Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla şirketlerin 30 Haziran 2022 itibarıyla bilançolarında yer alan yabancı paraları Kur Korumalı Mevduat sistemine geçirmeleri durumunda vergi istisnalarından yararlanabilecek.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14. Maddesinin 4. Fıkrasında tanınan istisna ile yabancı parasını Kur Korumalı Mevduat sisteminde değerlendiren şirketlerin bu paralarıyla TL ye dönüştürme işlemi nedeniyle oluşan kur farkı kazançları, KKM'nin vadesi içinde bulunan geçici vergi dönem sonlarında yapılan değerlemelerden doğan faiz geliri tahakkukları ile vade sonunda hesaptan elde edilen faiz geliri, gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmuştu.

Daha önce bu uygulama 31 Mart 2022 itibarıyla bilançolarda yer alan yabancı paraları kapsıyordu. Son kararla tarih 30 Haziran'a uzatılmış oldu.