Milyonlarca işçiyi, işvereni ilgilendiriyor: Paralar nasıl alınıyor?

Yeni yılla birlikte miktarları da artan kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ve nakdi ücret desteği gibi sosyal ödemeler hak edenlerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Peki bu paralar nasıl alınacak?

Milyonlarca işçiyi, işvereni ilgilendiriyor: Paralar nasıl alınıyor?

Geçtiğimiz yıl yaşanan pandemi döneminde hem işverenleri hem çalışanları hem de hane halklarını koruyan çok önemli sosyal ödemeler devreye sokuldu.

Milyonlarca işçiyi ve işvereni ilgilendiren bu paralar nasıl alınıyor? Yeni Asır'dan Faruk Erdem, cevabı anlattı ve şartları tek tek sıraladı. Erdem şöyle yazdı:

- Kısa çalışma ödeneğine başvuru e-devletten yapılabiliyor.

- Kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştiriliyor.

- Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla işçinin son 60 gün hizmet akdine tabi olması (Bu süre 120 gündü) ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle )bu süre 600 gündü) prim ödeme şartlarını taşıması gerekiyor.

- Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile başvuruluyor.

- Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler.
Kısa çalışmadan yararlanılabilmesi için işyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler dışında bir gerekçeyle işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir.

Kısa çalışma ödeneğinde brüt maaşın yüzde 60'ı kadar ödeniyor. Ancak en yüksek rakam brüt asgari ücretin yüzde 150'sini geçemiyor.
Asgari ücretin artmasıyla birlikte 2021 yılında rakamlar da değişti.

Buna göre; en düşük kısa çalışma ödeneği, 2.146,50 TL, en yüksek kısa çalışma ödeneği ise 5.366,25 TL oldu. Burada hatırlatalım 2020 yılında kısa çalışma ödeneği bağlananlar yine eski rakamları alacaklar.

Bu rakamlar 2021 yılında kısa çalışma ödeneği alacak işçiler için geçerli.

Kısa çalışma ödeneği dışında bu dönemde işsizlik maaşları da sosyal ödemelerde önemli bir yer tuttu. İşsizlik maaşı için ise şu şartlar gerekiyor:

- İşten kendi istek ve kusuru dışında çıkartılmış ya da haklı fesih ile ayrılmak.

- Son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmiş olmak.

- Son 120 günde hizmet akdine tabi çalışmak.
Burada bir noktayı tekrar hatırlatalım. Son 120 gün şartının kısa çalışma ödeneği ya da tek taraflı ücretsiz izindeki çalışanlar açısından da yerine gelmiş olduğu kanaatindeyiz.
Çünkü bu sosyal ödeme dönemlerinde her ne kadar prim ödenmemiş olsa da iş akdi devam etmekte ve sonlanmamaktadır.

İşsizlik maaşı ödemelerinde en düşük rakam brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor.
Burada da en yüksek rakam brüt asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamıyor. 2021 yılı yeni asgari ücrete göre en düşük işsizlik maaşı 1.431 lira olurken en yüksek işsizlik maaşı 2.862 TL'ye çıktı. Bu rakamlar da yeni işsizler için uygulanacak ve damga vergisi kesilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER