İmam Bakı as Mescidül-Harama girdiğinde Kureyş'ten olan  bir gurup insan, da oradaydı. İmam'ı gördüklerinde; Bu Iraklıların (şiilerin) lideridir'' dediler.

Onlar da,  ''İçimizden birini, ondan soru sorması için yanına gönderirsek iyi olur'' dediler.Daha sonra onlardan bir genç İmam Bakırın as huzuruna gelerek, ''Hangi günah bütün günahlardan daha büyüktür?'' diye sordu. İmam as; '' En büyük günah şarap içmektir  buyurdular. 

Genç geri dönerek, İmam as'dan aldığı cevabı arkadaşlarına iletti. Tekrar o genci İmam as'ın yanına gönderdiler. Genç aynı soruyu tekrarlayınca İmam as şöyle buyurdular:

''En büyük günah şarap içmek demedim mi? Çünkü şarap, şarap içeni zina, hırsızlık ve adam öldürmeye sürüklüyor, şirk ve küfre sebep oluyor.'' Şarap içen, bütün günahlardan daha büyük olan kötü işler yapmaktadır.''

İmam Hz. Hasan'a as sorulunca: Cimrilik nedir? diye sorulduğun da, İmam: '' Elinde olanı kendine şeref bilmek, bağışladığını da boşa gitmiş symaktır.'' buyurdu.

Kardeşlik nedir? diye sorulduğun da, imam; zorlukta ve bollukta yardımlaşmak'tır buyudu. Korkaklık nedir? denilince; İmam, Dosta karşı cesur olup, düşmanlardan çekinmektir, buyurdu.    

Zenginlik nedir? diye sorulunca İmam, Az olsa bile  nasip ne ise ona razı olmaktır'' buyurdular.

Fakirlik nedir? diye sorulunca; İmam: ''Her  şeye göz dikmektir'' buyurdu.

Kerem nedir? diye sorulunca imam; '' Darlıkta ve bollukta himaye etmektir'', buyurdu.

HADİS: Resulü Ekrem Efendimiz şöyle buyurdular: '' Kim evinden çıkarken Bismillahi  tevekkeltü alallah la havle vela kuvvete illa billah derse ona, Bu sana yeter ve sen muhafaza edildin .'' denilir ve şeytan, o kimseden uzaklaşır. (Süneni Tirmizi)

Peygamber efendimiz sav şöyle buyurdu: ''Şüphesiz iman bakımından müminlerin en kamil olanları ahlakça onların en güzeli ve ailesine en lütufkar olanlarıdır'' (Süneni Tirmizi)

Hadisi Kudsi: Allahu Teala şöyle buyurdu: Mealen; Muhakkak Rabbimiz Allah deyip de  sonra istikamette bulunanlar, artık onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır''. (Ahkaf; ayet 13)

Resulullah sav şöyle buyurdular: ''Hiçbir anne ve baba evladına güzel ahlaktan daha değerli bir şey bağışlamamıştır., vermemiştir.'' (Hakim)

Resulullah sav şöyle buyurdular; Muhakkak ki kabir, ahiret menzillerinin evvelidir. Kişi ondan kurtulursa sonrakiler ondan daha kolaydır. Şayet ondan kurtulamazsa sonrakiler ondan daha şiddetlidir''. (Süneni Tirmizi)