AK Parti'nin 2018 seçimleri öncesinde müjdesini verdiği 3600 ek gösterge 2022 yılında nihayet sonuçlandı. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 3600 ek gösterge düzenlemesini inceledi. Araştırma sonuçları şöyle:

- Yarısını etkilemiyor: Ek gösterge artışı Ekim 2008’den sonra göreve başlamış ve sayıları toplamın yarısına yaklaşmış kamu personelini doğrudan etkilemiyor. Artış çalışanların aylıklarında brüt 141.27 TL, emekli aylıklarında ise (600 puan üzerinden prim ödediği yıllar itibarıyla) en fazla 118 TL civarında artış yapacak.

- 118 liralık fark: 600 puan ek gösterge artışının eşik değerlerde bir değişikliğe yol açmaması halinde ise ilgililerin aylıkları brüt 141.26 lira, emekli aylıklarında ise sadece 118 TL artış olacak.

- Büyük artış yok: En yüksek devlet memurunun ek göstergesinin de 600 puan yükseltilmesi halinde memurların aylık/emekli aylıklarında ayrıca bir artış olacak. Ancak büyük bir artış olması söz konusu değil. Örneğin 3600 ek göstergesi ve 30 yıl hizmeti olan emekli öğretmenin aylığı sadece 170.5 TL artacak. Ek göstergesi 2200 olanlarda bu artış 100 TL’ye düşecek. 

- Görmezden geliniyor: Gerçekler ortadayken, ne yazık ki konunun sadece olumlu yanları ele alınıyor, en uç ve en güzel örnekler öne çıkarılıyor, memurlara sözde müjdeler veriliyor. 

2008 SONRASI ARTMIYOR 

Ekim 2008’den sonra göreve başlamış olan öğretmen/polis vb. meslek mensuplarının emekli aylıklarında artış söz konusu değil. İstisnalar dışında memurların emekli aylıklarında genel olarak sadece 118 TL artış oluyor. 3600 düzenlemesinin Ekim 2008’den önce göreve başlamış memur ve emeklileri bile yeterince sevindiremeyeceği açık. Zira ek gösterge rakamları memur aylıklarını oluşturan 8-10 bileşenden sadece birini oluşturuyor.