Ortadoğu Gazetesi

BIST
99,326
%-0,51
USD
5,5723
%0,43
EUR
6,3129
%0,31
Altın
235,8540
%-3,09

Sultan I. Abdülhamid...

İHSAN MUSLU / 2018-07-14 10:08:58

III. Ahmed'in Rabi'a Şermi Kadın'dan 1725 yılında dünyaya gelen 

I. Abdülhamid, günümüze kadar Osmanlı soyunu devam ettiren bir padişah olarak, Ocak 1774'de Osmanlı tahtına oturdu. 

Yaratılışı itibariyle saf, halka karşı merhametli, kerametleri halk arasında yayılacak kadar mütedeyyin ve devlet işleriyle de yakından ilgilenen bir padişahtır. 

Hayatı boyunca dirayetli sadrazamları ve devlet ricalini iş başına getirerek, Osmanlı Devleti'nin muhtac olduğu ıslahatı yapmaya uğraşmıştır. 

Sadrazam Koca Yusuf Paşa'nın 1788'de Avusturya İmparatoru 

II. Josef'i mağlup etmesi üzerine Gazi ünvanını kullanmaya başlamıştır.

Tahta çıktığında bütün cephelerde Osmanlı kuvvetleri büyük sıkıntılarla karşı karşıyaydılar. 

Ruslar, Şumnu'daki Osmanlı ordugahına kadar gelmişler; 

Ruscuk ile Silistre'yi muhasara etmişlerdi. 

Bu kritik günlerde, Rusya içindeki karışıklıkların da yardımıyla, 

1774 baharında Tuna yakınlarındaki Küçük Kaynarca Kasabasında sulh müzakereleri başladı. 

Rusyayı Prens Renin ve Mareşal Romanzov, Osmanlı'yı ise, 

sadaret kethüdası Resmi Ahmed Efendi ile Reisülküttab İbrahim Münib Efendi temsil ediyordu. 

28 madde ve 2 ilaveden meydana gelen ve Osmanlı Devleti'ni dünyada dördüncü devlet haline getiren muahede 17 Temmuz 1774 tarihinde imzalandı. 

Avusturyalılar da kendilerine pay çıkarmak için Boğdan'ın kuzeyindeki Bukovina'yı işgal ettiler ve 1775 yılında yapılan bir andlaşma ile bu da kabul edildi. 

1683 Viyana Bozgunundan sonra, Müslüman Türklerin karşı karşıya kaldıkları en büyük hezimetti.

Tahta geçtikten 6 ay sonra Kaynarca Muahedesini imzalayan Padişah, 

bir kaç ay sonra da İran ile yüz yüze geldi. 

Kaçarlar'ın rakibi olan Kerim Han Zend, 

1775'de Basra'yı muhasara altına alınca, 

Mayıs 1776'da İran'a harb ilan edildi. 

1776'da İranlıların eline geçen Basra, ancak üç yıl sonra geri alınabildi. 

Bu arada iç karışıklıklar da devam ediyordu. 

Ağustos 1774'de Kaynarca Muahedesinin üzüntüsüyle vefat eden Sadrazam Muhsin zade Mehmed Paşa'nın yerine gelen sadrazamlar bir türlü dikiş tutturamıyorlardı.

Kırımlılar Osmanlı Devleti'ne yaptıkları ihanetin cezasını çekiyorlardı; 

zira Ruslar söz vermelerine rağmen askerlerini Kırım'dan çekmemişlerdi. Osmanlı taraftarı IV. Devlet Giray'ın yerine Rus hayranı Şahin Giray Kırım tahtına oturmuştu. 

Kırım'daki bu keşmekeşi kabul etmeyen Osmanlı Devleti, harbe karar verince, Fransa'nın araya girmesiyle, Rusya ile Aynalıkavak'ta yeni bir andlaşma imzalandı. 

Andlaşma Osmanlı Devleti'nin aleyhine işledi ve neticede Rus hayranı Şahin Giray Kırım tahtına oturdu. 

Bu akılsız Han, her türlü gayr-i meşru işlere dalarak ve Çariçe'nin imkanlarını kullanarak, mürteci diyecek kadar hakaret ettiği Osmanlılardan intikam alıyordu. 

1782'de kahraman Kırım halkı bu hâine karşı ayaklandı ve II.Bahadır Giray'ı tahta oturttu ise de, bu da devam etmedi. 

Şahin Giray'ın gafleti ile Rusya tekrar Kırım'a girdi. 

Çariçe'nin Temmuz 1783 tarihli fermanıyla Kırım Rusya'nın bir eyaleti oldu ve artık Kırım Müslümanların değil Ortodoks Rusların hakimiyetine girdi. Artık saltanat merkezi olan Bağçesaray, Rus vilayet merkezi olan Akmescid'e taşınıyordu. 

Maalesef, Kırımlılar, üç asır boyunca hakimiyetlerine karışmayan Osmanlı Devleti yerine, tamamen Müslüman olan Kırım'ı Ruslaştıran ve burayı ikinci bir Endülüs yapan Ruslarla başbaşa kaldılar. 

Binlerce Müslüman öldürüldü. 

Osmanlı Devleti'nin Kırım'daki hakimiyeti 310 yıl devam etmişti. 

Osmanlı Devleti, 8 Ocak 1784 tarihli Andlaşmayla Kırım'ın Rusya'ya ilhakını kabul etti.

Çariçe 1787'de 60.000 askeriyle Kırım'a geldi ve zaferini kutladı; 

bundan rahatsız olan Osmanlı Devleti Ağustos 1787 tarihinde yeniden harp ilan etti. 

1768-1774 tarihleri arasında devam eden Osmanlı Rus Harbi, 

Polonya'nın istiklali için yapılmış göründüğünden millete mal edilememişti. Ancak bu yeni harp Müslüman Kırım'ı kurtarmak içindi ve herkes Ruslara diş biliyordu. 

Şubat 1788'de Avusturya da Osmanlıya karşı harb ilan etti. 

Sadrazam Koca Yusuf Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri, 

Eylül 1788'de II. Joseph komutasındaki Alman ordusunu bozdu ve Osmanlı ordusu Avusturya'yı bertaraf ederek Ruslarla başbaşa kaldı. 

Aralık 1788'de Özi Kalesini alarak burada Müslüman katliamı yapan Rus ordusu, bununla da yetinmeyerek Podolya'nın merkezi olan Hotin'i de teslim aldı. 

Hotin ve Özi'deki Müslüman katliamları, 

Osmanlı Padişahının kederinden dolayı beyin kanaması geçirerek vefat etmesine sebep oldu. 

Cenazesi, Bahçekapıdaki İmaretinin yani şimdiki 4. Vakıf Han'ın karşısındaki türbesine defn edildi.

Sultan I. Abdülhamid'in Hotin ve Özi'nin düşmesi münasebetiyle bizzat kaleme aldığı hatt-ı hümayun insanı ağlatacak kadar manalıdır. 

''Özi'nin düştüğü takriri alimallah beni yeniden kederlendirdi; 

bu kadar Müslüman erkek, kadın, küçük ve büyüğün kafir elinde kalması beni mahzun eyledi. 

Yarab! Sen Malik'ül-mülksün. 

Senden niyazım, ölmeden bu beldeleri tekrar Müslümanların eline geçtiğini bana göster''.

 
 Diğer Makaleleri

- Gönül ikliminden inciler... / Tarih : 2019-03-25 12:26:48
- Gönül ikliminden inciler... / Tarih : 2019-03-24 09:20:40
- Nafaka... / Tarih : 2019-03-22 08:31:51
- Asr-ı saadette hafızlık... / Tarih : 2019-03-21 10:41:55
- İslam coğrafyasının başkenti İstanbul’dur / Tarih : 2019-03-18 11:12:31
- Maverdi... / Tarih : 2019-03-16 08:55:00
- Devlet Bey’i anlamak... / Tarih : 2019-02-27 08:06:20
- Ertuğrul Gazi’nin vasiyeti ve mal varlığı / Tarih : 2019-02-26 09:43:17
- Neslin korunması / Tarih : 2018-12-29 11:25:49
- Kazak Abdal / Tarih : 2018-12-06 15:31:13
- Halk aşığı Behlül Dana... / Tarih : 2018-10-07 11:04:23
- Karamanoğlu Mehmet Bey... / Tarih : 2018-07-15 09:52:18
- Bosnalı Abdullah-ı Rumi... / Tarih : 2018-07-13 10:00:39
- Ordu Şeyhliği Ve Asker İmamlar... / Tarih : 2018-07-12 09:35:36
- İmam Ebu Hanife'nin Talebesine Nasihati... / Tarih : 2018-07-11 09:53:34
- Şekerci Cemil Bey... / Tarih : 2018-07-10 09:50:22
- Hz. Mevlana'nın Gönül İkliminden... / Tarih : 2018-07-09 09:52:45
- Tatlı sözlü ve güler yüzlü olalım... / Tarih : 2018-07-08 10:21:15
- Altuncan Hatun'un Eşi Tuğrul Bey'e Vasiyeti... / Tarih : 2018-06-12 09:38:17
- Yetim Malı Yemenin Haramlılığı... / Tarih : 2018-06-11 09:21:35

Diğer İHSAN MUSLU Makaleleri : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  İleri »