Aracı olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ceza ücreti düşürüldü

Otoyollarda ücretsiz geçiş halinde uygulanan en uzun mesafenin 10 katı tutarındaki ücret cezası düşürüldü. Ayrıca ücretsiz geçişlerde 7 günlük tanınan süre 15 güne çıkarıldı

Aracı olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Ceza ücreti düşürüldü

2018 yılında çıkan yasa ile yönetmelik arasındaki arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla yapılan yönetmelikte değişikliğe gidildi. Yönetmelik değişikliğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan değişikliğe göre,

1- HGS'nin tanımı yönetmeliğe eklendi. Çok büyük bir ihtimalle HGS'nin tanımı yönetmelikte yer almadığı için bazı cezalar yargı organlarında iptal edilmiş olmalı ki, bu şekilde bir düzenleme yapıldı.

2- Otoyollardan ücretsiz geçiş halinde, 7 gün içinde ödeme yapılmazsa, daha önce en uzun mesafe ücretinin 10 katı tutarında ceza uygulanmaktaydı.

a- Yeni uygulamaya göre, bu 7 günlük tanınan süre 15 güne çıkarıldı.

b- Ceza da, en uzak mesafe üzerinden değil "geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafe" üzerinden hesaplanacaktır. Daha önce "çıkış yapılan gişelere en uzak mesafede olan gişe dikkate" alınarak cezalı ücret belirlenmekteydi.

c- Ceza miktarı 10 katından 4 katına düşürüldü.

HGS TANIMI YÖNETMELİĞE EKLENDİ

YENİ HÜKÜM

MADDE 1 - 14/5/2012 tarihli ve 28292 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"ğ) Hesap: Araç plakası bildirilerek Kartlı Geçiş Sistemi, Otomatik Geçiş Sistemi, Hızlı Geçiş Sistemi veya İdarece kullanımı uygun görülen diğer geçiş ücreti toplama sistemlerine bağlı olarak geçiş ücretini toplamaya yetkili katılım bankaları veya bankalarda açtırılacak hesabı,"

"r) En Uzun Mesafe Geçiş Ücreti: Ücret ödemeden çıkış yapılan gişelere en uzak mesafede olan gişe dikkate alınarak belirlenen geçiş ücretini,"

"s) Hızlı Geçiş Sistemi: Araç içerisinde bulunan araç içi etiketin (pasif etiketin) gişe sahasında bulunan antenler ile elektromanyetik dalga kullanarak haberleşmesi sonucu geçiş ücretinin banka hesabından otomatik olarak düşülmesini sağlayan operatörsüz geçiş ücreti toplama sistemini,"

ESKİ HÜKÜM

ğ) Hesap: Araç plakası bildirilerek Kartlı Geçiş Sistemi, Otomatik Geçiş Sistemi veya İdarece kullanımı uygun görülen diğer geçiş ücreti toplama sistemlerine bağlı olarak geçiş ücretini toplamaya yetkili katılım bankaları veya bankalarda açtırılacak hesabı,

YENİ HÜKÜM

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "o güzergahın en uzun mesafesine" ibaresi "geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye" olarak, "on" ibaresi "dört" olarak değiştirilmiş, aynı fıkradaki "En uzun mesafe, ücret ödemeden çıkış yapılan gişelere en uzak mesafede olan gişe dikkate alınarak belirlenir" cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlere, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ceza uygulanmaz. Ödemesiz geçiş ücreti bedelinin ödenmesinden araç sahibi sorumludur. Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara uygulanan idari para cezaları için bu fıkrada belirlenen on beş günlük süre beklenmez. Cezalı geçiş yapan gerçek kişi hüviyetindeki araç sahibinin ölmesi durumunda varislerinden sadece cezasız geçiş ücreti tahsil edilir. Bu uygulamada araç sahibinin ölüm raporu evraka eklenir."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER