Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, su israfı ve alınabilecek önlemlere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya nüfusunun 19. yüzyıla oranla 5 kat artmasına karşın su kaynaklarının kullanımının 10 kat yükseldiğini kaydetti.

Akgül, göl, baraj, akarsu ve yeraltı suyu gibi temiz su kaynaklarının korunması, kuraklığın etkisi ve kirletici kaynakların azaltılması, iyileştirilmesinin bu kaynakların evde, iş yerinde, tarımda ve sanayide akıllı kullanılmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Bütün dünyada suların yüzde 71'i, Türkiye'de ise yüzde 73'ünün tarımda kullanıldığını bildiren Akgül, "Evsel kullanım için ayrılan su miktarı dünyada yüzde 11, Türkiye'de ise yüzde 16'dır. Sularımızı verimli ve doğru kullanmak geleceğimizi korumaktır. Su tasarrufu, suya olan talebi azaltmak için en uygun maliyetli ve en çevreci yoldur." ifadelerini kullandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, 2030 yılında 100 milyon nüfusa ulaşacak Türkiye'nin, kişi başına 1.120 metreküp kullanılabilir su miktarıyla su sıkıntısı çeken bir ülke konumuna geleceğine dikkati çeken Akgül sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada bugün 783 milyon insanın temiz suya erişimi bulunmamaktadır. Yeterli miktarda temizlik söz konusu olduğunda bu sayı 2,5 milyara ulaşmaktadır. Bu sayının gelecekte daha da artacağı gerçeği sır değildir. Bu bilgiler ışığında, suyun gelecekte şimdiki konumundan daha kıymetli bir noktaya erişeceği düşünülmektedir. Türkiye'de yer üstü su kaynakları ile sulanabilir tarım arazilerinin yüzde 75-80'i sulanmaktadır. Geri kalan kısmı ise yeraltı su kaynaklarından yararlanılarak sulanmaktadır. Sulu tarımda yüzde 86 oranında açık kanal, kanalet sistemleri ve yüzde 14 kapalı boru sistemleri kullanılmaktadır. Açık su kanal veya kanaletlerinde buharlaşma ve kaçaklar nedeniyle önemli miktarda su kayıpları olmaktadır."