Türkiye ekonomisinin üç yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program’da (OVP) konut sektörüne ilişkin önemli mesajlar da yer aldı.

Hürriyet'teki habere göre; üretimdeki düşüşle bozulan ‘arz-talep dengesi’, hızla atan fiyatlar ve yüksek faiz oranları nedeniyle ortaya çıkan ‘konuta erişememe sorunu’ ile ‘afete dayanıklı konut inşası’ başlıkları programda yerini aldı. Programda; kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılacağı ve depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirileceği belirtilirken, “Dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılacak” denildi.

Kredi kullanım şartı içinse şu bilgilere yer verildi: “Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek.”

6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde depremin hasarlarının telafisine yönelik projelere öncelik verileceği belirtilirken, “Afet Konut üretiminde hak sahipliği süreçleri iyileştirilecek, maliyet etkin afet konut üretimi sağlanacak ve geri ödeme sistemleri gözden geçirilecek” ifadelerine yer verildi.

Kentsel Dönüşüm faaliyetlerinin hızlandırılması, şehirlerin afetlere dayanıklı ve daha sağlıklı hale getirilmesini desteklemek amacıyla rezerv alan ilan edilen Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devrinin sağlanacağı ifade edilirken şu bilgilere yer verildi: 

Merkez Bankası'ndan KKM hesaplarıyla ilgili yeni bir karar daha Merkez Bankası'ndan KKM hesaplarıyla ilgili yeni bir karar daha

“Mekânsal planların yapımında ve uygulanmasında çoklu Afet tehlikelerine karşı dirençliliğin sağlanmasına yönelik kriter ve önlemlere ilişkin mevzuatta düzenleme yapılacak. Marmara Bölgesi başta olmak üzere afet riski yüksek bölgelerdeki yoğunluğun azaltılması amacıyla bölge dışında yeni endüstriyel gelişim alanları ve lojistik hatları oluşturulacak. Tüm illerde mikro ölçekte afet risk analizleri yapılarak afete duyarlı yerleşim yeri tercihlerine yönelik farkındalık artırılacak.”