GİB e-Arşiv Fatura ve e-Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

Faturalama süreçlerinin dijital ortama taşınması, işletmelerin çok daha verimli çalışabilmesini mümkün kılmaktadır. Ancak başta e-Arşiv Fatura uygulaması olmak üzere kullanılabilecek seçeneklerin birden fazla olması, hangisine yönelmek gerektiği konusunda mükelleflerin zihnini karıştırır.

GİB e-Arşiv Fatura ve e-Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

Faturalama süreçlerinin dijital ortama taşınması, işletmelerin çok daha verimli çalışabilmesini mümkün kılmaktadır. Ancak başta e-Arşiv Fatura uygulaması olmak üzere kullanılabilecek seçeneklerin birden fazla olması, hangisine yönelmek gerektiği konusunda mükelleflerin zihnini karıştırır. Bu yazı aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kullanıma sunduğu e-Arşiv Fatura uygulamasının ne işe yaradığını ve e-Fatura ile arasındaki farkların neler olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz.

GİB e-Arşiv Fatura Ne İşe Yarar?

e-Arşiv, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda faturanın dijital ortamda düzenlenebilmesini mümkün kılan uygulamadır. Kesim yöntemleri, büyük oranda e-Fatura ile benzerlik gösterir. Belgenin elektronik ortamda oluşturulması, zaman verimliliği başta olmak üzere birçok avantajı beraberinde getirir. Uygulama, iş yoğunluğuna bağlı olarak işletmelerin fatura kesim masraflarından %80’e varan oranlarda tasarruf edebilmelerini sağlar.

e-Arşiv Fatura uygulamasından kimlerin faydalanabileceği, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Temel olarak tüm e-Fatura kullanıcılarının bu uygulamayı da kullanmaları zorunludur. Zaten işlev itibarıyla e-Arşiv belgesi, e-Fatura’nın mükellef tarafından saklanması zorunlu olan nüshası niteliğindedir. Ticari faaliyetler sonucu oluşturulan e-Arşiv belgelerine dair faturaların, düzenli olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na raporlanması gerekir. İşletme tarafından hazırlanan raporlar için belirlenen zaman aralığı faturanın düzenlenmesini takip eden ayın 1. ve 15. günü arasıdır.

GİB e-Arşiv Fatura ve e-Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

İsimlerindeki benzerlikten dolayı gib e arşiv fatura ve e-Fatura uygulamaları genelde birbiriyle karıştırılır. Oysa aralarında pek çok farklılık bulunur. Örneğin:

 • GİB e-Arşiv Fatura ve e-Fatura arasındaki en önemli farklılık, düzenleme aşamasında kendisini belli eder. Eğer sizden mal/hizmet alımı yapan taraf son kullanıcı ya da e-Fatura uygulamasına geçmemiş bir tüzel kişiyse, e-Arşiv Fatura düzenleyebilirsiniz. e-Fatura kullanıcılarına ise sadece elektronik fatura gönderebilirsiniz.
 • GİB e-Arşiv Fatura, elektronik belge olarak basılabilir ve geçerli kabul edilir. e-Fatura ise sadece
 • elektroniktir. Basılı nüshasının herhangi bir resmi geçerliliği yoktur.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Arşiv Fatura uygulamasında rapor alan kurum konumundadır. Kurum, e-
 • Fatura’da ise aracılık görevini üstlenir.
 • e-Arşiv Fatura düzenlerken serbest format kullanabilirsiniz. Buna karşılık e-Fatura uygulamasının
 • zorunlu bir formatı vardır.
 • e-Arşiv Fatura, mali mühür ve zaman damgası ile onaylanıp saklanır. e-Fatura da mali mühürle
 • oluşturulur. Ancak zaman damgası yoktur.
 • e-Arşiv Fatura uygulaması; GİB portalı, özel entegratör ya da kurumun kendi sistemi aracılığıyla
 • kullanılabilir. e-Fatura programına ise GİB portalı veya özel entegratörler ile erişilebilir.

GİB e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yaparak iş süreçlerinizi hızlandırma imkânı bulabilirsiniz. Üstelik işletmenizdeki verimliliği artırırken yeni bir sisteme geçiş yapmanız gerekmez. Seçim aşamasında mevcut yazılım uygulamanız ile entegre çalışan çözümlere yönelerek dijital dönüşüm konusunda etkili bir adım atabilirsiniz.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER