İşyerinde yabancı uyruklu kişilerin istihdam edilebilmesi için çalışma izni gerekiyor. Ayrıca, bu kişilere ödenecek ücretler de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işin niteliği dikkate alınarak ve asgari ücret tutarına oranlanarak belirleniyor.

Milliyet'ten Cem Kılıç'ın yazısına göre; Ülkemizde yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen mevzuat 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’dur. Bu kanun kapsamındakiler:

- Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan yabancılar,

- Bir işverenin yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuran yabancılar,

- Staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar,

- Yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan kişiler.

Yabancı işgücü için değerlendirme kriterlerine esas olacak brüt asgari ücret katları, asgari ücretin 01.07.2023’ten geçerli olacak şekilde artırılması sonrasında değişmiştir. Söz konusu değişikliğe göre çeşitli iş ve mesleklerde çalışacak yabancılar için uygulanacak kat ücretler şu şekilde:

- Asgari ücretin 1.5 katı (brüt): 20.121,75 TL

- Asgari ücretin 2 katı (brüt): 26.829,00 TL

- Asgari ücretin 3 katı (brüt): 40.243,50 TL

- Asgari ücretin 4 katı (brüt): 53.658,00 TL

- Asgari ücretin 6.5 katı (brüt): 87.194,25 TL

Editör: İrem Nur Kaya