Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,  'Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı'na video konferans yöntemiyle katılarak çarpıcı açıklamalar yaptı.

Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

- Artık kaynağın yerli, teknolojinin ithal olduğu yerde enerji bağımsızlığından söz edemeyiz. Bu anlamda önümüzde ciddi fırsatlar var. Güneş ve rüzgar teknolojilerinde, YEKA'larla birlikte entegre üretim tesislerimizin temelini attık. Jeotermal, biyokütle, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerjinin diğer alanlarında da önemli oranda yerlileşme sağladık. 

- Aynı şekilde petrol, doğal gaz arama ve sondajcılığı, lityum üretimi, nadir elementlerin üretimi ve termik santraller gibi pek çok alanda yerli üretimin, yerli teknolojinin, yerli Ar-Ge'nin her geçen gün oranının daha fazla arttığını görüyoruz. Elektrik ve doğal gaz dağıtım sektörümüz EPDK'nın da verdiği teşvik ve destekler sayesinde bugün çok önemli Ar-Ge projelerine imza atıyor. Dijitalleşme bu sektörlerimizin sundukları hizmetin en önemli parçalarından biri oldu.

- Temiz enerji kaynaklarına yatırımlar devam edecek. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki baz yük santralleri dediğimiz enerji santrallerinin de bu dönemde önemi artacak. Akkuyu'da işler planlandığı şekilde yürüyor. Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesi için inşaat lisansı verildi. İnşallah ilk reaktörü 2023'te, kalan 3 reaktörü de birer yıl arayla devreye alacağız. 

- Nükleer enerji bizim için özellikle nükleer teknolojinin geliştirilmesi için hayati öneme sahip. Öncelikle bu teknolojinin transferi, ardından yerli know-how, bilgi ve tecrübenin oluşturulması enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi için attığımız adımların en önemlilerinden biri olacak. Nükleer teknolojiyle beraber sağlık, tarım, uzay ve haberleşme, yakıt pilleri, gibi pek çok alanda geliştirilecek üst düzey teknolojinin de öncülü olacak.
 
- Doğalgazda Türkiye'yi bölgenin merkezi yapacak adımlar attık. Karadeniz'de gerçekleşen doğal gaz keşfimizle birlikte artık yerli gaz da bu sürece dâhil olacak. 

- Bizim bu konuda her zaman savunduğumuz bir ilke var: Gazın gazla rekabeti. Bunun için mümkün olduğunca fazla kaynağın ülkeye girişi için gerekli altyapıyı ve giriş noktalarını oluşturmaya çalışıyoruz. Yerli gaz burada oyunun kurallarını adeta yeniden yazacak bir güce sahip. Önümüzdeki dönem yenilenecek kontratlarımız için de pazarlıkta elimizi güçlendiriyor. 

- Bizim bu konudaki tavrımız açık ve net. Türkiye'yi enerjinin sadece transfer edildiği değil, aynı zamanda fiyatlandırılmasının yapıldığı, pazarın gelişimine yön veren, serbest piyasa şartları içerisinde alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, gelişmiş enerji altyapısına sahip, gerçek bir enerji merkezi haline getireceğiz. 

- Ulaştırmada ise referans senaryo yerine alternatif senaryo sonuçlarını tercih ettiğimi de söyleyebilirim. Özellikle yerli otomobille birlikte şarj altyapısının oluşturulmasına yönelik ilgili Bakanlıklarla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızda bu konuda farklı senaryolar üzerine çalıştık. İnşallah TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız.