Ortadoğu Gazetesi

BIST
98,455
%1,69
USD
5,3220
%-0,23
EUR
6,0504
%-0,56
Altın
219,3150
%-1,05

Hakim Nisaburi...

İHSAN MUSLU / 2018-05-30 09:13:11

Hadis, fıkıh ve tefsir alimlerinin en büyüklerinden. 

İsmi Muhammed bin Abdullah bin Hamdeveyh bin Nuaym en-Nişaburi 

et-Tahmani'dir. 

Hakim denmekle meşhurdur. 

Künyesi Ebu Abdullah olup, İbn-ül-Beyyi diye de tanınır. 

Hadis alimlerinin en üstünlerinden, güvenilir bir zat idi. 

Hadis ilminde hakim idi. 

Yani, ravilerinin hal tercemeleri ile beraber, 

sekizyüzbinden ziyade hadis-i şerifi ezbere bilirdi. 

Bu ilimde ve diğer ilimlerde çok kitap yazdı, ilimde, fazilette, 

Allah'ı tanımakta ve hafızasının kuvvetliliğinde çok yüksek idi. 

933 senesi Rebi'ül-evvel ayının 3. günü Nişabur'da doğdu. 

1014'de Safer ayının 8. günü orada vefat etti. 

Hadis alimlerinin reisi durumunda idi. 

Evi, doğruluk ve vera, şüphelilerden sakınmak hanesi idi. 

Küçük yaşta ilim öğrenmeye başladı, ilim öğrenmek için, Hicaz'a ve iki defa Irak'a gitti. 

İbn-üs-Semmak, Dalec bin Ahmed, Ebu Ali el-Hafız, 

Ebu Sehl bin Ziyad, Muhammed bin Salih bin Hani ve başka birçok zatlardan ilim öğrendi. 

Kendilerinden ilim öğrendiği alimlerin sayısı iki binden fazladır. 

Kendisinden de; Ebü'l-Hasen Dare Kutni, Ebü'l-Kasım Kuşeyri, 

Ebu Bekr Beyheki ve başka birçok büyük zatlar ilim öğrenip, 

hadis-i şerifler rivayet etmişlerdir. 

Hakim Nişaburi'nin, Allah'ın emir ve yasaklarının muhafazası ve yayılması için yaptığı hizmetler, alimler tarafından iftiharla bildirilmektedir. 

Rivayet olunan hadis-i şeriflerin metin ve senetlerindeki incelikleri, 

sahih olup olmadıklarını, ravilerinin durumlarını, 

zamanında ondan daha iyi bilen yoktu. 

Bu hususta zamanın bir tanesi idi. 

İlim ve irfan aşıkları, hadis-i şerif öğrenmek için her taraftan yanına gelirlerdi. Konuşması tatlı, hoş sohbet bir zat idi. 

Güzel ve tesirli sözleri, dinliyenlerin kalblerini ferahlandırır, ruhlarını cezbederdi. Ehl-i sünnet büyüklerine olan hürmet ve ta'ziminin çokluğu, eserlerinde görülmektedir.

Hakim Nişaburi'nin rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları;

''Ademoğullarının hepsi hatalıdır. 

Hata edenlerin hayırlıları da, tövbe ve istiğfar edenlerdir.''

''Dünyalıktan nasibiniz, yolcunun azığı gibi olmalıdır.''

''Eğer siz hakkıyle Allaha tevekkül etseydiniz, 

kuşların rızkını verdiği gibi, sizin de rızkınızı verirdi. 

Onlar, sabaha aç çıkarlarken, akşama tok olarak dönerler.''

''Ölü mezara konduğu vakit, mezar, Yazıklar olsun sana ey Ademoğlu! 

Benim hakkımda seni kim aldattı... 

Benim fitne, karanlık, yalnızlık ve kurtlar, böcekler yeri olduğumu bilmiyor muydun... 

Üzerimde bir ileri bir geri gezinip dururken beni düşünmedin mi'' der. 

Şayet o ölü iyi insan ise, onun namına bir yetkili mezara cevap verip, 

''Bu adam emr-i ma'ruf ve nehy-i münker etti ise, 

ne dersin'' deyince mezar; 

''O zaman ben onun için yeşil bir bahçe olurum. 

Cesedi de nur olur ve ruhu Allaha kavuşur'', der.

''Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.''

''Aman, aman, fahiş, açık ve çirkin sözlerden kaçının. 

Zira, Allah'ü Te'ala çirkin sözleri ve fahiş konuşmaları sevmez.''

''Bir kimse Allaha yemin eder ve bu yeminine sivrisineğin kanadı kadar yalan katarsa, kalbinde kıyamete kadar devam eden bir leke olarak kalır.''

''Hayırlınız, yemek yedireninizdir.''

''Muhakkak ki kişi, güzel ahlakı sayesinde gündüz oruçlu, 

gece ibadet edici olanların derecesine yükselir.''

''Doğru ve dürüst olan tacir, kıyamet gününde sıddıklar ve şehidler ile beraber haşredilecektir.''

''Alıcı ile satıcı doğru söyleyip birbirine nasihat ettikleri zaman, 

alış verişleri bereketlenir. 

Malın kusurunu gizleyip yalan söyledikleri zaman, alış verişin bereketi kalkar.''

''Allah için sevişen iki kimsenin, Allah katında en sevimlisi, arkadaşını daha çok sevendir.''

Allah'ü Te'ala buyuruyor; 

''Benim için birbirini ziyaret edenler, benim sevgimi kazanmıştır. 

Benim için sevişenler, benim sevgime mazhar olmuştur. 

Benim için verenler, benim sevgimi hak etmiştir. 

Benim için birbirine yardımda bulunanlar, benim sevgimi kazanmıştır.''

''Siz mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz, 

öyle ise, onları güler yüz ve güzel ahlak ile memnun etmeğe çalışınız.''

''Bir kimse din kardeşini seviyorsa, sevdiğini ona bildirsin.''

''Yaşlılara saygı göstermek, Allah'ü Te'alayı tazimdendir.''

''Hastayı ziyaret eden, Cennet bahçelerine oturmuş gibidir. 

Hastanın yanından ayrıldığı zaman, yetmiş bin melek onun için mağfiret diler.''

''Mezardan daha korkunç bir manzara görmedim. 

Gördüğüm manzaraların en korkuncu mezardır.''

 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »