Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yayınlandı

Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri için 100 milyon lira sermaye sağlandı.

Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yayınlandı

Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri için 100 milyon lira sermaye tahsis edildi. Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinin faaliyet alanlarına, çalışma usul ve esaslarına, gelir kaynaklarına, giderlerine, bütçesine, idari ve mali işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, Döner Sermaye İşletmeleri için 100 milyon lira sermaye tahsis edildi. İhtiyaç duyulması halinde tahsis olunan sermaye Cumhurbaşkanı tarafından 5 katına kadar artırılabilecek. Bağış ve yardımlar, tahsis edilen sermaye limitine bakılmaksızın sermayeye ilave edilecek.

Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinde kullanılmak üzere işletmeye verilen mallarla ayni yardımlar sermaye kaynaklarını oluşturacak.

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü bünyesine dahil edilen Döner Sermaye İşletmesinin her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzemeleri, borç ve alacakları, hak ve yükümlülükleri, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanları, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın Bakanlık Döner Sermaye İşletmelerine devredilmiş sayılacak.

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 30'uncu maddesiyle kaldırılan Döner Sermaye İşletmesine ait 20 milyon lira ödenmiş sermaye, Bakanlık Döner Sermaye İşletmelerinin mevcut 30 milyon lira ödenmiş sermayesine eklenecek.

Söz konusu yönetmelikle 5 Temmuz 2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile 4 Temmuz 2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER