e-Mutabakat nasıl yapılır?

e-Dönüşüm uygulamaları sayesinde muhasebe işlemleri ve ticari süreçler elektronik ortamda gerçekleşmektedir. e-Mutabakat da dijital dönüşüm kapsamında kullanılan e-Dönüşüm uygulamalarından biridir

e-Mutabakat nasıl yapılır?

e-Dönüşüm uygulamaları sayesinde muhasebe işlemleri ve ticari süreçler elektronik ortamda gerçekleşmektedir. e-Mutabakat da dijital dönüşüm kapsamında kullanılan e-Dönüşüm uygulamalarından biridir. Beyanname alış (BA), beyanname satış (BS), cari hesap mutabakatı gibi işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına olanak tanır.

Mutabakat kelimesi anlaşma, uzlaşma demektir. Dolayısıyla muhasebede mutabakat işletmeler arasında anlaşma sağlamak için gerçekleştirilen bir işlemdir. Mutabakatı işletmelerin hesaplarının birbirleriyle tutup tutmadığının kontrol edilmesi şeklinde de ifade edebiliriz. e-Mutabakat, mutabakat yazışmalarının elektronik ortamda yapılmasıdır.

E-Mutabakat kullanmak zorunlu mu?

BA/BS mutabakatları yapılması kanunen zorunlu olsa da e-Mutabakat’a geçiş zorunluluğu yoktur. e-Mutabakat sistemine BA/BS mutabakatlarını ve cari hesap mutabakatlarını dijitale taşıyarak hız ve maliyet avantajı sağlamak isteyen herkes geçebilir. e-Mutabakat hesap açıklarını önlemeyi, SMS göndermeyi, sorunlu müşterileri tespit etmeyi, mutabakat döngüsünü hesaplamayı, karşı tarafa not yazmayı ve xlsx cari hesapları kontrol edebilmeyi sağlar.

e-Mutabakat işlemleri

Cari hesap mutabakat mektubu hazırlarken madde numaralarını kontrol etmek, formları imzalı ve kaşeli olarak arşivlemek ve mutabakat işlemini her ay sonu düzenli olarak gerçekleştirmek önemlidir. Ürün ve hizmet alımlarıyla ilgili bildirim için BA; ürün ve hizmet satışlarıyla ilgili bildirim için BS formu kullanmak gereklidir. BA BS formu 5.000 TL ve üzerinde olan faturalara karşılık düzenlenir ve vergi dairesine beyan edilir. Formlar, vergi beyannamesi niteliği taşır. Bu nedenle hesaplanan ya da tahakkuk eden bir vergi söz konusu değildir. BA BS formunun beyanından sonra herhangi bir ödeme yapılması gerekli değildir.

e-Mutabakat sisteminde mutabakat bilgilerini manuel girmek mümkün olduğu gibi bilgileri excel dosyası üzerinden transfer etmek de mümkündür. Firmaların iletişim bilgilerinin (e- posta, faks no) tek bir defa girilmesi yeterli olur. Böylece hem sonraki girişleri yaparken hata olmaz hem de zaman kazanılır. Mutabakatlar e-posta veya faks yoluyla gönderilebilir. Yanıtlanmamış mutabakatlara tekrar gönderim yapılabilir. e-mutabakat ekranlarında aktarılan Cari ve BA-BS mutabakat sayıları takip edilebilir. Şablon yönetimi ile mutabakat bildirimlerinin ne şekilde görüntüleneceğini seçmek mümkündür.

E-Mutabakat’ın yararları

e-Mutabakat, alacak ve borç durumunu teyit etmeyi sağlar. Bu nedenle ticari ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi ve işlemlerin mevzuatlar ile uyumlu şekilde gerçekleştirilebilmesi için mutabakat yapılması önemlidir. Bununla birlikte telefon trafiği açısından çok fazla zaman ve enerji harcanır. Ticari ilişkilerin çok yoğun olması durumunda mutabakatlar yetersiz kalabilir. e-Mutabakat ise hatasız iletişim, hızlanan işler ve maliyetlerde düşüş anlamına gelir.

Mutabakatlarla ilgili uyuşmazlıklar e-mutabakat sayesinde hızlı bir şekilde çözülebilir. e- Mutabakat yazışmaları dijital-bilişim delili kapsamında ve yardımcı delil niteliğindedir. Dolayısıyla uyuşmazlık durumlarında ispat etmek açısından önemlidir. Elbette delil sayılması için mutabakatların Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve e-imza üzerinden yapılması gereklidir. Mail gönderimi ve mutabakat sayılarının bir sınırı olmayan e-Mutabakat sisteminde süreçler elektronik ortamda ilerler. Bu nedenle kâğıt ve dosya masrafları azdır. Mutabakatların tek platform üzerinden takip edilmesi iletişimin daha sağlıklı olmasını sağlar.

Personel hatası da önlenmiş olur. Geri dönüş süresi kısaldığı için taraflar zaman tasarrufu elde edebilir. Kâğıt kullanımının azalması sayesinde karbon ayak izini azaltıp çevreyi korumak mümkün olur. Kısacası e-mutabakat arşivleme, kargo, kâğıt vs. masrafları olmayan risksiz ve avantajlı bir yöntemdir.

eLogo e-Mutabakat uygulaması; BA, BS, cari ekstre ve cari bakiye mutabakatlarının elektronik ortamda hızla ve güvenle yapılmasını, onay ve ret cevaplarının online takip edilebilmesini sağlıyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER