Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'te katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Bilgin, şunları söyledi:

"Dün Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi açıldı. Benim için heyecan verici olay. Ben Demir Yolları Genel Müdürüydüm. İlk projeyi hazırladım. Ankara'dan Eskişehir İnönü mevkiine kadardı. Çok uğraştım ve o çalışmayı tamamladım. Proje hazırlandı. Benden sonra Binali Bey bakan oldu. Benim yerime Demiryolları Genel Müdürü arkadaşımız geldi. O zaman Başbakan olan sayın Cumhurbaşkanımız demiryollarına büyük kaynak aktararak İstanbul'a, oradan Sivas'a, İzmir'e, Bursa'ya neredeyse Türkiye'nin dört tarafına hızlı tren örülüyor. 

Dün açılan Sivas-Ankara demiryolunda bütünüyle yerli raylar kullanıldı. Bu proje tamamen tamamen yerli raylarla yapılmış. Ben 2000 yılında genel müdür iken Türkiye'de ray üretilmiyordu. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın genel müdür Sencer Bey'in demiryollarına borcu vardı 2000 krizi gelmişti. Zor durumdaydılar. Bana geldiler 'Bizim size şu kadar borcumuz var, biz bunu ödeyecek durumda değiliz, Karabük Demir Çelik Fabrikası batıyor, bunu bizden istemeyin, erteleyin' dedi. Ben de onlara 'Siz bize yerli ray üretin ben sizin bu borçlarınızı ortadan kaldırayım' dedim. Sencer Bey rahmetli oldu. O gün Türkiye'de ilk rayları gittim törenle aldım. Arkasından Karabük Demir Çelik Fabrikası Avrupa'nın en büyük ray üreticilerinden biri oldu. Dün açıklandı 'bu yolda tamamen yerli ray uygulanılmıştır" dendi. Müthiş heyecan duyduğumu sizinle paylaşmak isterim.

Benim düşüncemin temelinde milliyetçilik ve demokrasi var. Demokrasi olmadan milliyetçilik olmaz. Demokrasi olmadan milliyetçilik nasyonel sosyalizm, faşizm olur. Milliyetçilik demokrasinin diğer adıdır. Milliyetçiliğin siyasal ilkesi milli egemenliktir. Milletin kararıdır. Millet farklılaşmış çoğul kitledir. Elbette milli kimlik onları birleştirir. Milliyetçilik onun hukukunu savunmaktadır. Modern çağ milletler çağıdır; etnik kimlikler değildir. Ben Türkmencilik yaparsam milliyetçilik olmaz, etnisite olur. Rahmetli Erol Güngör Bey 'Bizim Türklerin imparatorluk içinde millet olduklarını" söyler. Türklük bütün bunları içine alan millettir. Milliyetçilik demokrasi içinde çoğul yapıyı entegre eder. Milliyetçilik milli birliği birlikte tutan ideolojidir. Milliyetçilik bütünleştirici bir ideolojidir. Özgürlük olmadan milliyetçilik olmaz. Daha özgürlükçü bir milliyetçiliğin Türkiye'de gelişmesi gerekir. Ama Türkiye'de maalesef siyasal kutuplaşma ekseninde bu meseleleri tartışamaz hale gelmiştir. Bunun en önemli sebebi Türkiye'deki etnik ayrılıkçı hareketin uluslararası planda desteklenmesinin Türkiye'de endişe ve tehdit algısı var. Bunu asla gözardı etmeyelim. Bu uluslararası tehdidi asla göz önünden uzak tutmamak lazım.

AK Parti'nin nerede durduğuna bakmamız lazım. Yaptıklarını anlamamız lazım. Türkiye'nin siyasal yapısında önemli bir tarihsel iktidar bloku dediğim bir yapı var. Bu tarihsel yapı imparatorluktan geliyor. Son dönemdeki bürokratik mekanizmanın imparatoru dahi etkisiz hale getiren bir süreç. Birinci konumda askerler onun yanında sivil bürokratlar yer almıştır. Sonra buna Türkiye kapitalizmi eklemlenmiştir. Türkiye'de halkı yok sayan devlet aygıtını ortaya çıkarmıştır. Halklara bir güruh olarak bakılmıştır. 27 Mayıs bu anlayışın anayasa metni hale gelmiştir. Özgürlükçü diyebilirsiniz ama 27 Mayıs bir MGK devleti yaratmıştır. MGK üyesi olan Başbakan gündemde neyin konuşulacağından habersiz toplantıya girmiştir. Bu tarihsel iktidar bloğu Türkiye'nin önünde en büyük engeldi. 12 Mart 27 Mayıs'ı tahkim etmiştir. 12 Eylül NATO karargahlarında generallerin talimatlarıyla hareket etmiştir. Türkiye'de antidemokratik yapı uzun yıllar değiştirilememiştir. AK Parti bu yapıyı dönüştürmeye yönelik bir parti olarak ortaya çıktığı için büyük tepki almıştır. 15 Temmuz buna yönelik son saldırıdır. AK Parti Erdoğan liderliğinde tahkim olmuş bu yapıyı ortadan kaldırmıştır. 367 krizi odur, 15 Temmuz krizi de odur. 15 Temmuz doğrudan doğruya Türkiye'ye karşı yabancı servisin yaptığı operasyondur. AK Parti bugün antiemperyalist çizgidedir.

Reformların yapılması lazım. Anayasa başta olmak üzere bütün kurumların değiştirilmesi lazım. Tarihsel olarak AK Parti'nin misyonu budur. Türkiye'nin bağımsız kalkınma yoluna girmesi, demokrasini daha derinleştirmesi lazım. Dünya Bankası, IMF politikaları Türkkiye'nin kapitalist sistemine nasıl bağımlı hale getirildiğinin örnekleriyle doludur. Süleyman Bey, alimünyum tesisi kuramıyordu Sovyetler Birliği ile anlaşmasa. Demokratikleşme ile antiemperyalizm arasında zorunlu bir ilişki var. Başkanlık sisteminin bütün kurumlara yayılacak şekilde genişletilmesine ihtiyaç var. AK Parti'nin siyasal politikaları bu politikaları döşeyecektir. Ben kendimi liberal demokrat olarak değil; milliyetçi demokrat olarak tanımlıyorum. Rahmetli hocam Erol Güngör'ün demokrasi ve milliyetçilikle ilgili çok önemli şeyler söylemiştir. Merkezin değerlerini halka doğru hareketi var bilirsiniz. Halkın değerlerini merkeze, siyasete taşımak şeklinde olmanın daha doğru olduğunu düşünürüm rahmetli hocamla aynı şekilde.

Bakan olmadan önce bu EYT platformu ve örgütleri bana geldi. O zaman Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekiliyim. Onlarla görüştüm. Taleplerini dinledim. Orada bir haksızlık var. Hukukta temel prensip. Kanun çıkarıldıktan sonra geriye işletilmez. Fakat geri işletilmiş. Sahip olunan emeklilik hakları kaybedilmiş. Bakan olmadan önce bunu incelemiştim. Bununla ilgili çalışma yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bana sordu. Kendisine izah ettim. Yapabilecek durumda mıyız dedi. Ben de çalışalım, kaynaklarımıza bakalım dedim. Bakan olduktan sonra da konuyu incelediğimizi, konunun karşık olduğunu söyledim. Eski sistemde elle yapılmış kayıtlar vardı. Dosyalar var. Bunların birleştirilmesi lazım. Sayılar kaç belli değil. Tam sayıyı bulmak için çalışma yaptık. Netice itibariyle sayıları bulduk, çalışmamızı bitirdik. Ekonomik maliyetinin hesabını yaptık. Bu hakkın verilmesi gerektiğini sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız kararını verdi ve bu sorunu çözdü.

EYT'de deprem bölgesinde müracaat edenlere öncelik verdik. İlk uygulamalar orada yapıldı. Şimdi 1 milyon kişi yaklaşık ilk maaşını aldı. Alamayanların kaybı yok. Hak etme günlerine göre, prim gün sayıları doldurma sayılarına göre her gün işlem yapılıyor. Ayda yaklaşık 30 bin kişiye emeklilik bağlanıyordu. Şimdi biz bu rakamı 120 bine 130 bine çıkardık. Bizim SGK personelimiz büyük bir hazırlık yaptı. Gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar. TBMM jest yaptı, onların fazla mesailerini artırdı. Müthiş çalıştılar. 1 milyona giden rakam yaptılar. Gecikenler endişe etmiyorlar, çünkü birikmiş olarak alacaklar.

Yeni kanuna göre girenler için bir mağduriyet yok. 1 gün sonra girmişseniz, 1 gün sonra size bir haksızlık yapılmıyor. Bilinen bir kanunla işe başlıyorsunuz. Mağduriyetin sebebi şu; kanunun geriye işletilmesi. EYT'de yaş ortalaması kaç? Bu bir reformdur gerçekten. Hukuk kuralının ihlalinden ötürü mağduriyet oluşmuştur. Oradaki yaş ortalaması 49.9'du. Yaklaşık EYT 50 yaşına geldi. 50 yaş da genç tabii ki çalışanların için. 65'e kadar çalışabilir. Ama 34 yaşında, 45 yaşında emekli olmanın getirdiği sorunları, emeklilik fonuna yapacağı yükü ortadan kaldırabilecek bir şey. Biz de yaklaşık alt sınırı 3 çalışana bir emeklilik. Bu reformdan önce 2.3 çalışana bir emeklilik düşüyordu. Şimdi bu sayı 1.9'a düşecek. Emeklilik sisteminin sürdürebilmesinde sorun çıkıyor. Bu sorunu Türkiye istihdam yaratarak aşacak. Büyüyerek aşacak. Türkiye özellikle sanayide büyüyerek sorunu çözdü. Bunu daha da ileriye taşımamız lazım.

İşsizliği ortadan kaldıracak sihirli formül yok. Türkiye istihdam yaratacak. Türkiye'nin aktif nüfusun pasif nüfusa oranını sigorta sisteminin sağlıklı işleyişine göre düzenlemiş olacağız. Yani fonlarımız erimeyecek. Fransa'da 65 yaş krize sebep oluyor. Başka ülkelerde 67 yaş. Avrupa ülkelerinin hepsinde. Orada yaşlı nüfus yüksek. Emeklilik sigorta sistemi kaldırmadığı için emeklileri. Biz hala genç nüfusuz. Türkiye'nin demografik fırsat penceresi açık bir ülke. Türkiye yüzde 5'in üzerinde büyüyorsa 800 bin istihdam yaratıyor. Yüzde 7 büyürse 1 milyon 200 bin istihdam yaratıyor. EYT'yi çözeceğiz dedim. Kamuoyuna da açıkladım, çözdük. Çözemezler diyenler vardı. 3600 Ek Gösterge'yi çözdük. 5 milyon 300 bin kişiyi ilgilendiriyordu. Önce 4 grup giriyordu. Biz herkesi kapsayacak, 600 Ek gösterge vererek başladık. Birçok mağdur durumda olan vardı, hepsini çözdük. Kamu emekçilerinin tarihinde yapılmış en köklü düzenlemedir. Hem çalışırken ücretlerinde dengesizlikleri düzeltiyor hem emekli ikramiyelerinde ve maaşlarında çok ciddi avantaj sağlıyor. Kamuda sözleşmeli personel vardı. Kadro sözü verdik ve kadro imkanı sunduk. Sözleşmeli personel kamuda 32 çeşitti. Bunları düzenledik kadro imkanı verdik. İsteğe bağlı verdik ve tamamladık. Geçici işçi sorununu çözdük. 12 ay çalışma imkanını getirdik. Devletin norm kadroları var. Boş olan kadrolara kıdem sırasına göre atanmasını kanunen düzenledik. Türkiye yaklaşık 1 trilyonun eşiğinde olan bir ekonomi. Dolayısıyla Türkiye'nin sosyal harcamalara ayıracağı kaynak daha sınırlı. Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığımız çalışmalara, sosyal politikalara öncelik verdik. Onun desteğiyle yaptık.

Mazaret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var. Taşeron işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz. Seçime endeksliyerek konuşmuyorum. Seçimi zaten biz kazanacağız. Ben olurum veya bir başka arkadaşım olur.

EYT'de yığılma olmuyor. Onların hizmet birleştirmelerini SGK yapıyor. 'Beklemede' denilen dosya değerlendiriliyor. Uygun zamanda ona cevap verilecek. Bu soruların en geç Mayıs ayı içinde cevabını alacak. 1 milyona doğru gidiyoruz. Toplam müracaat 1 milyon 700 bin civarında. Bir kısmı prim gün sayısı eksik, diğer şartlar tutmuyor. Diğer şartlar değerlendiriliyor. Çok standardize edilmiş işlemler. Kısa sürede onlar tamamlanacak. Hızlı bir şekilde cevap veriyoruz.

Şu müjdeyi vereyim. Meclis açılınca bitmiş çalışmalardan birisi küçük, mikro işletmeler, esnaf, küçük tüccar, çiftçinin prim gün sayıları çok yüksek. Bunları büyük işletmenin sahibiymiş gibi değerlendirmek yanlış. Bunları belli bir ölçeğin altında olanları, yanında daha az kişi çalışanların prim gün sayılarını emekçilerle aynı hale getirmeyi planlıyoruz. Tarımda başta çobanlar olmak üzere onların sigortalanmasını sağladık. Tarımda sosyal sigortası olmayan hiç kimseyi bırakmayacak bir çalışmamız var. Yurt dışında çalışmış oradan emekli olmuş. Burada da çalışmış. Burada yanlış var. Sosyal haklardan faydalanamıyor. Sağlıkla ilgili birçok şeyi çözdük. Türkiye'de tedavi olma yolunu açtık."

Editör: Grlyrtts