Gazeteci Fatih Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde "Duble MTV Anayasa Mahkemesi’nden döner" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Altaylı'nın yazısı şöyle:

Beklenenler birer birer oluyor, iktidarın “zam ve vergi yağmuru” sürüyor.

Dün gece siz uyurken, yenilerini Meclis’ten geçirmeden, doğrudan Cumhurbaşkanı kararı ile geçirdiler.

Harçlara yüzde 50, yurt dışından getirilen telefonlara 14 bin TL zam yaptılar. Dışardan yolcu beraberinde telefon getirirseniz 6 bin TL değil 20 bin TL ödeyeceksiniz artık.

Tüketici kredilerinde de BSMV yüzde 10’dan 15’e, yüzde 18 olan KDV oranları yüzde 20’ye, yüzde 8 olan KDV oranları ise yüzde 10’a çıkarıldı.

Hayırlı, uğurlu olsun.

Seçimi Kılıçdaroğlu kazanıp, bu zamları yapıp, bu vergileri koysaydı ne olurdu tahmin etmek zor değil.

Dün vergi artışlarından bahsederken “Bu daha antre” demiştim. Ana yemek yavaş yavaş önünüze geliyor. Ama bitti zannetmeyin dahası gelecek.

Son iki gün içinde koyulan vergiler içinde, en çok konuşulanı biliyorsunuz, “duble MTV” oldu.

İktidar bu yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni iki kez alacak.

Ya da alacağını zannediyor.

Ama bence alamaz.

Eğer Türkiye’de bir damla adalet, bir katre Anayasa var ise alamaz.

Çünkü bu “duble MTV” bu iktidarın daha önce denediği bir şey.

AK Parti, 3 Nisan 2003 günü, yani henüz taze ama güçlü bir iktidarken, aynı şeyi bir kaz daha denedi. “Ekonomik istikrarı sağlamak için ek vergiler koyulması hakkında” başlığı altında bir kanunu TBMM’den geçirdi. Kanuna göre, o yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi aynen şimdi olduğu gibi 2 kez alınacaktı. Duble olacaktı.

Bu yasayı CHP grubu adına iki milletvekili maliye profesörü Oğuz Oğan ve TMMOB Başkanı Mustafa Özyürek’in yanı sıra Ankara 6. Vergi Mahkemesi Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı ve “Anayasaya aykırılık” davası açtı.

Yasayı görüşen Yüce Mahkeme çok açık bir karar verdi ve “İptali istenen yasanın 1. Maddesi ile 2003 yılı içinde alınan motorlu taşıtlar vergisi aynı yıl içinde aynı miktarda ek vergi adıyla ikinci kez alınmaktadır. Oysa 197 sayılı yasa gereğince 2003 yılı için motorlu taşıtlar vergisi Vergi Usul Kanununa göre yeniden değerleme oranı uygulanarak zaten güncelleştirilerek alınmaktadır. Güncelleştirilen yeni miktar üzerinden 2003 yılında ikinci kez ek vergi tahakkuk ve tahsil edilmek sureti ile vergi yükü araç sahipleri aleyhine ağırlaştırılmakta ve gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri gibi diğer vergi mükelleflerine yansıtılmamaktadır. Bu durum vergi yükünen dengeli, adil, ölçülü ve eşit dağılımını engelleyerek Anayasa’nın 73. Maddesindeki öngörülen vergilendirme ilkelerine aykırılık oluşturmaktadır.” diyerek AK Parti’nin ilk duble vergi girişimini iptal etti.

Eğer ana muhalefet partisi adı altında dolaşan CHP bu düzenlemeyi yine Anayasa Mahkemesi’ne götürürse, yine bu vergi iptal edilir.

Tabii CHP yönetimi kendi evlatlarını yemekten buna vakit bulabilirse…

Editör: Grlyrtts