Diyanet İşleri Başkanlığı'nın “Kadının çalışması eşinin iznine mi bağlıdır?” sorusuna verdiği cevap tartışmaları da beraberinde getirdi.

Soruya verilen cevap şöyle:

Kışı görmeden yaza mı geçiyoruz? Meteoroloji'den korkutan uyarı! Kışı görmeden yaza mı geçiyoruz? Meteoroloji'den korkutan uyarı!

“İslam, evlilik hayatında kocaya vermiş olduğu hak ve yetkilerin yanında birtakım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Buna göre koca ekonomik gücüyle orantılı olarak eşinin mesken, nafaka, giyim-kuşam gibi ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Nafaka temin etme sorumluluğu kocaya ait olduğundan kadının çalışma zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte, İslam’a göre kadın kural olarak ev içinde ve dışında çalışabilir; ailesinin ihtiyaçlarını sağlamada kocasına yardımcı olabilir. Fakihler, ilgili ayetlerden hareketle kadının kocasının meşru isteklerine itaat etmesini gerekli görmüşlerdir. Bu çerçevede kadının çalışması da eşinin iznine tabidir.”