GELİŞMELERE TÜRKÇE BAKIŞ

GELİŞMELERE kendi ülküsünün penceresinden bakmayı ilke haline getirmeyenler, yavaş yavaş toplumun arasında kaybolur. Türk milliyetçiliği ülküsüne sahip olanlar, gelişmelere Türkçe bir bakışla yaklaşmak zorundadırlar.

O halde, bütün gelişmeleri Türkçe okuma kriterinden geçirmek gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Türk milliyetçilerinin toplum içinde yok sayılamaz bir dinamik camia haline gelmesi, ‘Ülkücü Hareket’in farklı bakış açısına sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

Farklı olmak için, belli bir kemiyete sahip olmak gerekmiyor. Belirli bir keyfiyete sahip olmak gerekiyor. Evet, Türk milliyetçiliği ülküsüyle yetişen milyonların aynı frekansta düşündüğünü, gelişmeler karşısında aynı tavrı sergilediğini, olaylara aynı tepkiyi koyduklarını düşününüz bir kere…

İşte bu bütünlük, bir davanın geleceğinin göstergesidir. Ülkücü Hareket’in aydınlık geleceğinden kuşku duymamakla birlikte, ‘Muhalefetizm’in Türk milliyetçilerini ne kadar tahrip ettiğini görmezden de gelemeyiz. Türk Milliyetçileri kendi yuvaları dışında bir siyasi iktidar uğruna, ideolojileri dışındaki siyasi partilerle oldukları zaman ülkülerinden taviz vermek zorunda kalacaklardır. Hükümete karşı birlikte kurdukları millet ittifakının siyasi iradesiyle iktidar olma gayretinde olanların da tabandan bakıldığında tanınmayacak kadar tavizkar olabilmektedirler.

Biz bu tecrübeden sonra anladık ki Türk milliyetçilerinin iktidar olması değil muktedir olması gerekiyor. Siyasi Literatüründe iktidar olmakla muktedir olmak arasında öyle büyük fark var ki bunu ancak tecrübe edenler anlayabilir.

Bir kez konuşmak için dokuz kez yutkunmak mecburiyetinde kalarak kullanılacak iktidar hakkını elinizin tersiyle itemiyorsanız, ya sizin talebinizde bir probleminiz var, ya da ülkücülük uğraşınız bulunduğunuz yer geçtiğiniz saf nedeniyle boşa gitmiş demektir.

Türk milliyetçilerinin her olaya, her duruma ve her gelişmeye “Türkçe bir bakış’ı olmalıdır. “Her şey Türk için, Türk’e göre, Türk tarafından” ilkesini tekrarlarken, genlerimize nüfuz eden inanç yoğunluğunun kaynağı, Türk milliyetçiliği ülküsü değil miydi?

Türk milliyetçiliği ülküsünün kendine göre bir seçiciliği olmalıdır. Tercihiniz ya ülkücü ölçülere göredir, ya da değil! Bunun grisi de, koyusu da, açığı da olmaz. Türk milliyetçilerinin gelişmelere Türkçe bir bakışla yaklaşım sergilemesi için ille de muktedir olamayacağın bir siyasi anlayışla birlikte bulunman gerekmiyor. Elbette Türk milletinin teveccühüne mazhar olmaları, nihai hedeftir.

Ancak milletin teveccühünü kazanmış nihai iktidar hedefine ulaşmış siyasi birlikteliği de millete rağmen devirme gayreti, Türk milliyetçilerinin ülküsü olamaz. Türk milleti kendisini layıkıyla yönetmek isteyen ekibi defalarca sınamaktadır.

Şurası bir gerçek ki, Ülkücü hareket Başbuğ’un önderliğinde Türk milletinden gördüğü teveccühle hükümetler kurmuştur. Ortada bir mesele var: Türk milliyetçilerinin gelişmelere Türkçe bir bakışla yaklaşmaları halinde yanlış yapmaları düşünülemez.

Yanlış yapanlar milletin teveccühünü kaybeder. Bunun cevabı şudur: Türk milliyetçileri iktidara gelmek muktedir olarak hükümet olmak için Türk milliyetçileri gelişmelere Türkçe bakışla yaklaşmakta ısrarcı olmalıdır.

Türk siyasetinde kötü bir gelenek halini almış olan dengeleri gözetmek uğruna kendi kimliklerinden fedakârlık yapmaya kalkışanlalar, milliyetçilerin birlik çağrısını kendi kimliklerini yok sayarak cevapsız bırakanlar, ‘iktidar da muktedir’ de olamazlar. Türk milliyetçilerini terbiye etme göreviyle millet ittifakı kuranlar, görevlerini çok iyi becerdiler ve sonrasında biz gelişmelere Türkçe bakışımızı yitirdik.

İktidarla birlik iktidar olmak varken, hiçbir zaman muktedir olmanıza fırsat vermeyecek, dokularınızın uyuşmadığı bir oluşumun içinde olmak, Türk milliyetçiliği ülküsünü benimseyen camianın varlık sebebiyle çelişiyor.

Böylece kabına sığmayan bir camia, bazı siyasetçilerin kuyruğunda iğdiş ediliyor. Bunun vebalini kim üstlenebilir? Bugün yarım ağızla bile ülkenin baş düşmanı olan 40 yıllık belamız terör örgütünün uzantılarını bile eleştirememekle bu vebalin altından kalkılamaz. Türk milliyetçilerinin titreyip kendine dönmesinden başka seçenek kalmamıştır. Siyaseten iğdiş edilmek ne demektir, biliyor musunuz?

Muhalefet ittifakına yama yapılmaktır beyler, yama! Türk milliyetçileri böylesini asla hak etmemiştir. Her şeye rağmen ümitsiz değiliz. İlerde başınıza vurulacak tokmağı şimdiden görün. Ayağınıza takılan engelleri kaldıracak, ülkücülerle birlikte hareket edecek iradeye sahipsiniz. Tanrı Türk’ü korusun ve yüceltsin!

YORUM EKLE