Ortadoğu Gazetesi

BIST
96,026
%0,64
USD
5,3581
%0,46
EUR
6,1228
%0,69
Altın
223,1370
%0,58

Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar...

İHSAN MUSLU / 2018-07-12 09:35:36

632 yıl dünya tarihinin tam ortasında yer alan Osmanlı Devleti, 

devlet teşkilatı yapısından, düşünce hayatına, bilim, kültür, sanattan, 

iktisat hayatına, askeri yapısına sağlam temelleri ile adaletini tüm dünyaya hissettirmiştir. 

Tek çatı altında topladığı farklı unsurları başarı ile yöneten binlerce kilometrede at koşturan, üç kıtaya hükmeden ve devrin en muazzam devleti olan Osmanlı Devleti bu başarısını adalet ve hoşgörü çerçevesinde bir fetih siyaseti izlemesine borçludur. 

Bunu sağlamak için ise askeri teşkilatlanmasında çok ileri gitmiş, 

sağlam bir stratejinin yanında emrindeki askerlerin eğitiminden, 

silah, mühimmat ve iaşenin teminine, 

çağın teknolojisini askeri sisteme entegre etme gibi somut altyapısının yanı sıra askerin madden ve manen tatmini, 

cesur ve gaza ruhuyla yüklü olması gibi faktörleri verimli kullanmıştır. 

Seferler sırasında ordunun muzaffer olması için dua etmek, 

askerlere gazanın faydalarından bahsetmek ve nasihatte bulunmak üzere 

''Ordu Şeyhi'' adı verilen din adamları görevlendirilmiştir.

Osmanlı Devleti'nin fetihlerindeki misyonunu gaza ruhu oluştururken izlediği tek politika ''ilayı kelimetullah'', yani; 

Allah'ın adını yeryüzünde yükseltmek olmuştur. 

Rumilinin sol kolundaki kazalara gönderilen H.Evail-i Muharrem, 

26 Ekim, 4 Kasım tarihli fermanda; 

''Allah'ı ve O'nun peygamberini inkar eden çeşitli Hıristiyan milletleri birkaç seneden beri tek bir millet gibi ittifak ederek her taraftan memalik-i mahruseme hücum etmeleriyle nice İslam beldelerini istila edip, Allah'a ibadet edilip Kur'an okunan cami ve mescitleri yıkıp sayısız Müslümanın kimini esir edip kimini de öldürüp mallarını yağmaladıktan başka Müslüman çocuklarını kendi batıl dinlerine çevirip emsali zulümlerini arttırarak nehir suyu gibi akarak Rumili'ndeki Belgrat'a saldırdıklarından yakın ve uzak bütün Müslümanların cihada katılarak Allah'ın yardımı ile ümmet-i Muhammed'in üzerinden düşmanın mazarratını def'e çalışmak dinimizin en önemli işlerinden iken aksine davrananlar kıyamet günü Allah'ın huzurunda verecek cevap bulamayacaklar…'' diyerek fetihlerinin amacını çok açık şekilde ortaya koymuştur.

Ordudaki askeri gaza ve cihada teşvik için askerin maneviyatını yükselten, ordunun galip gelmesi için dua eden ''ordu şeyhi'' ilk olarak Fatih Sultan Mehmed zamanında atanmış olmak birlikte savaşlarda padişahların yanında ulema sınıfının önde gelenlerini görmek mümkündür. 

Devletin kurucusu Osman Gazi'nin yanında Şey Edebali hazretlerini görüyoruz, Sultan II. Murad'ın İstanbul kuşatması sırasında Emir Şemsettin Buhari'yi, İstanbul'un Fethi sırasında Fatih Sultan Mehmed'in yanında hocası Akşemsettin'i, Kanuni Sultan Süleyman'ın Zigetvar Seferi sırasında Nurettinzade Şeyh Müslihuddin Efendi'yi, Aziz Mahmut Hüdayi hazretlerinin Ferhat Paşa ile Tebriz seferine katılmasını, 

İştibli Emir Abdülkerim Efendi'nin Estergon seferine, 

Sultan II. Osman'ın Lehistan seferi sırasında Şeyh Beşir Efendi'nin yanında olduğu vakidir. 

Galata Mevlevihane'si Postnişîni Adem Dede Hotin seferine, 

Muhammet Nazmi Efendi 1663 senesindeki Uyvar seferine, 

Derviş Çelebi 1672'deki Kamaniçe seferine katılmışlardır. 

Vani Mehmet'in 1683'teki Viyana kuşatmasında ordu vaizi olarak görevlendirildiği bilinmektedir. 

Bunlardan başka, Sultan II. Mustafa'nın Avusturya seferine, 

Bosnalı Mustafa Efendi ile birlikte Kasım Paşa, 

Fatih, Beyazıt ve Süleymaniye Camilerinin vaizlikleri görevini de üstlenmiş olan Himmetzade Abdullah Efendi'nin ordu vaizi olarak katıldığı görülmektedir. 

Ordu sefere çıktığında padişahların yanında dönemin ileri gelen din adamlarından silah kuşanarak askere moral vermek ve zafer kazanmak için dua ettiklerini ve savaşta yer aldıklarını görüyoruz.

30 Haziran 1603 tarihli bir emirde, Budin serhaddinde bulunan Vezir Mehmet Paşa komutasında sefer hazırlıkları yapan Osmanlı ordusunda askerlere vaaz ve nasihatte bulunmak üzere ordu şeyhliğine tayin edilen Edirne Selimiye Camii'nde vaiz olarak görev yapan Ebubekir Efendi'ye bu görevi başarıyla tamamlaması halinde şeyhül-haremlik görevi ile ödüllendirileceği ifade edilmiştir. 

Arşiv vesikası ile de Osmanlı Devleti'nin bu işe verdiği önem aşikardır.

Yeniçeri ocağında da Orta Camii müderrisliğinden ders alan, 

Ağa Camii'nin beş müezzininden en yetkili olan kişi Yeniçeri Ocağına 

''ağa imamı'' olarak tayin edilirdi. 

Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra Asakir-i Mansure-i Muhammediyye Ordusunun kurulmasıyla her bölükte mektebin açılması, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal derslerinin verilmesi ve cemaatle beş vakit namaz kılınması için imam tayin edilmiştir. 

Birliğin her türlü din işlerinden sorumlu olan ve alayların birinci taburlarında görev yapan bu imamlar din hizmetlerini yürüten özel üniformaları askeri memurlardır.
 Diğer Makaleleri

- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Sultan I. Abdülhamid... / Tarih : 2018-07-14 10:08:58
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35
- Anne babanın yüzüne sevgiyle bakmak ibadettir... / Tarih : 2018-06-07 09:39:55
- Zeyneb Hatun, Zeynünnisa... / Tarih : 2018-06-06 10:27:34
- Abı hayat nedir, nerededir... / Tarih : 2018-06-05 10:00:22
- Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-06-04 09:55:41
- Sümbül Efendi Camisi'nde yatan üç sultan... / Tarih : 2018-06-03 09:50:22
- Ahmed Fergani... / Tarih : 2018-06-02 09:23:39
- İmam Serahsi... / Tarih : 2018-06-01 09:10:45
- Ahh Minel-Fırak... / Tarih : 2018-05-31 09:29:32

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »