ANKARA (AA) - YK Enerji, son günlerde bazı yayın organlarında yer alan haberlerde, sosyal medya paylaşımlarında ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan açıklamalarda şirket hakkında gerçeği yansıtmayan bazı iddiaların ortaya atıldığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, ruhsatlı maden sahası içerisinde yer alan Akbelen ormanının, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 93'ü endüstriyel odun üretimi fonksiyonlu, yüzde 7'si ise odun dışı ürün olarak planlanmış ve kesime tabi ekonomik fonksiyonlu ağaçlandırma alanı olarak tanımlandığı kaydedildi.

Söz konusu ormanın milli park, tabiat parkı, sit alanı, muhafaza ormanı, gen koruma ormanı gibi ekolojik veya sosyo kültürel fonksiyonlu orman gibi özel nitelikli alanlardan olmadığı ve özel nitelikli alanlara komşuluğu bulunmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akbelen ormanıyla ilgili açılan çeşitli davalarda 3 farklı bilirkişi heyetinin incelemeleri sonucu söz konusu süreçlerde yargısal bir engel kalmamıştır. Özellikle belirtmek isteriz ki, burada üretilen enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ikame edilebileceği iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Hem YK Enerji olarak bizim, hem de hissedarlarımızın ülkemizde yenilenebilir enerji alanında halihazırda çok önemli yatırımları bulunmaktadır. Ancak güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile sürekli üretim yapabilecek teknolojiler henüz yeterince gelişmediği için, söz konusu kaynaklar bu ölçekte bir baz yük santralinin alternatifi olmaktan uzaktır. Dolayısıyla Akbelen ormanı sahasında madencilik faaliyetleri devam etmediği takdirde santralimizde elektrik üretimi 2024 yılı içerisinde durmak zorunda kalacaktır."

Şirketin, yer altı kaynaklarının üretime kazandırıldıktan sonra söz konusu alanların rehabilite edilerek yeniden ekosisteme kazandırıldığı aktarılan açıklamada, "İşletmesi tamamlanan maden alanlarında 1992 yılından bu yana 415 binin üzerinde ağaç dikimi yapılarak rehabilitasyon başarıyla sağlanmıştır. Ayrıca şirketimiz ile Orman Genel Müdürlüğü arasında 2020 yılında imzalanan 'Gönüllü Ağaçlandırma İş birliği' protokolüyle ülkemiz genelinde 3 milyon fidan dikimi gerçekleştirilmiş ve söz konusu miktar 2 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alana denk gelmektedir. Hedefimiz bu sayıyı 2025 yılı sonuna kadar 5 milyona çıkarmaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Yeniköy Kemerköy Santralleri'nin toplamda 1095 megavat kurulu güç ile Türkiye'nin elektrik üretiminde yerli kaynak baz yükünün yüzde 15'ini, ülkenin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2,5'ini sağladığı aktarıldı. Santrallerde 3 bin 100 kişinin istihdam edildiği kaydedildi.

Editör: Grlyrtts