Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, başvurana geri ödemesiz destek sağlıyor.

Vatan'daki habere göre işte az bilinen ancak ihtiyaç sahipleri açısından çok önemli olan destekler.

YAŞLIYA, HASTAYA, OKUYANA 

2022 aylığı: Bu kapsamda 5 çeşit aylık bağlanıyor. Bunlar; yaşlı aylığı (65 yaş aylığı), yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis aylığı. Bu aylıkları almak için muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor.

Muhtaçlık değerlendirmesi; hanedeki bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılıyor. Bu hesaplamada hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2023 için 2 bin 835 lira) az olması gerekiyor.

Bu değerlendirmede ikamet edilen konut hesaplamaya dahil edilmiyor. Yaşlılara 1.997 lira, engellilere 1.594-2 bin 392 lira arasında ödeme yapılıyor. Silikozis hastalarına yapılan ödeme de 3 bin 445-4 bin 388 lira arasında.

3294 sayılı yardım: Şartlı eğitim yardımı da deniyor. Ödeme tutarı ilkokula giden kız çocukları için aylık 100 lira, erkek çocukları için 90 lira.

Ortaöğretimde ise erkek öğrenciye aylık 130 lira, kız öğrenciye aylık 150 lira ödeniyor. Ödemeler 2 aylık olarak PTT hesaplarına yatıyor. Yardım için ailenin sosyal güvencesinin olmaması gerekiyor.

Çoklu doğum yardımı: Muhtaç ailelere ikiz, üçüz gibi çoklu doğum sonrasında 0-24 ay arası çocukların bakımı için çocuk başına 400 lira ödeme yapılıyor. Ödemeler 2 ayda bir yatırılıyor. Yardım en fazla 24 ay sürüyor. Aylık gelir 2 bin 835 lira altında olmalı.

Doğum yardımı: Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus ödeniyor. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezleri’ne yapılıyor. Ödeme 1 ay içinde yatıyor ve PTT’den çekiliyor.

İŞ GÖRÜŞMESİNE GİDENE 

İstihdam yardımları: İşe yönlendirme yardımı da denir. 18-55 yaş aralığındaki vatandaşlara iş görüşmelerine giderken yol parası, tıraş ücreti gibi harcamaları yapması için verilen 850 liralık yardımlardır. Yılda en fazla 3 defa veriliyor.

Elektrik desteği: Sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere başvuru yapmadan 75-150 kilovatsaatlik destek sağlanıyor. Doğal gaz desteği: İhtiyaç sahibi ailelere bulundukları illere göre 900-2 bin 500 lira arasında ödeme yapılıyor.

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINA 

Eşi vefat etmiş kadınlara: Eşi vefat eden ve SGK’sı olmayan muhtaç kadınlara aylık 500 TL olmak üzere iki ayda bir 1.000 TL tutarında yardım aktarılıyor.

13Geri ödemesiz destek Başvuranın hesabına yatıyor: Aylık 1.000 TL
Evde bakım yardımı: Engellilerin bakımını üstlenen akrabasına yapılan ödemedir. Bu aylığın alınabilmesi için engel oranının en az yüzde 50 ve ‘ağır engelli’ ibaresi bölümünün ‘evet’ olarak işaretlenmesi gerekiyor.

Ayrıca kişi başına düşen gelir 5 bin 670 liranın altına olmalı. Aylık 4 bin 336 lira olan yardım için başvuru, ikametgahın bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne yapılıyor.

Genel Sağlık Sigortası (GSS): Hanedeki kişi başına düşen geliri 3 bin 336 liranın altında olanların primini (400 lira) devlet ödüyor. Gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapılmalı.

ASKER ÇOCUĞUNA

Muhtaç asker ailesi yardımı: Aylık 400 TL olan ödeme 2 ayda bir 800 TL olarak PTT’ye yatırılıyor. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na. Asker çocuğu yardımı: Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi asker ailesinin çocukları için de iki ayda bir 350 lira ödeniyor.

Tüberküloz ve SSPE hastalarına yardım: Bu yardımdan muhtaç olduğu tespit edilen, tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip kişiler yararlanabiliyor. Bu kişilere düzenli olarak aylık 4 bin 336 lira ödeniyor.

Ev tadilatı: İhtiyaç sahibi ailelere ev onarımlarında 35-100 bin lira, prefabrik ev yapımında 200 bin lira, betonarme ev yapımında 300 bin liraya kadar destek sağlanıyor. Onayı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı veriyor.

Editör: Grlyrtts