Ortadoğu Gazetesi

BIST
101,126
%-0,59
USD
5,3146
%0,22
EUR
6,0116
%0,17
Altın
227,1490
%0,39
SON DAKİKA

İbn-i Mace...

İHSAN MUSLU / 2018-04-29 09:50:02

Hadis alim ve hafızlarının büyüklerinden. 

Meşhur altı hadis kitabı ''Kütüb-i sitte'nin'' müelliflerinden birisidir. 

İsmi, Muhammed bin Yezid el-Kazvini, 

künyesi, Ebu Abdullah'dır. 

824 tarihinde Kazvin'de doğup, 886 senesinde vefat etmiştir. 

Özellikle hadis-i şerif ve onun ile alakalı ilimleri elde etmek için, 

Basra, Bağdad, Kufe, Mekke-i mükerreme, Şam, Mısır, 

Horasan ve Rey gibi, zamanın tanınmış ilim merkezlerine gitmiştir. 

İbn-i Mace hazretleri, gitmiş olduğu bu yerlerde, büyük hadis alimleriyle karşılaşmış, onlardan çok istifade etmiştir. 

Leys, İbrâhîm bin el-Münzir, Muhammed bin Abdullah bin Numeyr ve daha başka alimlerden hadis-i şerif öğrenmiştir. 

Kendisinden de Ebü'l-Hasen el-Kattan, Ahmed bin Ravh el-Bağdadi, 

Muhammed bin İsa el-Ebheri gibi alimler rivayette bulunmuşlardır, 

İbn-i Mace'nin büyük bir hadis alimi olduğu hususunda ittifak vardır.

Meşhur hadis alimi Ebu Yala el-Halil der ki; 

''İbn-i Mace güvenilir, ilmi alimlerin ittifak ettiği, 

delil ve sened kabul edilen, büyük bir alimdir.''

İbn-i Mace'nin (r.aleyh) Sünen-i İbn-i Mace ismiyle meşhur pek kıymetli bir hadis kitabı vardır. 

İçerisinde dörtbin hadis-i şerif bulunmakta, 

Kütüb-i sitte'nin altıncısı sayılmaktadır. 

Bu altı kıymetli kitaba Sıhah-ı sitte de denir. 

Bu altı kitapta, Sahih-i Buhari ile Sahih-i Müslim'e Sahihayn denir. 

Kalan dört tanesine Sünen-i erbaa denir. 

Hadis alimleri, bir hadis-i şerif için, 

bunu cemaat rivayet etmiştir dedikleri zaman, 

Kütüb-i sitte sahibi alimlerin bu hadis-i şerifi, 

altı hadis kitabında rivayet ettikleri anlaşılır.

İbn-i Mace (r.aleyh) tefsir ilminde de derin alim idi. 

Tefsir-i Kur'an isimli eseri ile, doğduğu ve büyüdüğü yer olan Kazvin'in 

tarihi ile ilgili kitapları pek kıymetlidir.

İbn-i Mace'nin (r.aleyh) bildirdiği hadis-i şeriflerden bazıları,

''Allah'ü Te'ala, annelerinize iyilik etmenizi emrediyor. 

Sonra annelerinize iyilik etmenizi emrediyor. 

Sonra annelerinize iyilik etmenizi emrediyor. 

Sonra babalarınıza iyilik etmenizi emrediyor. 

Sonra en yakın akrabaya, 

ondan sonra en yakınlık derecesine göre iyilik etmeyi size emrediyor.''

''Allah'ü Te'ala, merhameti yüz parça etti. 

Doksandokuzunu kendi katında alıkoydu. 

Yeryüzüne bir tek parça indirdi. 

Bu bir parça yüzünden mahlukat yaratıklar birbirine merhamet ederler. 

Hatta at, isabet etmesi korkusundan, ayağını yavrusundan kaldırır, 

onu muhafaza eder.''

Resûlullah (aleyhisselam) Süraka İbni Cu'şum'e şöyle buyurdu 

''Sana sadakaların en büyüğünü göstereyim mi'' 

Süraka, Evet Ya Resulallah, dedi. 

Resulullah efendimiz:

''Sana dönmüş olan, senden başka da kendisine bakacak kimsesi olmayan, kızındır.''

''Müslümanlar hakkında en hayırlı ev, 

içinde yetime ihsan olunan evdir. 

Müslümanlar hakkında en kötü ev, yetime kötülük yapılan evdir. 

Ben ve yetimin bakıcısı, Cennette şu iki gibiyiz.'' 

Resulullah iki parmağını gösteriyordu.

''Kimin, henüz büluğa ermemiş üç çocuğu vefat ederse, 

Allah onu ve çocuklarını rahmeti ve ihsanı ile Cennete koyar.''

Hazreti Ali rivâyet etti; 

Resulullahın son sözü şu oldu; 

''Namaza iyi yapışın, namaza iyi yapışın. 

Sahip olduğunuz kölelerin hakları hususunda Allah'ü Te'ala'dan korkun.'' 

''Onlara iyi muamelede bulunun.

Ebu Berze el-Eslemi şöyle bildirmiştir: 

''Ey Allahın Resulü! 

Cennete koyacak bir ameli bana gösterir misiniz'' dedim. 

Resulullah efendimiz ''İnsanların yolundan, zarar veren şeyleri gider'', buyurdu.

Resulullah şöyle buyurmuşlardır; 

''Gülmeyi azalt, çünkü çok gülmek kalbi öldürür.''

Resulullah şöyle buyurdu: 

''Ey Allahın kulları! 

Allah güçlüğü kaldırdı. 

Ancak, bir insana gıybet etmek sureti ile tecavüz eden kimse müstesnadır. 

Böyle bir kimse günahkar olur. 

İşte bu kimse mahrum olup, helak olandır.''

Resulullaha; ''Ey Allah'ın Resulü tedavi olalım mı''.. diye sordular. 

Peygamber efendimiz; ''Evet, ey Allahın kulları! 

Tedavi olun. Çünkü Allah'ü Te'ala her hastalık için bir ilaç yaratmıştır. 

Ancak bir hastalık müstesnadır. 

Onun ilacı yoktur'' buyurdular. 

''Nedir o, ey Allahın Resulü'' diye sorduklarında, 

Resulullah ''İhtiyarlıktır'' buyurdular. 

Yine, ''Ey Allahın Resulü! 

İnsana ihsan edilen şeylerin en hayırlısı hangisidir'' diye sordular. 

Peygamber efendimiz ''Güzel ahlaktır'' cevabını verdiler.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »