,62
SON DAKİKA

Ah şu gönül iklimimiz var ya....

İHSAN MUSLU / 2018-04-18 10:02:11

Rasul-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz'i, 

O'na duyduğumuz aşk nisbetinde ve O'na yakınlaşabildiğimiz ölçüde tanıyabiliriz. Çünkü muhabbetin şiddeti ölçüsünde, 

aşık ile maşuk arasında bir hissiyat benzerliği yaşanır. 

''Kişi sevdiği ile beraberdir.'' 

(Buhari) hadisi de bu kalbi beraberliği ifade eder. 

Muhabbet-i Rasulullah'ı yaşamayanlar, muhabbettullah'a ulaşamazlar. 

Zira kulu, Allah'a muhabbet deryasına götürecek olan yegane rahmet ve muhabbet pınarı, Peygamber Efendimiz'dir. 

Öyle ki Hazret-i Peygamber'e muhabbet, Allah'a muhabbet; 

O'na itaat, Allah'a itaat; O'na isyan, Allah'a isyan sadedindedir.

Allah Rasulü'ne olan kalbi yakınlığımız, fiili ve kavli beraberliğimiz, 

velhasıl muhabbetimiz, azab-ı ilahiden de kurtuluşumuza bir vesiledir. 

Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır;

''Ey Rasulüm! 

Sen onların içinde iken Allah, onlara azab edecek değildir!..'' 

(el-Enfal, 33)

Hazret-i Peygamber'in muazzez varlığı, beşer için bir muhabbet melcei, 

yani sığınağıdır.

Rasulullah Efendimiz'den almamız gereken en mühim manevi tahsil, 

iç dünyamızı O'nun gönül dokusundaki hissiyat ile müşterek hale getirebilmektir.

Bir mü'minin gönlü muhabbet-i Rasulullah'ta ne mertebeye vasıl olursa dünyada nail olacağı huzur ve saadet, ahirette ulaşacağı makam, o nisbette yüce olur.

Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i ''Alemlere Rahmet'' olarak gönderdiğini bildirmiştir. (Enbiya; 107) 

Rahmet insanı olabilmek, ancak Hazret-i Peygamber Efendimiz'i en güzel şekilde tanıyabilmekle; yani O'nun siretini, sünnetini ve muhabbetini tahsil edebilmekle mümkündür.

Bugün Rasulullah Efendimiz'i tanıyabilirsek, 

yarın mahşerde O da bizi tanır. 

Gönlümüz O'nu görecek kıvamda olursa, O da bize nazar kılar. 

O'nu duyar ve dinlersek, O da bizim feryadımızı işitir.

Biz O'na tabi olalım ki, O da bize; 

''Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun!'' (Bakara; 143) buyrulduğu üzere, hem şahit ve hemde şefaatçi olsun.

Mü'minin vazifesi; ''Allah'ın emirlerini, sırf Allah emrettiği için ve Rasulullah Efendimiz'in tatbik ettiği şekilde ifa etmektir. 

Bu hususta  iyi niyetle bile olsa, şahsi görüşüyle hareket edip Sünnet'in dışına çıkmak, kulu yanlışlara sürükler. 

Bunun için hangi salih amelin, ne zaman, nasıl, 

ne ölçüde ve ne şekilde tatbik edileceğini, 

Sünnet'ten öğrenmek gerekir.

Fudayl bin Iyaz Hazretleri şöyle buyurmuştur:

''Şayet bir amel ihlasla yapılır da doğru olmazsa kabul edilmez. 

Doğru olur ancak ihlaslı olmazsa, yine kabul edilmez. 

Ta ki hem ihlaslı, hem de doğru olana kadar. 

İhlas, onun Allah için yapılması; doğru olması da Sünnet üzere olmasıdır.''

Amellerimizin Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olmasını istiyorsak, 

hem kalbimizdeki niyetin halis olmasına, hem de o ameli Sünnet'teki tarifine uygun şekilde ifa etmeye gayret göstermeliyiz.

Unutulmamalıdır ki, muhabbetin en büyük alameti itaattir; 

sevilen uğrunda fedakarlıktır. 

Seven, sevdiğine gönlündeki muhabbet seviyesinde tabi olur. 

İmam-ı Azam buyurur:

''Kalp zulme meylettiği zaman, zalimleri sever. 

Zalimleri sevdiğinde de onlardan olur. 

Kalp Hakk'a ve Hak ehline meylettiği zaman onlarla dost olur. 

Bu duruma göre söz ve amellerin gerçekliği, ancak kalp cihetiyle mümkün olur.''

Dünyanın hak ve hakikatten uzak olduğu, gönüllerin isyan, 

gaflet ve cehalet karanlığında boğulduğu bir devir olan cahiliye karşısında 

ashab-ı kiram, kalpleri İslam ile buluşturarak hidayetlere vesile olabilmek için ta Çi­n'e g­itti­, Semerkand'a g­itti­, Kayrevan'a g­itti. 

Asla uzak demed­i, zor demed­i, tehli­keli­ demed­i, i­mkansız demed­i. 

Üşenmedi, yorgunluk hissetmedi, ulaştı.

Dünya bugün de bi­r cah­ili­ye devri­ yaşıyor. 

Yan­i ahi­ret endişesi­nden uzak b­ir dünya arzusuyla yanıyor. 

Dolayısıyla bu cah­il­iye karşısında bi­zi­m ağır bi­r mes'ûl­iyeti­miz var.

Alemlere Rahmet olarak gönderilen Rasul-i Ekrem Efendimiz'le beraber olmayan her devir, cahiliye devridir.

O'nunla birlikte çarpmayan her yürek derin bir gaflettedir…

O'nu takdir edemeyen her vicdan, zavallıdır…

O'nun ab-ı hayat katreleri olan hayat ölçülerine her zaman muhtacız. 

Şu ahirzaman hengamında, her geçen gün, bir önceki günden daha fazla muhtacız…

Cenab-ı Hak; Mekke'de iman ve tevh­id ­içi­n her meşakkate katlanmalarından; Medine'de büyük bir fedakarlık, cömertlik ve hatta isar hali sergileyerek dai­ma din kardeşlerinin ­iyiliğini ön planda tutmalarından ve yeryüzünde Hakk'ın şahi­di olarak yaşayıp İslam'ı yaşatma azi­mleri­nden dolayı ashab-ı kiramdan razı olmuştur. 

Mü'min, kendini, fani ömrünün müddetine göre değil, 

ahiretin sonsuzluğuna göre eğitmelidir. 

Yani takva eğitimine ihtiyaç vardır. 

Bu eğitim de, Kitap ve Sünnet'i yaşayabilmenin eğitimidir.

İman, bir ışık kaynağınağıdır. 

Nefsani ve şeytani rüzgarlar, bu ışığı söndürmek için ömür boyu her fırsatta esip dururlar. 

İbadetlerimiz ne kadar halis niyetle ve makbul bir keyfiyette ifa edilirse, 

kalpteki imanın nuru da, o kadar kuvvetli ve parlak olur.

Rabbimiz, yüreklerimize imanın vecdini, gönüllerimize Kur'an'ın nurunu ve Habibi'nin muhabbetini lutf u keremiyle ihsan buyursun. 

 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »