Ortadoğu Gazetesi

BIST
98,455
%0,00
USD
5,3270
%0,13
EUR
6,0635
%0,30
Altın
219,3150
%-1,05

Kalb İncitmekten Sakın...

İHSAN MUSLU / 2018-04-24 09:48:30

''Sakın incitme bir canı

Yıkarsın arş-ı Rahman'ı''

İnsan, yaratılmışlar arasında, Cenab-ı Hakk'ın halifesi olmaya, 

sahip, kainatın fihristi mahiyetinde, 

başka canlılardan pek çok farklı derinliklerle serfiraz kılınmış biricik varlık; 

kalb de insanın manevi donanımında müstesna bir konum ve hususi bir misyona sahip çok önemli bir ruhani latifedir. 

Allah Rasulü, ''Allah sizin kalblerinize bakar, suretlerinize değil'' buyurarak, onun bir ''nazargah-ı ilahi'' olduğunu işaret buyurur. 

Cenab-ı Allah'ın insanla muamelesi kalbine göre cereyan etmektedir. 

Yunus bize seslenirken; 

''Ararsan Mevla'yı gönlünde ara'' der. 

İşte bu ölçüdeki ehemmiyetine binaen sufiler kalbe hakikat-i insaniye namını vermişlerdir. 

Kalb, Gönül ve Can Demektir; 

Aynı Zamanda Pek Kırılgandır. 

Ecdadımızdan bize miras kalan, ''gönülleri yıkma'', ''gönül yarası'' gibi tavsiyelerinde gönül hep kalb yerine kullanılmıştır. 

''Gönül koymak'' gücenmek anlamında, ''gönül yapmak'', 

kırılmış bir gönlü tamir etme karşılığında, ''gönül ehli'' tabiri, 

kalb-i selime ulaşmış, halim, selim fıtratlı kimseler manasında söylemektedir. 

Başkalarını incitmeyi, onların kalblerini kırıp, gönüllerini yıkmayı bir alışkanlık haline getirmiş insanlar, 

Cenab-ı Erhamürrahimin'in kainata serpiştirdiği rahmet, 

merhamet ve şefkatten hissesini alamamış nasipsiz insanlardır. 

Evet, kalb kırmak tek kelimeyle; 

''kaba bir tavırdır ve kabalık sadece canilere yaraşır.'' 

Allah, kullarına her zaman sabrı şiar edinmelerini, 

dillerine hakim olmalarını ve gayzlarını yutmalarını emretmenin yanında, 

''Ben kalbi kırık olanların yanındayım'', buyurmak suretiyle, 

kullarının gönüllerini incitenlerin, 

Zat-ı Uluhiyeti karşılarına alacaklarına işaret buyurmuştur. 

Efendimizde, gerçekten inanmış bir insanın en önemli vasfının diğer insanları eliyle ve diliyle rahatsız edip incitmemesi olduğunu ifade ederek, 

bu husustaki en külli ve kuşatıcı kaideyi koymuştur. 

Yine O'nun beyanlarına müracaatla söyleyecek olursak, kendi kalbinin rencide edilmemesini, gönlünün kırılmamasını arzu eden bir kimse başkalarının kalbini kırmaktan da sakınır. 

Hakiki mümin kendisi için istediğini kardeşleri için de arzular; 

şahsı için istemediği şeylerin başkalarının başına gelmesine de gönlü razı olmaz. 

Kalbler Allah'ın Evidir: 

Kalbi Kabe'ye müsavi hatta ondan daha üstün tutmuşlardır. 

İbrahim Hakkı meşhur şiirinde, 

''Dil beyt-i Huda'dır, anı pak eyle sivadan 

Kasrına nüzul eyleye Rahman gecelerde'' diyerek, 

bu gerçeği ifade eder. 

Kalbin Zümrüt Tepeleri'nde bu mülahazanın temeli şu cümleyle ifade edilir: ''Marifet-i ilahinin pürüzsüz, mücella ve yalan söylemeyen sadık bir lisanı olması itibariyledir ki, insani mülkün melekutu sayılan kalb, 

Kabe'den daha eşref görülmüştür.' 

Kalb, Kabe'ye benzetilince kalb kırmak da Kabe'yi yıkmaya kıyaslanır olmuştur. 

Hazreti Mevlana, ''Bir defa kalb kırmak, Kabe'yi alt üst etmekten daha kötüdür. Zira Kabe'yi Hazreti İbrahim inşa etmiş, gönlü ise Allah yaratmıştır'' der. 

Yunus Emre, Kalb kırmanın, gönül incitmenin ne büyük bir hata olduğunu ve onun pek çok mısraına misafir olşunu şöyle anlatır; 

''Gönül Çalab'ın tahtı, Çalab gönüle baktı 

İki cihan betbahtı, kim gönül yıkar ise.'' 

''Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, 

Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil'' 

Kalb kırmak biraz da hor ve hakir görmenin neticesidir. 

Üstünlük sadece ve sadece takvadadır. 

Başkalarını hor görmenin o insanları incitmeye badi olabileceğini İbrahim Hakkı hazretlerinin şu veciz beytinde ifade edilir: 

''Hiç kimseye hor bakma 

İncitme, gönül yıkma!'' 

Gönül yapmak arş yapmak gibidir: 

''Lutfi miskinlere merhamet eyle 

Hizmet eyle candan hürmetle söyle 

Amandır incitme neylersen eyle 

Uyubun muhasib müsetter eyler'' 

İncinsen de İncitme: 

Merhum Sami Efendi'nin, ''Kalb-i selim,'' kimseyi incitmemek ve kimseden incinmemektir. 

Kimseyi incitmemek kolay, fakat başkasından incinmemek çok zordur. 

dediği nakledilir. 

Kenan Rifai'ye nispet edilen, ''İncinme, incitme'' sözüde  hayli meşhur olmuştur. ''Yaratan'dan ötürü yaratılanların kusurlarını görmemek..'' 

İnsan incinse de incinmemeli, 

Peygamber lisanında zulüm sayılmış bir işe asla teşebbüs etmemelidir. 

Yunus'un bir dörtlüğünde; 

''Aşık kişi miskin gerek 

Yol içinde teslim gerek 

Kim ne derse boyun eğe 

Çare yok gönül yıkmaya'' 

diyerek, Hak yolcularının ne tür muamelelere maruz kalırlarsa kalsınlar gönül yıkmaya asla mezun olmadıklarını anlatmak ister. 

Unutulmamalıdır ki, gönül kırmakla zararın telafi edilme ihtimali yoktur. Necip Fazıl merhum: 

''Bir kalbim var ki benim, sevdiğinden ziyade burkulur 

Kahredenden ziyade, sevilenden korkulur.'' 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »