ANKARA (AA) - Avrupa Birliği'nden (AB) sağlanan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), Sınır Ötesi İşbirliği ve AB Programları fonlarının etkin, idari ve mali yönetim ilkeleri çerçevesinde kullanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelge, Katılım Öncesi Yardım Aracının, Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının ve AB Programlarının yönetimine ilişkin sorumlulukları bulunan kurumlar arasındaki işlemlerde işbirliği ve koordinasyon sağlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Genelgede, AB ile Türkiye arasındaki mali işbirliğinin belirlenen AB tüzüklerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 17 Ekim 2022'de "Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPAIII) Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'ne Yapılacak Birlik Mali Yardımının Uygulanmasına İlişkin Özel Düzenlemeler Hakkında Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması"nın imzalandığı hatırlatıldı.

Buna göre AB'den sağlanacak fonlar, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefi doğrultusunda, Stratejik Cevap Belgesi'nde belirlenen amaçlara uygun olarak hazırlanan Eylem Belgeleri; Kırsal Kalkınma Programı ve Sınır Ötesi İşbirliği Programı belgelerinde yer verilen strateji ve öncelikler çerçevesinde kullandırılacak.

Türkiye-AB Mali İşbirliği kapsamındaki araçlardan IPA, AB Programlan ve Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının programlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesinden sorumlu tüm kurum ve kuruluşların uyması gereken temel ilkelerin yer aldığı genelge kapsamında fonların AB ile akdedilen anlaşmalarla uyumlu olarak kullanılmasını sağlayacak kamu idareleri belli olurken Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü olarak Avrupa Birliği Başkanı görevlendirildi.

Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörünün sekretarya hizmetleri de Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Ulusal Programlama Uyum Koordinatörlüğü (UPUK) görevini ise Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı yürütecek.

Editör: Grlyrtts