Ortadoğu Gazetesi

BIST
97,335
%0,53
USD
5,3622
%0,52
EUR
6,1103
%0,35
Altın
222,4700
%0,37

Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden...

İHSAN MUSLU / 2018-07-09 09:52:45

Hak dostları, fani vücutları toprak altına girdikten sonra bile mazi olmazlar. 

Zira kamil mü'minlerin gönülleri, toprak altında çürüyüp yok olmaz. 

Bu sebepledir ki, onların gönül mahsulü eserleri de ebedileşir. 

Nitekim dünyadaki hizmetlerini berzah aleminde de devam ettiren nice 

Hak dostu, bugün hala aramızda yaşıyor, bizleri irşad ediyor. 

Bizler öldükten sonra da onlar irşadlarıyla gönüllerde yaşamaya devam edecekler. 

Onların irşad ömürleri; 

Hakk'a yakınlıkları nisbetinde, devirleri ve diyarları aşıyor. 

Yine onların ihlas ile buyurdukları hikmetli sözleri ve kaleme aldıkları gönül eserleri, adeta istikbale gönderilmiş, muhatabı meçhul mektuplar mesabesindedir. 

Bu mektuplar, kendilerinden asırlar sonra keşfedilen mekanlara kadar ulaşmaktadır.

Cenab-ı Hak, veli kullarına muhtelif tecelliler nasib etmiştir. 

Bu yüzden Hak dostları, mana aleminde nail oldukları Hakk'a muhabbet, 

Hakk'a tazim ve Hakk'ı gönüllerinde tanıyabilme tecellilerine göre farklı hallerle insanlığa irşad meş'alesi olurlar.

Bazı Hak dostları, azamet-i ilahiyye karşısında hayret vadilerine düşmüş; 

sessiz, sözsüz ve dilsiz bir şekilde, sükutun münzeviliği içinde yaşamışlardır. 

Fani ömürlerini, ruhani bir sükutun şi'riyyeti içinde geçirmişlerdir. 

Böyleleri hakkında İbn-i Abbas şöyle buyurur:

''Allah'ın öyle belagat sahibi kulları vardır ki, 

onları Hakk'a muhabbet ve tazim, sükuta büründürmüştür!''

Ehlullah'ın bir kısmı da vardır ki, gayet az konuşmayı tercih ederler. 

Bahaeddin Nakşibend Hazretleri gibi, onlar da arifane bir idrake sahip olanlara, umumiyetle hal lisanıyla irşadda bulunmaya memur kılınmışlardır. 

Nitekim Nakşibend Hazretleri'nin, manevi terbiyede hal lisanını sehl-i mümteni üslubuyla hulasa eden şu beyti pek manidardır:

''Alem buğday ben saman,

Alem yahşi ben yaman!.. 

herkes tam, ben kusurlu''

Şüphesiz ki Nakşibend Hazretleri'nin en güzide eseri, 

kendi sohbetlerinde hal in'ikası yoluyla yetiştirdiği manevi şahsiyetlerdir. 

O şahsiyetler, asırlar boyu onun kalbinin satırlarındaki hikmetleri okumuş, bunları gönüllerden gönüllere sohbet yoluyla intikal ettirmiş ve halen de ettirmektedirler.

Nakşibend Hazretleri'nin sözden ziyade sükutu tercih etmesinin temelinde, ruhaniyetinden müstefid olduğu Hazret-i Ebu Bekir'ın hali ve şu talimatı vardır.

''Ne söylediğini, ne zaman söylediğini ve kime söylediğini iyi düşün.''

Buna mukabil ayrı bir tecelli olarak Cenab-ı Hak, 

Yunus Emre misali bazı velî kullarını da aşk-ı ilahi bülbülü eylemiştir.

Kimini de Hazret-i Mevlana gibi gönlünden ve dilinden hikmetler fışkıran bir mana menbaı kılmıştır.

Bilhassa Mevlana Hazretleri, hal lisanına ilaveten, bir de sözlü beyana memur edilmiştir. 

Bu yüzden o Hak aşığı, kalemiyle, kelamıyla, gönül eserleriyle ve feyizli sohbetleriyle, hakikati arayan, Hakk'a teşne gönülleri asırlardan beri ihya etmeye devâm edegelmektedir.

Bütün Hak dostları gibi Mevlana Hazretleri'nin feyiz kaynağı da şüphesiz ki 

Kur'an ve Sünnet'tir. 

O, bir rubaisinde bu hakikati bütün cihana şöyle ilan eder;

''Canım var oldukça ben Kur'an'ın kölesiyim. 

Ben Hazret-i Muhammed Muhtar (sallallâhu aleyhi ve

sellem'in yolunun toprağıyım. 

Eğer bir kimse, benim sözümden bundan başka bu istikametin dışında en ufak bir şey bile nakledecek olursa, 

o kimseden de, onun sözünden de incinirim, tiksinirim.''

Peygamber Efendimiz, bir hadis-i şeriflerinde, 

Hazret-i Lokman'ın, oğluna şu tavsiyelerde bulunduğunu bildirir;

''Yavrucuğum! 

Alim kimselerle beraber ol ve onlardan ayrılmamaya çalış. 

Hikmet ehlinin sözlerini dinle! 

Zira Allah Te'ala, bol yağmurla toprağa hayat verdiği gibi, 

hikmet nuruyla da kalblere hayat bahşeder.''

''Rahman'ın has kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında incitmeksizin ''Selam!'' derler geçerler. 

(el-Furkan; 63)

Bu ayet-i kerimenin feyziyle Hazret-i Mevlana;

''Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.''

''Kargalar ötmeye başlayınca bülbüller susar.''

''Bil ki edep, ancak her edepsizin edepsizliğine sabır ve tahammül gösterebilmektir.''

Çilelere tahammül, kalbleri kemale erdirir. 

Zira tahammül, çileler dünyasında en büyük imtihan edebidir. 

Öyle ki, bu haslet, bir iman ölçüsüdür. 

Nitekim Hazret-i Mevlana buyurur:

''Aklım kalbime sordu, din nedir... 

Kalbim de aklımın kulağına eğildi ve fısıldayarak; 

Din edebden ibarettir!'' dedi.

Edebin kaynağı da Hazret-i Peygamber'dir.

Sahabe-i kiram, O'nun bakire bir kızdan daha hayalı olduğunu ifade etmişlerdir.

''Gülün güzel kokulu olması, onun dikenlere katlanmasındandır. 

Zira gülün dostu dikendir.''

 
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45
- Ahh Minel-Fırak... / Tarih : 2018-05-31 09:29:32

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »