Ortadoğu Gazetesi

BIST
101,126
%-0,59
USD
5,3146
%0,22
EUR
6,0116
%0,17
Altın
227,1490
%0,39
SON DAKİKA

Müstekim zade Süleyman Sadeddin Efendi...

İHSAN MUSLU / 2018-04-22 09:57:54

Mehmed Emin Tokadi hazretlerinin talebelerinden, 

alim ve veli. 

Babası, Muhammed Müstekim Efendi'nin oğlu müderris Muhammed Emin Efendi'dir. Annesi ise, Ümmü Gülsüm Hanım'dır. 

1719 senesinde İstanbul'da doğdu. 

Müstekim zade namıyla anıldı. 

Ebü'l-Mevahib künyesi verildi. İstanbuli, Masumi, Emini lakablarını aldı. 

1787 senesinde vefat etti. 

İstanbul Zeyrek'te, Soğukkuyu Piri Paşa Medresesi kabristanında, 

hocası Mehmed Emin Tokadi hazretlerinin ayağı ucuna defnedildi.

İlkönce babasından ilim tahsil etti. 

Daha sonra, Fatih Camii İmamı Seyyid Yusuf Efendi'den fıkıh bilgilerini ve Kur'an-ı kerimin kıraat şekillerini öğrendi. 

Padişahın has doktorlarının başı olan Hayati-zade Mustafa Feyzi Efendi'den de ilim öğrenip, 1730 senesinde icazet aldı. 

Zamanın ileri gelen müderrislerinden Yemliha Hasen Efendi'den, 

Saray hocalarından Hafız Mehmed Efendi'den, Babadağlı Süleyman Efendi'den ve Seyyid Mehmed Hakim Efendi'den çeşitli ilimleri, 

Şeyh Abbas Resim Efendi'den Farsçayı öğrendi. 

Daha sonra Üsküdar'da Valide Camii vaizi İsa zadenin hadis-i şerif ilmiyle ilgili anlattığı bilgileri öğrendi. 

Fındık zade İbrahim Efendi, Eğrikapılı Mehmed Rasim Efendi ve Katib zade Mehmed Refi Efendi'den hat dersleri aldı. 

Süleyman Sadeddin Efendi, Şeyhülislam Hamid Efendi Medresesi'nde ilim tahsili ile meşgul iken, birgün ders esnasında dershaneye nûr yüzlü bir zat girdi. 

Herkesin tanıdığı, fakat Süleyman Sa'deddin Efendi'nin şahsen tanıyıp ismen bilmediği bu nur yüzlü zat, Mehmed Emin Tokadi hazretlerinden başkası değildi. 

Medresenin hocası, eskiden beri Mehmed Emin Tokadi'ye hürmet edip muhabbet besleyen bir zat idi. 

O mübarek zatın dershaneyi şereflendirdiğini görünce, 

ona hürmeten dersin tehirini emretti. 

Mehmed Emin Tokadi hazretleri sohbete başladılar. 

Süleyman Sadeddin Efendi, ilk defa bulunduğu bu mübarek zatın sohbetini can kulağı ile dinlerken, kendini tutamayıp ağlamaya başladı. 

Mehmed Emin Efendi, sohbetini bitirince medreseden ayrıldı. 

Süleyman Sadeddin Efendi, hayran olduğu bu mübarek zatın ismini sorup öğrendi. 

Onun tasavvufta yüksek derecelerin sahibi olduğunu anladı. 

Mehmed Emin Efendi de, medresenin yakınında olan dergahında sohbeti kesip hazır bulunanlara; 

''Hayli zamandır ortalıkta dolaşan bir av vardır. 

Onu saadet tuzağına düşürmek niyetindeyiz'' buyurarak oraya gelmişti. 

Orada bulunan talebeler de, asıl ''Av'' olan Süleyman Sadeddin Efendi vesilesiyle sohbete kavuşmuşlardı. 

Süleyman Sadeddin Efendi, daha fazla dayanamadı. 

Bir seher vakti adını ve yerini öğrendiği Mehmed Emin Efendi'nin hane-i saadetine doğru yola çıktı. 

Daha kapıyı çalmadan, Müstekim zade'yi bekleyen o mübarek zat tarafından kapıda karşılanıp içeri alındı. 

1736 senesinde Rebi'ül-evvel ayının bir Pazar gününde vuku'a gelen bu ilk ziyaretinde, Süleyman Sadeddin Efendi çok ikram ve iltifât gördü. 

Birçok nimetlere kavuştu. 

Mehmed Emin Tokadi hazretlerine talebe olarak ondan ilim öğrenip, 

kusurlarını düzeltmekle meşgul oldu. 

Bir sene sonra, hocası ona Şah-ı Nakşibend Behaeddin-i Buhari hazretlerinin yolunun adabını öğretmeye, tasavvufun inceliklerini anlatmaya başladı. 

Zahiri ilimleri öğretti. Altı sene zarfında hadis ilminden çeşitli kitapları okuttu. Buhari-i şerifi okutup, Mekke-i mükerreme alimlerinden Ahmed Nahli'den aldığı icazete müsteniden icazet verip dua eyledi. 

Mehmed Emin Tokadi, Ahmed-i Yekdest hazretlerinin, 

o da Muhammed Ma'sum-i Faruki hazretlerinin halifesi idi. 

Müstekim zade Süleyman Sadeddin Efendi de, 

Mehmed Emin Tokadi hazretlerinin sohbetleriyle yetişip kemale geldi. 

Nefsini tasfiye ve kalbini tezkiye eyledi. 

Mehmed Emin Tokadi hazretlerinin talebeliği ile şereflendi.

Müstekim zade Süleyman Sadeddin Efendi resmi vazife ile meşgul olmamasının da verdiği rahatlıkla çok kitap yazdı. 

Süleyman Sadeddin Efendi, eserlerini çeşitli ilim dallarında ve değişik mevzularda yazdı. 

Şerh-i Divan-ı Hazreti Ali, Devhat-ül-meşayıh, 

Tuhfe-i hattatin, Tercüme-i Fıkh-ı ekber, 

Risale-i tac, Risale-i ebeveyn, Risale-i salat-ü-vüsta, gibi sayısız eserleri.

Müstekim zade'nin pek nefis bir üslupla yazdığı şiirlerinden bir kıt'ası şöyledir:

''Ya Rab! Kalemim muy-i fenadan sakla,

Tahririmi ta'n-ı süfehadan sakla,

Tevfikin idüp kande gidersem rehber,

Şehrah-ı şeriatte hatadan sakla!''

Az yazmak, çok şeyleri gösterir. 

Farisi beyt tercümesi;

''Az söyledim, dikkat ettim kalbini kırmamağa,

Bilirim üzülürsün, yoksa sözüm çoktur sana,''

Allah'ü Te'ala bizi ve sizi sevgili Peygamberine tam olarak uymakla şereflendirsin Amin.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »