Ortadoğu Gazetesi

BIST
97,296
%0,49
USD
5,3650
%0,56
EUR
6,1109
%0,35
Altın
222,4790
%0,37

Abı hayat nedir, nerededir...

İHSAN MUSLU / 2018-06-05 10:00:22

İnsan her zaman uzun yaşamak, hatta hiç ölmemek ister. 

Ölümsüzlük suyunu arayan kahramanların serüveni, 

en eski efsanelerde geçer. 

Hazreti Hızır'ın bu sudan içtiği söylenir. 

Abı hayat nedir.... 

Nerededir...Hazret-i Hızır hala hayatta mıdır... 

Abb'ı Hayat; 

''Farsça hayat suyu demektir. 

İçenin ölümsüzlük kazanacağına inanılan sudur. 

Saf ve berrak su için de kullanılır. 

İnce ve derin manalı söz için de kullanılır. 

Bir şeyin kıymetini ifade etmek için de kullanılır. 

Ab-ı Hızır, Ab-ı Zindegani, Ab-ı Beka, Aynü'l-Hayat, 

Nehrü'l-Hayat da denir. 

Ölümsüzlük, acaba insana uygun bir vasıf mı... 

Ölümsüzlük suyundan içen birinin, sevdiklerini hep kaybedince, 

büyük bir bedbahtlığa düştüğü hikaye edilir.

Suların birleştiği yer

Kur'an-ı Kerim'de Hazret-i Musa ile Hızır aleyhimesselam kıssası anlatılırken 

ab-ı hayata bir ima vardır. 

(Kehf; 60-82). 

Hazret-i Musa ve genç arkadaşı Yuşa, çalışarak elde edilemeyen, 

ancak Allah tarafından ihsan edilen ledünni ilme sahip Hızır'ı aramak üzere Mecma'ül-Bahreyn'e, yani iki denizin birleştiği yere doğru yola çıkarlar. 

Yanlarına azık olarak aldıkları tuzlu balığın canlanıp denize atlaması üzerine buluşma yerine geldiklerini anlarlar. 

Su, hadis-i şerifte bildirildiğine göre, balığa değip canlandırmıştır. 

Hazret-i Musa, bu hadisenin olduğu yerde Hızır ile buluşup fevkalade şeylere şahit olacağı gezintiye çıkar. 

Buhari, "Mecmaü'l-Bahreyn'den maksat hayat pınarıdır" der. 

Burasının İstanbul olduğunu söyleyen, 

Boğaz'daki Yuşa Tepesi'ni de delil gösteren rivayetler de vardır.

Bu sudan içen kimsenin uzun yaşayacağı veya ölümsüzlüğü elde edeceğine inanılır. 

Tefsirlerdeki rivayete göre, İskender-i Zülkarneyn, "Karanlıklar Ülkesi"nde bununan hayat suyunu işitip aramaya karar verir. 

Hızır diye anılan halazadesi Elyesa'nın refakatinde ordusu ile yola çıkar. Yolda fırtına yüzünden ordudan ayrı düşerler. 

Karanlıklar ülkesine gelince Zülkarneyn sağa, 

Hızır sola giderek yollarını tayine çalışırlar. 

Günlerce yol aldıktan sonra, 

Hızır ilahi bir ses duyar ve bir nur görür. 

Orada ab-ı hayatı bulur. 

Bu sudan içer ve yıkanır. 

Böylece hem sonsuz bir hayata kavuşur ve hem de fevkalade güçler kazanır. Sonra Zülkarneyn'le karşılaşır. 

O da, ab-ı hayatı ararsa da bulamaz ve bir müddet sonra vefat eder. 

Halk edebiyatındaki İskendernameler bu mevzuya dair tafsilatla doludur.

Bir başka efsanede, İskender, alimlerden ab-ı hayatı öğrenir. 

Onu aramak üzere ordusuyla yola çıkar. 

Askerlerini kaybeder. 

Yalnızca aşçısı kalır. 

Aşçı elindeki tuzlu balığı yıkamak üzere bir çeşmenin yanına gider; 

balığı yıkayınca canlanır. 

Aşçı da vaziyeti anlayıp sudan içer. 

Başına gelenleri İskender'e anlatır. 

iskender, tarif edilen çeşmeyi bulamaz. 

Aşçıya kızıp, öldürmeye çalışır. 

Öldüremeyince de boynuna taş bağlayıp suya atar. 

Aşçı bir deniz cinnine dönüşür. 

Kur'an-ı kerimde Zülkarneyn'in bir sudan geçerken askerlerine 

"Kim bu sudan içerse benden değildir!" dediği anlatılır. 

Burada acaba ab-ı hayata işaret mi vardır..

Ölümsüz insan var mı...

Halk arasında Hızır ile İlyas adında iki aziz zatın, 

ab-ı hayat içerek ölümsüzlük kazandığına inanılır. 

İlki karadakilerin, ikincisi denizdekilerin kurtarıcısıdır. 

Zaman zaman ehil kimselere gözükürler. 

İnsanlar bu iki zâtı görmeyi büyük bir lutf sayar. 

Mayıs'ın 6'sında buluşup, mantar közleyip yerler. 

Bu güne Hızırilyas denir. 

Bütün bu halk inanışları bir yana, Kur'an-ı kerim, Hazret-i Peygamber'den önce kimsenin ölümsüz kılınmadığını söyler. 

(Enbiya suresi; 34). 

Hazret-i Peygamber de vefatlarından bir ay evvel, 

"Şu anda yeryüzünde bulunanların hiçbiri yüz sene sonra hayatta kalmaz" buyurmuştur. 

Bu sebeple İmam Rabbani gibi alimler, 

Hızır ve İlyas aleyhisselamın vefat ettiğini; 

ancak ruhlarının bedene girerek insanlara yardım ettiğini söyler. 

Hızır'ın hayatta olduğunu söyleyenlerden bazıları, 

"Hazret-i Peygamber, öyle buyurduğunda, Hızır yeryüzünde değil, 

su yüzünde idi" der. 

Muhyiddin Arabi'nin harikulade sözleri, hep Hızır'dan öğrendiği söylenir. Tefsirlerde, Hızır ve İlyas, Beni İsrail'den iki peygamber olsa gerektir, diyor.

Ab-ı hayatın tasavvufi manaları da vardır. 

Allah'ın Hayy hayat verme isminin tecellisine delalet eder. 

Hayy isminin sırrına erenler, ab-ı hayat içmiş olurlar. 

İmam Rabbani der ki; 

Evliyanın batınları, kalbleri ab-ı hayattır. 

Bir damla tadan, ölümsüz hayatı bulmuş ve sonsuz saadete, 

mutluluğa kavuşmuş olur. 

Mevlana, Divan-ı Kebir'inde üstadı Şems'i ab-ı hayata benzetir. 

"Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler

Meğer Hızır, İlyas ola ab-ı hayat içmiş gibi'' mısraları bu hakikata işaret eder. Son devir aşıkları, "Zemin, ne kadar zulmet karanlık içinde oldu!" diye şikayet etmiş; sonra da "Lakin ab-ı hayat zulumatta bulunur", diye teselli olmuşlardır. Nitekim zahmet etmeden, rahmete kavuşulamaz. 

Zeyneb Hanım adında bir hanım Osmanlı şairi de der ki; 

''Ab-ı hayat olmayıcak kısmet ey gönül

Bin yıl gerekse Hızır ile Seyr-i Skender et! 

Ey gönül, nasib değilse eğer, 

kavuşamazsın sen ab-ı hayata

Hızır ile İskender'in dolaştığı yerleri bin yıl dolaşsan da!''
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45
- Ahh Minel-Fırak... / Tarih : 2018-05-31 09:29:32

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »