ANKARA (AA) - Terörizmin finansmanı suçu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan 9 kişiye yönelik kararlar, makul sebeplerin varlığının ortadan kalkması sebebiyle iptal edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması kararlarının Kaldırılması Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller ile terörizmin finansmanı suçu sebeplerinin ortadan kalkmasına istinaden 9 kişinin mal varlığının dondurulması kararları kaldırıldı.

Bu kişiler, Rahmi Bıyık, İbrahim Çoban, İsa Teres, Medeni SayılgaCemal Uşak, n, Musa Çetiner, Şahabettin Çotak, Uğur Dal ve Fırat Özgür olarak sıralandı.

Editör: Grlyrtts