Araştırmacılar, palyatif bakım ünitesindeki bir hasta grubunu inceleyerek en yaygın ve şiddetli semptomları belirlemeye çalıştılar.

Araştırmacılar, ilerlemiş kanserli hastaların semptom şiddetini değerlendirmek amacıyla bir palyatif bakım ünitesinde çalışma yaptılar ve semptomların iyileşmesiyle ilişkili faktörleri araştırdılar.

Cancer Research UK'ye göre, palyatif tedavinin amacı, semptomları hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmaktır. Ağrı veya hastalık gibi rahatsız edici semptomlar herhangi bir hastalık aşamasında varsa, palyatif bakım uygulanabilir.

Hayır kurumu, "İlerlemiş kanserde palyatif tedavi, tedavi edilemese bile birinin daha uzun ve daha konforlu bir şekilde yaşamasına yardımcı olabilir" şeklinde ifade etti.

Çalışma, Ekim 2004 ile Aralık 2009 arasında Tayvan'da bir palyatif bakım ünitesinde gerçekleştirilmiştir. Semptom yoğunluğu, "Semptom Bildirim Formu" kullanılarak ölçülmüş ve sıfırdan dörde kadar olan bir ölçekte derecelendirilmiştir (hiç, hafif, orta ve şiddetli).

Canan Karatay açıkladı: 40 gün yiyen şeker hastalığından kurtulur Canan Karatay açıkladı: 40 gün yiyen şeker hastalığından kurtulur

Bu ölçümler, palyatif bakım ünitesinde birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci günlerde değerlendirildi. Çalışma verileri, rutin klinik kayıtları ve hastaların demografik bilgilerini içeriyordu.

ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE EN YAYGIN SEMPTOMLAR

824 ileri kanser hastası katılımcı arasında ağrı, iştahsızlık ve kabızlık en yaygın ve şiddetli semptomlardı.

Bilinmelidir ki, bu semptomlar hastalığın erken evrelerinde de görülebilir. Araştırma, yaşın, deneyimlenen semptomların şiddeti üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu.

65 yaş ve üstü hastalar, ağrı, uyku bozukluğu, depresyon ve anksiyete ölçeklerinde 65 yaş altındaki hastalara göre anlamlı derecede daha düşük puanlar elde etmişlerdir.

Ek olarak, kadın hastaların kusma, iştahsızlık, ödem (şişme), depresyon ve anksiyete ölçeklerinde erkek hastalara göre daha yüksek puanlar elde ettiği gözlemlenmiştir.

Editör: İrem Nur Kaya