Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program (OVP) tanıtım toplantısının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Şimşek, gazetecilerin sorularını cevaplarken şunları söyledi:

"Yatırımlara ve ihracata çok güçlü destek vereceğiz. Dolayısıyla burada yenden bir dengelenme var. Bu yeniden dengelenmenin doğası gereği eğer iç talepte yumuşama olacaksa bugünkü enflasyonist baskının azalması, cari açığın azalması; cari açığın azalmasıyla birlikte finansal istikrar anlamında Türkiye'ye fon akışı anlamında olumlu bir döngünün ortaya çıkacağını görmemiz lazım. Dolayısıyla bizim programın felsefesi Türkiye'nin olumlu bir döngüye gireceği yönündedir. Onun için biz bir geçiş dönemi öngördük. Şu anda o geçiş dönemindeyiz. Ve şu ana kadar da bizim öngördüğümüz çerçevede gidiyor. Biz Türkiye'nin 2024’ün ikinci yarısından itibaren bu olumlu döngüyü çok güçlü bir şekilde yakalayabileceğine inanıyoruz. Küresel koşulların da buna elverişli olacağına inanıyoruz.

Bizim hiçbir zaman bir kur hedefimiz olmaz. Yani ne programda ne başka türlü kur hedefimiz yok. Ama işin doğası gereği dolar bazında eğer kişi başına milli gelir rakamlarını verecekseniz bir tahmin olması gerekiyor. OVP'de de aslında yapılan bu, genelde de kurala dayalı gider bu. Burada tabii bir geçiş dönemine ilişkin bir arka planda eminim bir varsayım vardır. Sonrasında farklı bir varsayım olabilir. Siz tabii bu ortalama kurlardan kurun yıl boyunca lineer seyredeceğini varsayıyorsanız yanlış varsayıyorsunuz. O zaman tahlilleriniz de yanlış olabilir. Burada esas itibarıyla biz bir hedefe sahip değiliz. Dolayısıyla kur rejiminde herhangi bir değişiklik yok.

Cuma günü G-20’ye gidiyoruz. Akabinde ben Almanya'ya gidiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla Birleşmiş Milletler yıllık toplantıları için New York'a gideceğiz. Daha sonra muhtemelen bir Londra yaparız ve bunun devamı gelir. Asya, Orta Doğu, yani hemen hemen erişmedik, diyalog kurmadık bir yatırımcı düşünemiyoruz. Yani yılın sonuna kadar aşağı yukarı reyting kuruluşlarından tutun, kredi derecelendirme kuruluşlarından tutun, her türlü patron, yatırımcı; ama aynı zamanda doğrudan yatırımcılarla da zaten diyaloğumuz güçlü. Ben Türkiye'de belli başlı ülkelerin yatırımcılarıyla bir araya gelmeye başladım. Almanya'da en büyük 50 firmanın CEO'su ve CFO'sunun olduğu bir 3 günlük etkinlik olacak. Türkiye'yi anlatıp döneceğiz. 

Yani kalıcı bir şekilde dezenflasyon, kalıcı bir şekilde cari açığın iyileştirilmesinin yolu, yapısal dönüşümden geçiyor. Dolayısıyla bu programın en önemli bileşeni takvime bağlanmış verimliliği arttıracak, cari açığı azaltacak, vergide adaleti artıracak, kayıt dışılığı azaltacak reformlardır. Ve bu reformların hepsi orada, çok net bir şekilde ortaya konulmuş ve takvime bağlanmış. Bu çok değerli bir boyut.

Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak. Ama çalışanlar, hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmeyecek. Çünkü enflasyon dezenflasyon süreciyle tutarlı bir yaklaşım içerisine girmemiz lazım. Ama belli kesimlerin durumlarının iyileştirilmesine yönelik bütçe imkanları zaten ona göre kurgulanmış. Dolayısıyla orada gereken adımlar atılır; ama o bütçe disiplini içerisinde kalınarak. Dar kesimlerinin alım gücünün kalıcı bir şekilde artırılmasının bir tek yolu var. O da enflasyonu düşük, tek hanelere düşürmekle olur. Ve zaten bu programın da ana hedefi, enflasyonu düşük tek haneye zamanla çekmek ve orada tutmaktır.

Vergi gelirleri 2023’te gerçekleşme tahmini, milli gelire oran olarak yüzde 16,8’den yüzde 18’e çıkıyor. Yani yüzde 1,2’lik ilave bir artış söz konusu. Bu artışın kaynağı nedir? Biz bu senenin temmuz ayında gelir arttırıcı tedbirler aldık. Bu tedbirlerin 2024 yılında gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 2,2’nin üzerinde olacak. Yani bir kaynak bu. İkinci husus, geldiğim günden beri gelir idaresine bugünkü tahsilat, tahakkuk oranlarını kabul etmeyeceğimi ve bu oranların yüzde 90’ın çok üzerine mutlaka ve mutlaka çekilmesi hususunda ne gerekiyorsa yapılacağını net bir şekilde ortaya koyduk. Dolayısıyla gelir idaresi performansını iyileştirmesi gerekiyor. Biz burada tahsilat, tahakkuk oranlarını arttıracağız. Ayrıca vergi denetimini de çok güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Yani sahada olacağız. Özellikle kayıt dışılığın yaygın olduğu alanlara yönelik elimizdeki bütün imkanlarımızı, bütün enstrümanları seferber edeceğiz. 2024 yılı için öngördüğümüz gelir tahminlerinin gerçekçi ve tutarlı olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Vergi reformu yapacağız. Şu anda takvimlendirilmiş eylem planına bakarsanız hemen hemen bütün alanlarda bir vergi reformu söz konusu. Önümüzdeki yılın başından itibaren de bunların Meclis’e gönderilmesi inşallah mümkün olur.

Ekonomist Özgür Demirtaş: Daha kötüsü geliyor. İnanamayacaksınız Ekonomist Özgür Demirtaş: Daha kötüsü geliyor. İnanamayacaksınız

Gelecek sene memur maaş artışları enflasyonun, muhtemelen neredeyse bu seneki enflasyon farkını dikkate alırsanız çok çok üzerinde olacak. Dolayısıyla hiçbir dönemde hiçbir kesimin ne asgari ücretlinin ne emeklilerimizi ne de memurlarımızı biz enflasyona ezdirmediğimiz gibi aslında çok yüksek reel ücret artışlarının da olduğu 2002-2023 döneminden bahsediyoruz" 

Editör: Grlyrtts