Büyükşehirdeki AVM'lere ilişkin flaş karar!

Büyükşehirlerdeki alışveriş merkezlerinin projelendirilmesi ve ruhsatlandırılmasına ilişkin değişiklik Resmi Gazete'de yayımladı.

Büyükşehirdeki AVM'lere ilişkin flaş karar!

Büyükşehirlerdeki alışveriş merkezlerinin projelendirilmesi ve ruhsatlandırılmasına ilişkin Ticaret Bakanlığının kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi.Yayımlanan yönetmeliğe göre; 26.2.2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırıldı. Aynı yönetmeliğiin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“Alışveriş merkezine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediyesine; diğer yerlerde belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde ilgili belediyelere, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında ise il özel idarelerine aittir. Ancak büyükşehir olan yerlerde ilçe belediyelerinin mülkiyetinde ve sınırları içinde bulunan arsa üzerine inşa edilen ve konut sayısı işyeri sayısından fazla olan karma projelerde yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi ilçe belediyesine aittir."

Alışveriş merkezinin projelendirilmesi ve ruhsatlandırılmasına ilişkin yönetmeliğin değiştirilen 3. maddesinde şu ifadeler yer alıyordu:

"Alışveriş merkezine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediyesine; diğer yerlerde belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde ilgili belediyelere, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında ise il özel idarelerine aittir."

Karma proje, birden fazla kullanım fonksiyonunu barındıran projelerdir. Karma projeler, "mix use" olarak da ifade edilmektedir. Bu projeler içinde aynı parselde ya da yakın parsellerde, konut, ofis amaçlı kullanım, ticari kullanım, AVM, bazen otel, rezidans birlikte tasarlanır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER