TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla Meclis'te görev yapan gazetecileri ve Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.

Numan Kurtulmuş, "Gazetecilik mesleğinde 15 yıllık süreyi doldurmuş olan arkadaşlarımızın yeşil pasaport hakkından yararlanması ve seyahatlerinin daha kolay olmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. Bununla ilgili Meclis'e verilmiş bir kanun teklifi var. Herhalde partilerin ortak bir teklifi haline dönme istidadında olduğunu görüyorum. En kısa süre içerisinde TBMM'ye gelir ve bu konu yasalaşır diye ümit ediyorum, temenni ediyorum." diye konuştu.

İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildiği hatırlatılarak konunun ne zaman Meclis Genel Kuruluna geleceğinin sorulması üzerine Kurtulmuş, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusunda tavrının açık ve net olduğunu söyledi. NATO'nun genişleme stratejisine karşı olmadıklarını dile getiren Kurtulmuş, belli önceliklerin, hayati önemde görülen bazı hususların olduğunun İsveç'e ve Finlandiya'ya görüşmelerde bildirildiğini vurguladı.

TİP'ten milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları anımsatılarak sürecin nasıl işleyeceğinin sorulması üzerine Kurtulmuş, "Meclis'in gündemi içerisinde bu konu gündeme geldiği zaman... Şu anda bir şey söylemek istemem. Ben başından itibaren şuna dikkatle riayet ettim, iki yargı organı arasındaki bu sürtüşmenin bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafı olmaması için yazıyı şimdiye kadar Genel Kurula göndermedik. Bu meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol. Dolayısıyla henüz bu konuda ortaya çıkmış bir şey yok. Süreç içerisinde bunu da göreceğiz" cevabını verdi.

Kurtulmuş, başka bir gazetecinin, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın, partisinin, TBMM'nin olağanüstü toplantı başvurusunun reddedilmesine yönelik açıklamalarını hatırlatması üzerine Günaydın'ın kendisini aradığını, talebini ilettiğini, kendisinin de cevabını yazılı olarak bildireceğini belirttiğini anlattı.

"Bu tür konular üzerinden Meclis Başkanı'nın, Meclis Başkanlığının siyasi polemiğin içerisine çekilmesine müsaade etmem. Yaptığımız Başkanlık Divanı toplantılarında da zabıtlara geçirilmiştir, olağanüstü toplantıyı sıradanlaştırmamak lazım. Adı üstünde olağanüstü toplantı. Zamanlı, günlü, ivedi bir konu varsa bunun için Meclis'in bir an evvel toplanması lazım. Anayasa'nın bize verdiği yetki ve İçtüzük gereği, zaten Meclis bir tatil ve ara verme döneminde değildir. Meclis, 26 Aralık'ta TBMM'deki tüm partilerin ittifakıyla 16 Ocak'a kadar bir şekilde Meclis Genel Kurulunu toplamama kararı almıştır. Dolayısıyla Meclis zaten şu an fiilen açıktır, komisyonlar vesaire diğer faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu anlamda olağanüstü bir toplantıya getirmek için bir ara verme durumunun söz konusu olması gerekir ki böyle bir durum söz konusu değil. Kaldı ki daha önce Sayın Şentop zamanında yapılan bir olağanüstü çağrıyı, CHP grubu o zaman tam da bu gerekçeyle reddetmiş. 'Böyle bir çağrı yapmayın.' demiş."

Meclis Başkanı Kurtulmuş, iki yargı organının Can Atalay konusundaki görüş ayrılığına işaret edilerek, çözüme nasıl ulaşılabileceğinin sorulması üzerine, "Ben, tekrar geçmiş örneklerdeki, Enis Berberoğlu ve Gergerlioğlu dosyalarındaki durum yaşanmasın diye, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği kararın beklenmesi gerektiğini düşündüğüm için bunu Meclis'te okutmadım. Ama burada meselenin bir şekilde halledilmesi lazım. Zaman içerisinde bu uygulamayı ortaya koyarız. TBMM, hukuki bir tartışmanın tarafı değildir ve olamaz. Onun için de ısrarla TBMM'nin iki yargı kurumu arasındaki bu tartışmanın tarafı olmaması için, böylece hukuki olarak ortada olan bu tartışma konusunun bir de siyasi tartışmaya dönmemesi için gayret ettik. TBMM gündemine hakimdir ve bu anlamda da gerekli adımları atar" dedi.

Editör: Gürel Yurttaş