Gümrükleme İşlemleri Ne Kadar Sürer?

Tüm devletlerin kendilerine ait sınırları bulunduğundan bu sınırlardan geçer bazı kontroller yapılır. Bu kontrollerle ülke içerisine girmesi yasal ve yasal olmayan ürünler belirlenir ve burada gümrük işlemleri yapılır

Gümrükleme İşlemleri Ne Kadar Sürer?

Tüm devletlerin kendilerine ait sınırları bulunduğundan bu sınırlardan geçer bazı kontroller yapılır. Bu kontrollerle ülke içerisine girmesi yasal ve yasal olmayan ürünler belirlenir ve burada gümrük işlemleri yapılır. Gümrük çalışanları bu prosedürleri iyi bilen kişilerdir. Bu prosedürler tüm dünya ülkelerinde var olan yasalaşmış kurallardır. Yasalar gereği gümrük memurları aracılığıyla yapılan bu işlemlerin tümüne gümrük işlemleri denir. 

Gümrükleme işlemleri tüm dünya üzerinde geçerli olan ve yapılan bir uygulamadır. Bu uygulamayla bir yandan ülkelerin ekonomik hakları gözetilirken diğer yandan da ülkelerin güvenliğini korumak amacıyla yapılan işlemlerdir. Bir ülke ile ticaret yapılırken, gümrük kurallarının iyi bilinmesi gerekir. Ülkeden ülkeye değişkenlik gösteren bu prosedürler bilinmelidir. Bu kurallar iyi bilindiği takdirde maddi zarar yaşanmamış olur. 


 
Gümrükleme Süreçleri 

Gümrük işlemlerinin iyi yapılmasını sağlayan göstergelerden biri gümrük müşavirlerinin gümrük kurallarını iyi bilip uygulamalarıdır. Gümrük çalışanlarının tümü ticari ilişkilerin yoğun olduğu ülkelerin güncel yasalarını iyi takip etmeleri gerekir. Bu takibin amacı gerek maddi gerekse, ülkeler arasında bir kriz yaşanmaması için yapılması gerekli olan bir uygulamadır. Gümrük işlemleri için ülkenin teknolojik alt yapısının yeterli olması ülkenin gümrükleme işlerinde başarılı olmasını ve kısa sürede yaşanan sorunların giderilmesine olanak sağlar. 

Gümrükleme geçişleri, iyi değerlendirildiğinde ülkeler için oldukça iyi bir gelir kaynağıdır. Bunun için ülkeler arası ilişkilerin iyi düzeyde olması gerekmektedir. Ticari ilişkilerin gelişebilmesi için ülkelerin giriş çıkış prosedürlerinin iyi bilinmesi gerekir. Gümrük işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması ülkenin donanımlı ve güvenilir olduğunu gösterir. Ülkeler ticari anlamda iyi bir gelir elde edebilmek için zaman zaman ihracatı özendirecek politikalar uygular. Özetlenecek olursa;

  •  Gümrük prosedürleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. 
  • Gümrük müşavirleri gümrük kurallarına hâkim olan kişiler olup gümrük takibi yapabilir. 
  • Ticari ilişkilerin iyi bir noktaya ulaşabilmesi ve ülkeler kendi ekonomilerine katkıda bulunabilmek için gümrük işlemlerini yaparlar. 

Gümrük İşlemleri Ne Kadar Sürer?

Türkiye için ithalat ve ihracat işlemleri yapılırken, pek çok prosedür işler. Buna göre bir ürün alım satımı yapılırken prosedürlerin tamamına bakılarak bir gümrük işlemleri yapılmalıdır. Tek bir adımın yapılmaması durumunda gümrük işlemlerinde aksama yaşanabilir. Gümrük işlemleri yapılırken Gümrükleme süresi denilen önemli bir konu vardır.

Gümrük işlemlerinin iş akışına bakılacak olursa, birtakım aşamalar söz konusudur. Bu aşamalar şu şekilde ilerler;

⦁    Vergilerin Hesaplanması
⦁    KDV’nin Hesaplanması
⦁    İthalatta Matrah
⦁    İthalatta Kullanılacak Olan Döviz Kuru
⦁    İthalattaki Süreçler
⦁    Ürünün Gümrük Alanına Girişi
⦁    Ürünün Gümrük Tabii Tutulması
⦁    Ürünün Teslim Edileceği Yer
⦁    Ürünün Gümrüğe Sunuluşu
⦁    Ürünün İncelenmesi
⦁    Özet Beyan Verilmesi
⦁    Ürünün Boşaltılması
⦁    Özet Beyan İle Boşaltma Listesinin Karşılaştırılması 
⦁    Özet Beyan Takibi

⦁    Gümrükte Onaylanan İşlem
⦁    Süre
⦁    Süre Ve Durduğu Durumlarda Sürenin Uzaması
⦁    Geçici Depolanan Ürün
⦁    Geçici Depolama Yerleri
⦁    Rezerveli Ürün


 
Gümrükleme İşlemlerinde Süre

Türkiye Gümrük Bölgesi’nde gümrük süresi aşamaları adım adım şöyle işler;
⦁    Türkiye Gümrük Bölgesine giren ürün hakkında gümrük rejimine tabi tutulması 
⦁    Ürünün serbest bölgeye girmesi, 
⦁    Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yeniden ihraç edilmesi, imhası ya da gümrüğü terk edilmesi,
⦁    Deniz yolu ile gelirse 45 gün içerisinde,
⦁    Farklı bir yol ile gelirse özet beyan verildikten sonra 20 gün içerisinde sona ermesi gerekmektedir. 


 
Gümrük İşlemlerinin Planlanması ve Son Durum Analizleri

İthalat ve ihracat işlemleri sırasında deneme yanılma yöntemiyle adım adım gümrük işlemleri planlanır. Bu planlama hakkında olumlu ve olumsuz yönleri ele alınarak bir analiz yapılır. Bir sonraki adımda da bu planlamaların gerçeklik yönüyle ilişkisine bakılır. Herhangi bir yanlışlık çıkması durumuna göre bu durumu düzenleyici başka alternatif çözüm yolları bularak onların planlama ile bağlantısı kurulur ve gümrük işlemlerinde sonuca ulaşılır. 
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER