Türk Konseyi Birinci Genç Girişimciler Forumu Taşkent'te düzenlendi

Türk Konseyi Birinci Genç Girişimciler Forumu, Türk Konseyi Gençlik ve Spordan sorumlu Bakanları 5. Toplantısı kapsamında Taşkent’te gerçekleştirildi.

Türk Konseyi Birinci Genç Girişimciler Forumu Taşkent'te düzenlendi

Forum, Özbekistan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Ajansı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı ile Türk Konseyi Sekretaryası tarafından düzenlendi. Türk Konseyi Üye ve Gözlemci Devletlerinden yaklaşık 250 genç girişimciyi bir araya getiren etkinliğe, Türk Konseyi Gençlik ve Spordan sorumlu Bakanları 5. Toplantısı'na katılan Bakanlar ve heyetler de iştirak etti.
Açılış töreninde davetlilere hitap eden Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, Özbekistan Hükümeti ve Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafındanÖzbekistan'da gençlerin desteklenmesine özel bir önem verildiğini, son 5 yılda ülkedeki gençler için eşi görülmemiş fırsatlar yaratıldığının altını çizdi.
2018 yılından itibaren hayata geçirilen "Gençlik Bizim Geleceğimizdir" programı çerçevesinde genç girişimcilerin yaklaşık 8 bin iş projesine, 152 milyon doların üzerinde kredi sağlandığını ve 40 bin yeni istihdam yaratıldığını bildirdi.
Hükümetin genç girişimcilerin yatırım projelerini desteklemeye yönelik mevcut çabaları hakkında bilgi veren Başbakan Yardımcısı Umurzakov, gençlerin proje girişimlerini teşvik etmek için Özbekistan'ın her il ve ilçesinde 219 genç sanayi ve iş bölgesi ve “Proje Fabrikası” kurulduğunu kaydetti. Bu bölgelerdeki projelerin uygun koşullarda finanse edilmesi amacıyla Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı bünyesinde 100 milyon dolar tutarında Genç Girişimcileri Destekleme Fonu kurulduğunu belirtti.
Sayın Umurzakov, Türk Konseyi Üye Devletlerinden başarılı girişimcilerin katılımıyla motivasyonel bir diyalog düzenlemek için sosyal ağlarda (TEDx Talks şablonları benzeri) bir çevrimiçi kanal oluşturulmasını önerdi.
Genç girişimcilerin projelerinin hayata geçirilmesinde yaşadıkları zorlukları dile getiren Başbakan Yardımcısı, Türk Konseyi bünyesinde startup projelerine mali yardım mekanizmasının oluşturulmasının gerekliliğini vurguladı.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev açılış konuşmasında Birinci Genç Girişimciler Forumu'nun Taşkent'te düzenlenmesi girişiminin Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından, 2019 yılında Bakü'de düzenlenen 7. Türk Konseyi Zirvesi'nde teklif edildiğini belirtti.
Genel Sekreter, Üye Devletlerin gençlerinin sosyoekonomik kalkınma ve refah toplumu inşa etmedeki temel rolünü ve katkısını vurgulayarak, Türk Konseyi'nin amacının somut ve üretken girişimlerle Türk Devletleri arasındaki ticareti teşvik etmek, ekonomik bağları güçlendirmek, yatırımları artırmak ve önümüzdeki dönemde ortak somut projeler geliştirmek olduğunu ifade etti. Hükümetlerin ve Türk Konseyi Sekretaryasının bu projelere mali destek de dâhil olmak üzere her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.
Özbekistan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Ajansı Direktörü Alisher Sadullayev, Özbekistan'ın genç girişimciliğin geliştirilmesine büyük önem verdiğini ve ulusal gençlik politikalarını uygularken istihdamın artırılması ve gençlerin bilgi, beceri ve yeterlilikleri geliştirmek için uygun koşulların yaratılması ile ilgili konulara öncelik verdiğini vurguladı.
Forumun amacına somut bir katkı olarak, Direktör Sadullayev, Özbekistan Hükümeti'nin Özbekistan'da start-up projelerini hayata geçirmeyi amaçlayan Türk Konseyi Üye ve Gözlemci Ülkelerinden genç girişimcileri, Genç Girişimcileri Destekleme Fonundan vergisiz ve kefaletsiz krediler vererek mali olarak desteklemeye hazır olduğunu duyurdu. 
Türk coğrafyasında atalarımızın yarattığı zengin bilimsel, kültürel ve sosyal rönesansa dikkat çeken Gençlik İşleri Dairesi Başkanı, gençlerimiz tarafından inovasyon, bilişim ve girişimciliğe daha fazla önem verilerek bir dönüşüm sağlanması ve Türk Devletleri genelinde yeni bir rönesans yaşanmasının gerekliliğini vurguladı.
Kazakistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanı Aida Balayeva, Türk Konseyi üyelerine küresel pandeminin neden olduğu zorluklara karşı yeni enstrümanlar bulma çağırısında bulunarak,   Türk Dili Konuşan Devletlerin gençlik politikası alanında çabalarını birleştirebilecekleri yedi unsuru vurguladı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov, Türk Konseyi bünyesinde gençlik alanında böyle yeni bir girişimin başlatılmasının işbirliği için bir köprü görevi göreceğini ve genç girişimciler için ağ oluşturmak üzere temel sağlayacağını ifade ederek, genç girişimcilere ortak girişim projeleri geliştirmelerini ve karşılıklı yatırımları çekmeye odaklanmalarını önerdi.
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 21. yüzyılın en popüler kavramlarından biri olan girişimciliğin gençler arasında hem önemli bir kariyer fırsatı hem de stratejik bir hedef olarak öne çıktığının altını çizdi. Türk Konseyi çatısı altında düzenlenen Genç Girişimciler Forumu'nun üye ülkeler arasında yeni iletişim ağlarının kurulmasına ve yeni iş birliği olanaklarının yaratılmasına imkân sağlayacağını ve gençlerin potansiyelini ön plana çıkaracağını belirtti. Bakan ayrıca bu sinerjinin, girişimcilik alanındaki iyi uygulamaların paylaşılması, fırsatları harekete geçirerek ve genç girişimciler arasında ağlar oluşturulması ve bu suretle başarıya giden yolların tesis edileceğini ifade etti.
Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı bünyesindeki Gençlik İşleri, Beden Eğitimi, Kültür ve Spor Devlet Ajansı Başkan Yardımcısı Soiuzbek Nadyrbekov, Türk Konseyi çerçevesinde gençlik işbirliğinin bazı temel amaçlarını paylaştı. Bunlar; genç nesil için aktif bir sosyal konum oluşturulması; gençlik, kamu kurumları ve Üye Devletlerde faaliyet gösteren kuruluşlar arasında etkili bir iletişim modelinin oluşturulması; ve gençlerin ülkeler arası kültürel, bilimsel, eğitsel entelektüel ve spor programlarına katılmaları için yasal, kaynak, bilgi ve diğer desteklerin temellerinin oluşturulması.
Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Spor Diplomasisi Genel Müdürü István Iglói-Nagy, Forum'un Türk Konseyi ülkelerinden genç girişimciler arasındaki bağları güçlendirmede ve yeni işbirliği alanları belirlemede önemli bir rol oynayacağını ifade etti. 
Heyet başkanlarının resmi açıklamalarının ardından Forum, tarım ve gıda endüstrisi, bilişim girişimleri, hafif sanayi, turizm ve pazarlama konularında düzenlenen 5 özel oturum la devam etti. Genç girişimciler, fikir ve projelerinin yanı sıra B2B toplantıları ve gelecekteki iş fırsatları hakkında verimli görüşmeler gerçekleştirdiler.
Program kapsamında ayrıca, Üye Devletler arasında girişimciliği ve ticareti teşvik etmek amacıyla 21 Eylül 2021 tarihinde Genç Girişimciler Sergisi ve ikili iş toplantıları düzenlendi.
Forum programı katılımcıların katıldığı çeşitli saha ziyaretleri ve kültürel geziyle sona erdi .
Genç Girişimciler Forumu, gençlerin rekabetçi bir iş ortamında yenilik yapabilecekleri ve üretebilecekleri entegre bir iş platformu sağlayarak hedefine ulaştı.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021, 11:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER