Ortadoğu Gazetesi

BIST
102,715
%0,57
USD
5,2786
%0,07
EUR
5,9640
%-0,09
Altın
224,2210
%0,69
SON DAKİKA

Ebü'l-Hasan Büşenci...

İHSAN MUSLU / 2018-04-21 09:06:16

Ebü'l-Hasan Büşenci samimiyetsiz mutasavvıflardan yakınan ilk sufilerdendir. Onun ''Bugün tasavvufun ismi var, hakikati yoktur; 

oysa eskiden hakikati vardı ama ismi yoktu'' sözü çok meşhurdur. 

İnsanın yalnızken de haram olan bir şeyi yapmamasını ve içi ile dışının bir olmasını mürüvvet, işlenen günah hatırlandığında ondan haz almamayı da tövbe olarak tanımlar. 

Çünkü bir kimse günahı­nı ancak pişmanlık ve nedametle hatırladığında tövbekar olur. 

İhlası kul ile Allah arasında bir sır olarak gören Büşenci, 

kişinin imanın başlangıç hali ile sonu arasında bağın olduğunu vurgula­mıştır. 

Tasavvufu ''hürriyet, fütüvvet ve cömertlik­te samimiyet, ahlakta kibarlık'' diye tarif eden Büşenci, Herat yakınlarındaki Büşenc'de doğdu. 

Gençlik döneminde, Nişabur'da tasavvufun ya­yılmasına öncülük eden ve Melamilik konusun­daki fikirleriyle tanınan Ebu Osman el-Hiri'nin sohbetlerinde bulundu. 

Daha sonra Horasandan ayrılarak Irak'a, ardından da Dımaşk'a gitti ve tanınmış sufilerden istifade etti.

Uzun süre ayrı kaldığı memleketine dönünce dinden çıkmakla ''zındıklık'' suçlandı ve bu yüzden Nişabur'a git­mek zorunda kaldı. 

Burada bir zaviye kurarak ölümüne kadar tam bir inziva hayatı yaşadı.

Horasan'daki fütüvvet temsilcilerinin öncülerin­den kabul edilen Büşenci, 

fütüvveti ''Allah'ın ve insanların hukukunu en güzel şekilde gözetmek, 

daima Hakk'ın huzurunda olduğunun bilinciyle yaşamak murakabe ve içte olmayan bir şeyi dış­ta göstermemek'' diye tarif eder. 

Çağdaşları ara­sında tevhid ve tasavvufa dair sözleriyle tanınır. 

Ona göre tevhid Allah'ı, O'nun kendisini bize ta­nıttığı gibi tanımak, 

sonra da O'ndan başkasına ihtiyaç duymamaktır.

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi. 

****

Ebul hasan el harakani:

"Kalb uyanıklığının belirtisi Allah'ı zikrettiğin zaman Allah'ın da seni andığını duymandır."

"Doğruluk, kalbin konuşmasıdır, yani kendisinde olanı söylemesidir."

"Allah'ü Te'ala için yaptığın her şey ihlastır. 

Halk için yaptığın her şey de riyadır."

"Rasulullah Efendimizin varisi; 

O'nun işlerine uyan ve şeriatına tabi olandır."

"Şu iki kişinin çıkardığı fitneyi, şeytan bile çıkaramaz; 

Dünya hırsına sahip alim ve ilimden yoksun sufi."

"Şu üç şeyi muhafaza etmek zordur; 

Hak ile iken sırrı, halk ile iken dili, amel yaparken temizliği."

"Bir mü'min kardeşinizi ziyarete gittiğinizde, 

Allah'ü Te'ala'nın rahmetine kavuştuk diye itikad edin."

"İlimden en fazla nasib alan, onunla amel edendir. 

En faziletli amel ise, üzerine farz olandır."

"Bir mü'min kardeşini sabahtan akşama kadar incitmeyen kimse, 

o gün akşama kadar Peygamber Efendimizle yaşamış olur. 

Eğer bir mü'min kardeşini incitirse, 

Allah'ü Te'ala onun o günkü ibadetini kabul etmez."

"Her gün akşama kadar halkın beğendiği ve memnun kaldığı işler yapasın. 

Her gece de sabaha kadar Hakk'ın beğendiği amel ile olasın."

"Sabahleyin yatağından kalkan alim, ilminin artmasını, 

zahid zühdünün artmasını ister. 

Ben ise bir kardeşinin gönlünü neşeyle doldurma ve onu sevindirme derdindeyim."

"Türkistan'dan Şam'a kadar olan sahada birinin parmağına batan diken, 

benim parmağıma batmıştır, birinin ayağına çarpan taş, benim ayağıma çarpmıştır. 

Onun acısını ben de duyarım. 

Bir kalpte üzüntü varsa, o kalp benim kalbimdir."

"Cennet ve cehennem yok demiyorum. 

Benim dediğim, cennet ve cehennemin benim nezdimde yeri yoktur; 

zira her ikisi de mahluktur. 

Benim rağbetim ise mahlukata değil, Halika'dır."

"Herkes, hiçbir şey bilmediğini anlayıncaya kadar hep bildiğiyle övünür, durur. Nihayet hiçbir şey bilmediğini anlayınca bilgisinden utanır ve işte o zaman marifet kemale erer. 

Çünkü gerçek bilgi bilmediğini bilmektir."

"Sulh bütün halkla, cenk ise nefsledir."

"Sen nefsin peşinde koştukça o senin padişahın; 

ondan yüz çevirince de sen onun padişahı olursun."

"Bir erkek çarşaf giymekle nasıl kadın olmazsa, 

sen de hırka giymekle bu yolun eri olamazsın. 

Önce gönlünü arıtmaya bak!"

"İnsanlar üç zümredir: 

Sen kendisini incitmediğin halde o seni incitir. 

Sen kendisini incitirsen o da seni incitir. 

Sen kendisini incitsen de o seni incitmez. 

Bir mümini incitmeden sabahtan aksama varan, 

bir kimse o gün akşama kadar Hz.Peygamber (sav) ile yaşamış gibi olur. 

Eğer mümini incitirse Allah onun o günkü ibadetini kabul buyurmaz."

"Çok ağlayın, az gülün, çok susun, az konuşun, çok verin, az yiyin, 

başınızı yastıktan uzak tutmaya çalışın."

"Allah'ım; 

Keşke ben ölseydim de, başkaları ölümü tatmasaydı"

"Keşke bütün yaratılmışların cezasını bana çektirseydiler de, 

onlar cehenneme gitmeseydiler"

"Allah'ım gariplerin benim tekkemde ölmelerine müsaade etme. 

Zira Ebu'l Hasan'ın tekkesinde bir garip öldü derlerse, 

ben o garibin ölümüne tahammül edecek güce sahip değilim." 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »