Faktoring, işletmelerin nakit akışlarını düzenlemek ve likidite sorunlarına çözüm bulmak amacıyla sıkça başvurduğu bir finansman yöntemidir. Faktoring maliyetleri, işletmelerin faktoring hizmeti sağlayan kuruluşlara ödedikleri ücretleri ifade eder. Maliyetler, genellikle şirketinin sunduğu hizmetlere, işletmenin ihtiyaçlarına ve finansal durumuna göre değişiklik gösterir. Hesaplamalar yapılırken üç temel bileşen öne çıkar. Bunlar;komisyon, faiz oranları ve işlem masraflarıdır.

Komisyon

Şirketler işletmelere sundukları hizmet karşılığında belirli bir komisyon alabilirler. Komisyon, faktoring şirketinin sunduğu finansal hizmetlerin kapsamına, niteliğine,vadesine ve işletmenin ihtiyaçlarına göre değişebilir. Komisyon ücreti genellikle faktoring anlaşması kapsamında belirli bir yüzde üzerinden hesaplanır ve faktoring şirketinin işletmeye sağladığı likidite hizmetini içerir.

Faiz Oranları

Maliyet konusundaki diğer önemli faktör faiz oranıdır. Faktoring şirketleri, işletmelerin vadeli alacaklarını vadesinden önce nakde çevirerek  nakit akışını hızlandıran finansman hizmeti sunarlar. Hizmet karşılığında faktoring şirketleri, işletmelerden vadeye ve alacak kalitesine göre belirlenen  faiz oranı talep ederler. Faiz oranları, genellikle anlaşmanın detaylarına, işletmenin risk profilini ve genel ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak belirlenir. Faiz oranları, işletmenin ödeme kabiliyeti düşükse  daha yüksek olabilir.

İşlem Masrafı

Maliyetler arasında işlem masrafı da bulunur. İşlem masrafı, faktoring işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yapılan harcamaları içerir. Masraf kalemini sözleşme ve belge hazırlama, alacak takibi, müşteri ile iletişim, risk değerlendirmesi ve diğer gider kalemlerini  kapsar. İşlem masrafı da faktoring anlaşmasının detaylarına bağlı olarak değişebilir.

Faktoring maliyetlerini belirleyen faktörlerin yanı sıra, işletmelerin seçtikleri faktoring türü de maliyetleri etkileyebilir. Kabil-i rücu faktoringde, işletme alıcı ödemeyi yapmazsa faktoring şirketi işletmeye geri dönerek ödeme yapma sorumluluğu taşır. Gayri Kabil-i rücu faktoringde ise alıcı ödemeyi yapmazsa faktoring şirketi riski üstlenir. Faktoring türleri arasındaki farklar, işletmelerin maliyetlerini de etkileyebilir.

Faktoring için Nelere Dikkat Edilmeli?

Hizmet seçerken, işletmelerin dikkate alması gereken birkaç önemli faktör bulunur. Öne çıkan detaylar faktörler, işletmelerin faktoring sürecini daha etkili ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir. Faktoring şirketinin sunduğu hizmetleri ve koşulları detaylı bir şekilde incelemek önemlidir. Komisyon, faiz oranı ve işlem masrafı  gibi maliyet unsurları net bir şekilde anlaşılmalıdır. İşletmeler, farklı faktoring şirketlerinin sunduğu koşulları karşılaştırarak en uygun ve rekabetçi teklifi seçebilirler.

Şirketin deneyimi ve güvenilirliği de göz önüne alınmalıdır. İşletmeler, uzun geçmişe sahip, sektöründe tanınmış ve referansları olan faktoring şirketlerini tercih etmelidir. Bu durum işletmelerin finansal süreçlerini güvenilir ortaklıkla yönetmelerine yardımcı olabilir. Aynı zamanda faktoring şirketinin sunduğu hizmetlerin esnekliği de önemlidir. İşletmeler, ihtiyaçlarına en uygun çözümü bulmak için faktoring anlaşmasının detaylarını önceden belirlemeli ve bu konuda esneklik sağlayan faktoring şirketini seçmelidir. Örneğin, işletme ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için kabil-i rücu veya gayri kabil-i rücu faktoring seçeneklerinden birini tercih edebilir. Müşteri ilişkileri de dikkate alınması gereken bir diğer önemli faktördür. İyi bir iletişim ve müşteri destek hizmeti, işletmelerin faktoring sürecini sorunsuz şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir. İşletmeler, faktoring şirketiyle düzenli iletişim kurma imkanına sahip olmalı ve herhangi bir sorun ortaya çıktığında çözüm odaklı destek alabilmelidir.

Faktoringin Avantajları Neledir?

Faktoring, işletmelerin alacaklarından kaynaklanan nakit akışını hızlandırır. Alacaklı oldukları müşterilerden beklenen ödemeleri beklemeden, faktoring şirketi aracılığıyla anında nakit elde edebilirler. Bu, işletmelerin likidite sorunlarına çözüm sağlar.

Risk Azaltma

Faktoring işlemleri, işletmeleri alacak riskinden korur. Kabil-i rücu faktoring durumunda, alıcı ödeme yapmazsa faktoring şirketi ile işletme arasında anlaşılan şartlara göre sorumluluk paylaşılır. Gayri kabil-i rücu  faktoring durumunda ise alacak riski faktoring şirketine ait olduğundan dolayı işletmenin finansal riskini de azaltır.

Finansal Esneklik

İhtiyaca göre kullanılabilen finansman yöntemi olduğundan, işletmeler likidite ihtiyaçlarına uygun olarak faktoring hizmetinden faydalanabilirler. Aynı zamanda faktoring süreci genellikle kredi derecelendirme veya teminat gereksinimi gibi geleneksel finansman yöntemlerinden daha hızlı ve basittir.

Müşteri İlişkilerinin Korunması

İşletmelerin müşteri ilişkilerini korumalarına yardımcı olur. Alacakların tahsil edilmesi ve faktoring süreci genellikle profesyonel bir şekilde yönetildiği için, müşterilerle olan ilişkiler olumsuz etkilenmez. Böylelikle işletmelerin satışlarına odaklanmalarına olanak tanır.

Satış Artışı

Faktoring sayesinde işletmelerin elde ettikleri likidite, yeni projelere yatırım yapma veya mevcut işlerini genişletme fırsatı sunabilir. Bu sayede işletmelerin büyüme potansiyelini artırabilir. İşletmelerin tahsilat süreçleri ve kredi riski yönetimini profesyonel bir hizmet sağlayıcıya devretmelerini sağlar. Böylelikle işletmelerin kaynaklarını daha etkin şekilde kullanmalarına ve maliyetlerini kontrol etmelerine yardımcı olur.

Hızlı Onay Süreci ve Sabit Maliyetler

Faktoring maliyetleri genellikle sabit oran üzerinden belirlendiği için, işletmeler önceden belirlenmiş maliyetle planlama yapabilirler. İşletmelerin bütçe oluştururken daha öngörülebilir bir finansal tablo oluşturmalarına yardımcı olabilir. İşlemler genellikle hızlı bir onay sürecine sahiptir. Geleneksel finansman yöntemleriyle karşılaştırıldığında, faktoring şirketleri genellikle işlemleri daha hızlı şekilde değerlendirir ve onaylar. Hızlı onay süreci, özellikle işletmelerin ani finansman ihtiyaçlarına hızlı ve etkili biçimde cevap verebilmelerini sağlar.

Editör: İrem Nur Kaya