Büyük Önder Atatürk'ün son saatleri AA bültenlerinde

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikalinden saatler önceki sağlık durumuna ilişkin doktor raporları, AA tarafından haberleştirildi.

Büyük Önder Atatürk'ün son saatleri AA bültenlerinde

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikalinden saatler önceki sağlık durumuna ilişkin doktor raporları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından haberleştirilirken halkla "Umumi ahval vahamete doğru seyretmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Büyük Önder Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki son günleri ve sağlık durumuyla ilgili gelişmeler, anbean AA muhabirlerince haberleştirildi.

Reisicumhur Umumi Katipliğinden yapılan bilgilendirme dikkate alınarak 9 Kasım 1938 saat 10.00'da yayımlanan haberde, şu ifadeler yer aldı:

"Geceyi rahatsız geçirdiler. Umumi hallerindeki vaziyet ciddiyetini muhafaza etmektedir. Hararet derecesi 36,8, nabız 128, teneffüs 28'dir."

Aynı gün saat 20.00'de doktor raporlarına göre Atatürk'ün sağlık durumuyla ilgili yayımlanan diğer bir haberde, şu bilgilere yer verildi:

"Bugün yorgun ve dalgın geçirdiler. Umumi ahvaldeki ciddiyet biraz daha ilerlemiştir. Hararet derecesi 37,6, nabız 124, teneffüs 40'tır."

Saat 24.00 itibarıyla yayımlanan bültende ise Büyük Önder Atatürk'ün sağlık durumuyla ilgili, "Saat 20'den itibaren dalgınlık artmıştır. Umumi ahval vahamete doğru seyretmektedir. Hararet derecesi 37,6, nabız 132, teneffüs 33'dür." bilgileri paylaşıldı.

Acı haber resmi tebliğle duyuruldu

Atatürk'ün sonsuzluğa göçtüğü gün Cumhuriyet Hükümeti, milli yasın acısını her satırında ortaya koyan ve ulusun duygularını dile getiren resmi bir tebliğ yayımladı.

AA tarafından kamuoyuna duyurulan bu tebliğde, şu ifadeler yer aldı:

"İSTANBUL: 10 (A.A) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin resmi tebliğidir:

Müdavi ve müşavir tabiplerinin neşredilen son raporu Atatürk'ün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir.

Bu acı hadise ile Türk vatanı büyük yapıcısını, Türk milleti Ulu Şefini, insanlık büyük evladını kaybetti. Milletimize içimiz yanarak bu tarife sığmayan ziyanından dolayı en derin taziyelerimizi sunarız.

Kederlerimizin tesellisini ancak ve ancak onun büyük eserine bağlılıkta ve aziz vatanımızın hizmetinde ararız. Şurasını da her şeyden evvel beyan etmeliyiz ki ölmez olan, onun büyük eseri Cumhuriyet Türkiye'sidir.

Hükümetimiz, içinde bulunduğumuz bu mühim anda bugüne kadar olduğu gibi dikkatle vazife başındadır. Müesses olan nizamı ve vaziyeti idame hususunu, büyük Türk Milleti'nin hükümeti ile tek vücud olarak teyid ve temin edeceğine şüphe yoktur.

Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun 33'üncü maddesi mucibince, Büyük Millet Meclisi Reisi Abdulhalik Renda, Reisicumhur Vekaleti vazifesini deruhte etmiş ve ifaya başlamıştır."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER