Ortadoğu Gazetesi

BIST
98,455
%1,69
USD
5,3220
%-0,23
EUR
6,0504
%-0,56
Altın
219,3150
%-1,05

Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir...

İHSAN MUSLU / 2018-06-07 09:39:55

Ana ve babanın yüzüne sevgi ile bakmak ibadettir. 

(Ebu Nuaym) 

Resülullah (sav) anne babanın yüzüne şefkatle bakanın sevabı hususunda şöyle buyurmuştur; 

''Kim ana babasının yüzüne şefkat ve merhametle bakarsa, 

Allah Te'ala onun için makbul olan bir haccın sevabını yazar.'' 

(Nehc'ul- Fesaha) 

Peygamber Efendimiz, Ana ve babanın yüzüne merhametle bakana, 

hac ve umre sevabı yazılır, buyurunca; 

Günde bin defa bakarsa da böyle midir.. denildi. 

Cevaben buyurdu ki; 

Günde yüz bin defa baksa da... 

(Riyaz'ün Nasihin) 

Onun sözünü dinlemek maksadıyla annesinin yanına, 

yakınına sokulan kimsenin mertebesi Allah katında kılıç sallayan kimsenin mertebesinden yüksektir. 

Amellerin en hayırlısı annenin yüzüne bakmaktır.

Annesinin ayağını öpen, cennettin eşiğini öpmüş gibidir

''Annesinin ayağını öpen, Cennetin eşiğini öpmüş olur.'' 

(Şir'at-ül İslam)

Anne ve babasının bakımı için çalışan Allah yolundadır.

''Kişi küçük çocuklarının rızkını temin için çalışmaya çıkarsa, 

Allah yolundadır. 

Yaşlı anne babasının bakımı için çıkarsa, Allah yolundadır. 

Nefsini harama karşı korumak için çıkarsa, Allah yolundadır. 

Yok, eğer gösteriş ve başkalarına öğünmek için çalışmaya çıkarsa şeytan yolundadır.'' (Taberani) 

''Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır.'' 

(Riyaz'ün Nasihin)

Anne ve babasını razı ederek sabahlayan kişiye cennette iki kapı açılır.

Anne babasını razı ederek sabahlayan, kimse için cennette iki kapı açılır. 

Aynı şekilde onları razı ederek akşamlayan kimse için de böylesi vardır. 

Eğer birini razı ederse, bir kapı açılır. 

Anne ve babaya iyilik etmek cehennem azabından uzaklaştırır.

Bir adam Hz. Ömer'e gelerek katil olduğunu söyler ve ne yapması gerektiğini sorar. 

Hz. Ömer (ra) adama; 

''Annen sağ mı''.. diye sorar. 

Adam; 

''Değil'' deyince bu defa; 

''Baban sağ mı''.. diye sorar. 

Adam; 

''Evet'' deyince; 

''Ona iyilik ve ihsanda bulun!'' der ve şöyle devam eder; 

''Eğer bu adamın annesi hayatta olsaydı da, 

adam ona iyilik ve ihsanda bulunsaydı cehennem ateşinin onu asla yemeyeceğini umardım.'' (İbn-i Receb)

''Anne babaya hürmet eden nebilerle, sıdıklarla ve şehitlerle haşr olur''.

Bir adam Resülullah'a gelerek; 

''Ya Resülullah! 

Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, 

senin Allah'ın peygamberi olduğuna inanıyorum. 

Beş vakit namazı kılıyor, malımın zekatını veriyor ve Ramazan orucunu tutuyorum'',dedi. 

Bunun üzerine Resülullah; 

''Anne ve babasına karşı gelmedikçe bunları yerine getirerek bu hal üzere ölen, şüphesiz kıyamet günü nebilerle, sıdıklarla ve şehitlerle inanç ve imanları çok kuvvetli olanlarla iki parmağını yan yana getirerek, böylece birlikte olacaktır.'' buyurdu. (Taberani) 

''Ana babasına iyilik eden evlat, Peygamberlerle beraber Cennete girer.'' (İmam Rafii)

Anne baba için verilen sadakanın sevabı kişiye de yazılır.

''Bir müslümanın, vermek istediği sadakayı annesi babası müslüman iseler onlar için vermesinde hiçbir beis yoktur. 

Bu bakımdan o verilen sadakanın ecri, anne babasına yazılır ve bir o kadarı da, onların ecirlerinden hiçbir şey eksilmeksizin, 

sadakayı veren kimsenin defterine yazılır.'' 

(Taberani)

''Anne babaya yapılan iyilik, namazdan, sadaka, hac, 

umre ve Allah yolundaki cihaddan daha üstündür.''

''Anne babaya yapılan iyilik, namazdan, sadaka, hac, 

umre ve Allah yolundaki cihaddan daha üstündür.'' 

(Taberani)

Anne babanın yüzünü güldürmek hicret etmekten daha faziletlidir.

Adamın biri hicret üzerine bağlanmaya geldiği Hz.Peygambere şöyle dedi; 

''Babamı ve annemi ağlatmadan sana gelemedim! 

O halde dön ve onları; ağlattığın gibi güldür.'' 

(Nesai, İbn Mace) 

Ebu Said El-Hudri şöyle anlatıyor; 

''Adamın biri Yemen'den Hz. Peygamber'e gelip cihada katılmak istediğini'' söyledi. 

Hz. Peygamber ona şöyle sordu; 

''Yemen'de annen ve baban var mı..'' 

Evet var. 

Onlar sana gelmen için izin verdiler mi.. 

Hayır! 

Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu; 

''O halde dön! 

Anne ve babanın yanına git! Onlardan izin iste. 

Eğer izin verirlerse Allah yolunda cihad et. 

Aksi takdirde gücün yettiği kadar onlara hizmet et. 

Çünkü tevhidden sonra Allah'ın huzuruna götüreceğin en iyi ibadet, 

anne babana yaptığın hizmettir.'' 

(Ahmed, İbn Hibban)

''Ömrünün uzun olmasını, rızkının artmasını isteyen kimse anne babasına iyilik etsin. 

Yakınlarıyla ilişkisini sürdürsün.'' 

(Enes Bin Malik) 

''Anne ve babasına iyilikte bulunana müjdeler olsun. 

Allah onun ömrünü uzatır.'' 

(Taberani) 

''Ana babaya ihsan, bedbahtlığı saadete çevirir, 

ömrü uzatır ve insanı kötü ölümden korur.'' 

(Ebu Nuaym)

Anne-babasına iyilik eden kişinin evlatları salih olur:

''Başkalarının hanımlarına iffetli davranın ki; 

sizin hanımlarınız da iffetli ve namuslu olsunlar. 

Babanıza ve büyüklerinize iyilik yapınız ki; çocuklarınız da size iyilikte bulunsunlar.'' (Hakim) 

''Ana babanıza ihsan ederseniz, çocuklarınız da size ihsan eder.'' 

(Taberani)

Ana babası için hacceden kişi Allah katında itaatkar olarak yazılır:

"Kim ana babasından birinin namına haccederse bu, borcunu ödemeye kafi getir ve semada babasının ruhuna müjdelenir. 

Asi olsa bile bu sebeple o kişi Allah katında itaatkar olarak kayda geçer." 

Diğer bir rivayet şöyledir: 

"Babası için bir hac, kendisi için yedi hac sevabı yazılır." 

(Cem'ul Fevaid)

Anne-babanın duası asla reddedilmez:

Kesinlikle makbul olan üç dua vardır; 

''zulme, haksızlığa uğrayan kimsenin duası, 

misafirin duası ve ana babanın çocuklarına duaları…'' 

(Tirmizî) 

"Babanın duası perdeyi deler kabul makamına ulaşır." 

(Kütüb-i Sitte) 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45
- Ahh Minel-Fırak... / Tarih : 2018-05-31 09:29:32

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »