Genel Kurmay arşivinden, çoğu ilk kez paylaşılan Atatürk fotoğrafları