Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Ekonomi reformlarımızın takvimini tamamladık

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medyadan ekonomide reform takviminin açıklandığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Ekonomi reformlarımızın takvimini tamamladık

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medyadan ekonomide reform takviminin açıklandığını duyurdu. 10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden ilan edildi.

*Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Harcama Disiplini Sağlanacaktır. Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) tek bir belge haline getirilecektir.”

* Bütçe uygulama sonuçlarını, kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren “Kamu Maliyesi Raporu” üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır.

* Sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, sosyal yardım verilerinin tamamı (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre edilecektir.

* Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler yapılarak, mali disiplin güçlendirilecektir.

* Özel Hesap Uygulamaları, hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, bu kriterleri karşılamayan uygulamalar kademeli olarak kaldırılacaktır.

* Döner Sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilerek bütçe hakkının kapsamı genişletilecektir.

* Döner sermaye işletmeleri gözden geçirilecek, verimli olmayan döner sermaye işletmeleri kapatılacaktır.

 

 


 

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021, 22:09
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER