Ortadoğu Gazetesi

BIST
96,753
%1,41
USD
5,3631
%0,55
EUR
6,1280
%0,78
Altın
223,2450
%0,63

Gönül İkliminden...

İHSAN MUSLU / 2018-06-04 09:55:41

Karun ilim sahibiydi. 

Fakat onlar, ilmi, benliklerini palazlandırmanın vasıtası kıldılar, 

bunun neticesinde de dehşetli bir gurur ve kibir bataklığına sürüklendiler.

Şeyh Sadi Hazretleri şöyle buyurmuştur;

''Ne kadar okursan oku, ne kadar bilgi edinirsen edin, 

bilgine yakışır şekilde davranmazsan yani takva hayatın yoksa cahilsin demektir.''

''Üzerine birkaç kitap yüklenmeyle, merkep alim olur mu... 

O beyinsiz, sırtındakinin odun mu, yoksa kitap mı olduğunu bile fark edemez.''

Hazret-i Osman buyurur;

''Dört şey vardır ki zahiri fazilet, batını ise, farzdır;

Salihlerle oturup kalkmak fazilet, onlara uymak farzdır.

Kur'an okumak fazilet, onunla amel etmek farzdır.

Kabirleri ziyaret etmek fazilet, ona hazırlanmak farzdır.

Hastayı ziyaret etmek fazilet, ondan ibret almak ise, farzdır.'' 

(İbn-i Hacer)

Cenab-ı Hak;

''…Kulları içinden ancak alimler, Allah'tan korkar…'' 

(Fatır; 28) buyurmaktadır. 

Gerçek bir alimde öncelikle, ''takva'' Allah korkusu şarttır. 

Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri şöyle buyurur;

''İki kişinin dinde çıkardığı fitneyi şeytan bile çıkaramaz''

Takvadan uzak, dünya hırsına kapılmış alim,

ilimden mahrum ham sofudur.

Kur'an ve Sünnet'in rehberliğinde kalben seviye kat etmemiş bir insan, 

ne kadar bilgili olursa olsun ham kalmaya mahkumdur. 

O, bu hamlığıyla ilim tahsil edip, mesela bir doktor olsa, 

insanlara şifa tevzi edeceği yerde, 

organ kaçakçılığı yapan bir insan kasabı oluverir. 

Bir hukukçu olsa, adalet tevzi edeceği yerde, 

bir suç şebekesi lideri veya zalim bir cellat kesilir. 

Çünkü ihtiraslarının esiri olan ham bir nefis, 

sahip olduğu ilmi, daima süfli menfaatlerine alet eder.

Bugün Suriyede bunun bariz bir misalidir. 

Oradaki zulümleri irtikab edenler de aldıkları ilimle bunları yapmaktadır. 

Lakin takvadan mahrum bir ilim, insanı böyle zalimleştirmektedir. 

İlim, iki uçlu bir bıçak gibidir. 

Eğer takvalı bir gönülde yeşerirse, kulu Allah'a yaklaştırır, 

aksi takdirde kişiyi zulme sevk eder ve böylece sahibini cehennem yolcusu eyler.

Hazret-i Ali buyurur;

Dört şey devam ettiği müddetçe din ve dünya, 

huzur ve selametle ayakta duracaktır.

Zenginler, kendilerine verilen mal ile cimrilik etmedikçe.

Alimler, öğrendikleri ve bildikleri şeyle amel ettikçe.

Cahiller, bilmedikleri şeyle kibirlenmedikçe.

Fakirler, ahiretlerini dünyaları için satmadıkları müddetçe.

Sadi-i Şirazi buyurur;

''İki kişi boşuna zahmet çekmiştir. 

Birincisi kazanıp sarf etmeyen, 

ikincisi de ilim öğrenen, ancak onunla amel etmeyen.''

Ebû Hüreyre şöyle anlatıyor;

''Darda kalan bir kişi Peygamber'in yanına gelmişti. 

Fahr-i Kainat Efendimiz, ashab-ı kiramı o zata yardım etmeleri için teşvik etti. Sahabe-i kiramdan biri;

''Benim yanımda şu kadar mal var!'' dedi ve getirip yardımda bulundu. 

Cemaatte bulunup da adama yardım etmeyen kimse kalmadı, 

herkes az veya çok bir yardımda bulundu. 

Bunun üzerine Efendimiz, şöyle buyurdu;

''Kim bir hayrı başlatır ve başkaları da onu devam ettirirse, 

o kimse yaptığı hayrın sevabını eksiksiz alır ve o hayrı takip edenlerin sevabının bir misli de kendisine verilir. 

Fakat onların ecirlerinden hiçbir şey eksilmez.

Kim de kötü bir çığır açar ve bu çığırdan başkaları da giderse, 

bu kişiye, o kötü işin günâhı eksiksiz verilir; 

ayrıca başlattığı kötü yoldan gidenlerin günahının bir misli de yazılır. 

Fakat onların günahlarından da hiçbir şey noksanlaşmaz.'' 

(İbn-i Mace)

Şeyh Sadi ne güzel buyurmuştur;

''Cenab-ı Hak önce kulunun gönlüne istek ve sevgi bırakır, 

sonra da o kul, başını Allah'ın eşiğine koyarak ibadete koyulur. 

Yüce Allah iyilik yapmak hususunda kuluna tevfikini ihsan buyurmazsa, 

o kul hiç kimseye bir iyilik edemez.''

Dil konuşuyor ve Allah'ı ikrar ediyor.

Fakat sen dile bakma; ona bu kudreti verene bak. 

Gözlerin, yere ve göğe açılmış marifet kapılarıdır. 

Allah lutfedip yüzüne bu kapıları açmasaydı, 

inişi yokuşu nereden bilecektin..

Cenab-ı Hak kulunu yoktan var etti. 

Kalbine cömertlik, başına da secde kabiliyeti verdi. 

Aksi takdirde ne kalp cömertlik, ne baş secde edebilirdi.

Rasulullah Efendimiz de, bu hususta şöyle buyurmaktadır;

''Kıyamet günü bir adam getirilir ve cehenneme atılır. 

Ateşin hararetiyle karın bölgesinde bulunan bütün muhteviyat 

bağırsaklar, böbrekler vs. dışarı çıkar. 

Bu adam eşeğin değirmen etrafında döndüğü gibi dönmeye başlar. 

Cehennem ehli toplanarak;

''Ey falan, sana ne oluyor.. 

Sen bize iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmaz mıydın'', derler.

Adam şöyle cevap verir:

''Evet, ben size iyiliği emrederdim, 

fakat kendim yapmazdım. 

Sizi kötülüklerden sakındırırdım, 

ancak onları kendim yapardım''. 

(Müslim)

Şeyh Sadi şöyle buyurmuştur;

''Kötülük ettiysen, iyilik arama. Her ağaçtan üzüm bekleme. 

Sonbaharda arpa eken kimse ürün biçme zamanı buğday elde edemez. 

Zakkum ağacını canınla beslesen ondan meyve alamazsın. 

Ebu cehil karpuzu hurma vermez. 

Ne ekersen onun meyvesini bekle.''
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45
- Ahh Minel-Fırak... / Tarih : 2018-05-31 09:29:32

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »