Banka komisyonlarına sınırlama başladı

Bankalar tarafından alınan ücret ve komisyonlara sınırlama getirildi. Dün yürürlüğe giren uygulamayla bin liranın altındaki EFT işlemlerinden 1 lirayı geçemeyecek

Banka komisyonlarına sınırlama başladı

Merkez Bankası, bankalarca ticari müşterilerden alınacak ücretlere ilişkin esasları belirleyen tebliğde değişiklik yaptı. Resmi Gazete’nin 29 Şubat tarihli sayısında yer alan tebliğle, söz konusu tebliğin bazı maddelerinin yürürlük tarihine yönelik değişiklik yapıldı. Buna göre, tebliğin amaç kapsam başlıklı 1. maddesi, tanımları içeren 4. maddesi, EFT ve havale işlemlerine dair düzenlemeleri içeren 15. maddesi, kart aidatlarına ilişkin 20. ve değiştirilen maddelere intibak süresiyle ilgili düzenlemeyi içeren 22. madde hükmü, öngörüldüğü gibi 1 Mart 2020’de yürürlüğe girdi.

Tebliğin kalan diğer hükümleri ise 1 Nisan 2020’de yürürlüğe girecek. Böylece bankaların para transferi, fatura ödemesi, hesap işletimi, para çekme gibi işlemlerden aldıkları ve vatandaşın tepkisini çeken ücret ve komisyonlara sınırlama gelmiş oldu. Bankalar 2019 yılında faizden 420.4 milyar lira elde eden bankaların faiz dışı kazançları 106.2 milyar lira olmuştu.

İşte yürürlüğe giren maddeler:

MADDE 15 – (1) EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL'yi, ATM'den yapılan işlemlerde 2 TL'yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL'yi geçemez. İşlem tutarının 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak, işlem tutarının 50.000 TL üzerinde olması halinde bu sınırlar sırasıyla 25 TL, 50 TL ve 100 TL olarak uygulanır.

(2) Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin resmi kapanış saatinden en erken 90 dakika önce olmak kaydıyla, banka ile ticari müşteri arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen EFT işlemlerinde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami ücretler yüzde elli artırımlı olarak uygulanır.

(3) Havale işlemlerinde uygulanacak azami ücretler, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanır.

(4) Kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücret, transfer sistemini işleten kuruluş tarafından işlem başına belirlenen transfer ücretinin yüzde on beş fazlasını aşamaz.

(5) Para transferi ve kıymetli maden transferi işlemlerinde, müşterinin hatası nedeniyle para iadesi gereken durumlarda, üçüncü kişilere ödenen tutarlar dışında müşteriden herhangi bir ücret alınamaz.

MADDE 20(1) Taksitsiz mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak üye iş yeri ücreti aylık referans oranın 0,45 puan artırılmış halini geçemez. Azami üye iş yeri ücreti, referans oranın ilan tarihini takip eden ayın ilk gününden itibaren güncellenerek uygulanır.

(2) Yurt dışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı işlemlerde, işlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak azami üye iş yeri ücreti yüzde 1,60'ı geçemez.

(3) Taksitli mal ve hizmet alımlarında azami üye iş yeri ücreti, taksitsiz işlemlerde geçerli olan azami üye iş yeri ücretine her bir taksit için bu ücretin en fazla yüzde ellisi ilave edilerek uygulanır.

(4) Bankalar ile üye iş yerleri arasında yapılan özel anlaşmalar çerçevesinde tarım sektörü gibi hedeflenmiş müşteri kitlesi için tasarlanmış kartları kabul etmek suretiyle ödeme sürelerinin ertelendiği kart uygulamalarında, kart hamilinin ödemelerinin faizsiz ötelendiği süreler ay olarak belirlenir ve üye iş yerinden talep edilebilecek azami üye işyeri ücreti hesabında çarpan olarak dikkate alınır. Azami üye iş yeri ücreti, ay sayısı ile taksitsiz işlemler için geçerli olan azami ücret çarpılarak hesaplanır.

(5) İşlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılmaması halinde, söz konusu azami üye işyeri ücreti, işlem tarihinin ertesi günü ile işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına geçmesi arasında kalan gün sayısı dikkate alınarak düşürülür. Taksitsiz işlemlerde işlem tutarının üye işyeri serbest kullanımına geçeceği süre işlem tarihinin ertesi gününden itibaren kırk günü aşamaz.

(6) İşlem tutarının, taraflarca belirlenen tarihten önce üye işyerinin talebi doğrultusunda serbest kullanımına aktarılması halinde, üye iş yerinden alınabilecek azami bloke çözüm ücreti, anlaşmaya göre blokede tesis edilmesi gereken kalan gün sayısının azami bloke gün sayısına oranı ile azami üye iş yeri ücretinin çarpılması sonucunda hesaplanan oranı aşamaz.

(7) Üye iş yerinin onayı ile kart sahibine aktarılmak üzere alınan ücretler haricinde üye iş yerinden, üye iş yeri ücreti dışında mal ve hizmet tutarı üzerinden başkaca bir ücret alınamaz.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2020, 10:36
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER