Ortadoğu Gazetesi

BIST
96,017
%0,63
USD
5,3633
%0,57
EUR
6,1240
%0,71
Altın
223,2560
%0,63

Yetim Malı Yemenin Haramlılığı...

İHSAN MUSLU / 2018-06-11 09:21:35

Ayetler;

"Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler hiç şüphesiz karınlarına ancak ateş doldurmuş olurlar. 

Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir."

(Nisa; 4,10).

"Yetimin malına ancak en güzel ve faydalı şekilde yaklaşın."

(En'am; 6, 152)

"Sana yetimleri soruyorlar. De ki; 

Onları iyi yetiştirmek ihmal etmekten daha hayırlıdır. 

Eğer onlarla birlikte yaşarsanız, 

unutmayınız ki onlar sizin din kardeşlerinizdir. 

Allah işleri bozanla düzelteni bilir."

(Bakara suresi; 2, 220)

Yetim malıyla ilgili olarak seçilip buraya alınmış olan bu üç ayet, 

konuya ait yasağın son derece ağır bir haram olduğunu göstermeye kafidir. Birinci ayette, haksızlıkla yetim malı yemeye kalkışanların, 

açıkça karınlarına ateş doldurmuş oldukları ortaya konulmakta ve bu yediklerinin kendilerini yakıp kavuracağı anlatılmaktadır. 

Zaten ahirette de alev alev yanan bir ateşe atılacakları ayrıca ve bilhassa bildirilmektedir. 

Haksız yere yenilen yetim malının bir ateş yumağı gibi sindirim sistemini alt üst edeceği pekiştirmeli olarak anlatılmaktadır. 

Gerçek durum bu olunca, ikinci ayette beyân buyurulduğu gibi, 

yetim malına ancak en güzel ve faydalı bir şekilde yaklaşmaktan, 

onu yetimin lehine geliştirmek için gayret etmekten başka yol kalmamaktadır. 

Üçüncü ayette ise, yetimleri görüp gözetmenin, 

fert ve toplum için onlarla ilgilenmemek, 

onları dikkate almamak ya da ihmal etmekten çok daha hayırlı olduğu açıklanmaktadır. 

Belirtildiğine göre bu ayet, birinci ayetin inmesinden sonra, 

yetimlerle bir arada bulunmaktan bile çekinir hale gelen müslümanların, 

durumu Hz. Peygamber'e arzetmeleri üzerine nazil olmuştur. 

Ayette yetimlerin din kardeşi olarak, tam bir kardeş muamelesine tabi tutulmaları gerektiğine dikkat çekilmiş ve Allah Te'ala'nın yetimlerle kimin iyi kimin kötü niyetle ilgilendiğini bildiği kesin bir ifade ile açıklanmak suretiyle herkesin tam bir sorumluluk duygusu ve kaygusu ile hareket etmesi istenmiştir. 

Yetimin malını çeşitli sebeplerle haksız yere yemeye veya herhangi bir şekilde telef etmeye kalkışan, yetimden önce kendini helak etmiş demektir. 

Bu da yetim malı yeme yasağının ne kadar ağır sorumluluk ve tehlike içeren bir haram olduğunu göstermektedir. 

Yetimin velisi veya vasisi olmak demek, nerede ise ona esir olmak anlamına gelmektedir.

Ona yetimliğini hissettirmemeye çalışarak malını mülkünü korumak, 

ifsada değil ıslaha ve geliştirmeye gayret etmek lâzım gelmektedir. 

Görüntü ne olursa olsun, Allah, kimin ıslah, kimin ifsad için çalıştığını bilmektedir. 

Bu kesin gerçek dikkate alınmalı, yetim malı yemek gibi bir büyük hataya düşülmemelidir.

***

Hadis: 

1618. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu;

"Yedi helak ediciden kaçının!" 

Sahabiler;

Ey Allahın Resulü! Bunlar nelerdir... diye sordular. 

Hz. Peygamber;

"Allah'a ortak koşmak, sihir büyü yapmak, 

Allah'ın haram kıldığı bir nefsi haksız yere öldürmek, 

faiz yemek, yetim malı yemek, 

savaş meydanından kaçmak, 

evli, namuslu ve hiç bir şeyden haberi olmayan kadınlara zina isnad etmektir," buyurdu.

(Buhari)

Yetim, babası ölen küçük çocuk demektir. 

Resul-i Ekrem Efendimiz'in dilinden helak edici olmakla nitelenen, 

şirk, sihir, katil, riba, savaştan kaçmak ve namuslu kadınlara iftira etmek gibi inanç, ahlak ve iktisadla ilgili suçların arasında yetim malı yemenin de sayılmış olması, bunun en az ötekiler kadar ağır bir suç ve sorumluluk olduğunu göstermektedir. 

Hadisimizin açık ifadesinden anlaşılan yetim malının hiç bir şekilde yenmemesidir. 

Sadece veli veya vasilerin israfa kaçmamak şartıyla örfe göre yetim malından yemeleri yani; 

her türlü tasarruf ve harcamada bulunmaları caiz ve meşrudur. 

Ş i r k; Allah Te'ala'ya ilahlık konusunda bazı yaratıkları ortak kabul etmek demektir. 

Tevhidi kökünden reddetmek demek olan böyle bir anlayış, 

"en büyük zulüm", en helak edici bir itikadi sapıklıktır. 

Şirkin her çeşidi aynıdır. 

S i h i r; Efsun, gözbağcılık ve büyü de diyebileceğimiz sihir konusudur. 

K a t i l; Haklı bir sebebe dayanmaksızın bir insanı öldürmek, 

Şafii'ye göre şirkten sonraki en büyük günahtır. 

Riba  yemek; Faizcilik yapmak demektir. 

Cepheden kaçmak; Düşmana hücûm edileceği zaman cepheden kaçmak. 

Namuslu kadına zina isnad etmek; 

Namuslu müslüman kadınlara zina ettiği iftirasında bulunmak. 

Riyazüs Salihin. 

 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45
- Ahh Minel-Fırak... / Tarih : 2018-05-31 09:29:32

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »