Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in Yeni Karargahının Açılışında Konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in yeni karargahı 'KALE'nin açılış töreninde konuştu. Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca semtinde inşa edilen MİT'in yeni yeni yerleşkesi 5 dönümlük arazi üzerine kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in Yeni Karargahının Açılışında Konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in yeni karargahı 'KALE'nin açılış töreninde konuştu. Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca semtinde inşa edilen MİT'in yeni yeni yerleşkesi 5 dönümlük arazi üzerine kuruldu

MİT'in yeni hizmet binası açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İnsanların bir arada yaşama, şehirler ve devletler kurma tarihiyle istihbarat tarihi aşağı yukarı aynıdır. Devlet denilen karmaşık mekanizmanın, istihbarat desteği olmadan işlemesi ve ayakta kalması mümkün değildir. Bizim tarihimizde de istihbarata çok çok önem verilmiştir.

Mesela mirasçısı olduğumuz Osmanlı, daha kuruluş yıllarından itibaren güçlü bir istihbarat sistemi tesis etmiştir. Bugünkü MİT’in yaptığı görevleri yürüten bir veya birden fazla yapı daima olagelmiştir.

MİT Kale

Esasen Osmanlı’nın gerilemeye başlamasında istihbarat zafiyetinin de önemli payı vardır. Son dönemde istihbarata önem verilmeye başlanmışsa da maalesef kötü gidişin önü kesilememiştir. Sultan Abdülhamit Han’ın bu konuya verdiği ehemmiyet ve başarılar kayda değerdir.

Geniş bir alanda mücadele yürüten istihbaratçılarımızın gayretleri tarihin satır aralarında kalmış olsa da milletimizin gönlünde farklı bir yere sahiptir. Milli İstihbarat Teşkilatımıza kadar uzanan Cumhuriyetin istihbarat kurumları ve gelenekleri bu dönemden yadigardır.

Her ne kadar çok uzun bir süre bilinçli olarak istihbarat teşkilatımız zayıf tutulmuşsa da şartlar ve ihtiyaçlar bu kurumu yeniden güçlendirmemizi gerektirmiştir. İlk kuruluş kanunun çıktığı 1965 ve yeniden yapılandırıldığı 1984 yılındaki çabalar bu ihtiyacın ifadesidir. Son olarak 2014 yılında teşkilatımızın kanunu baştan sona yenileyerek günümüzün beklentilerine uygun hale getirdik.

Zaman zaman tartışmaların merkezine yerleştirilmiş olsa da milletimizin istihbarat teşkilatına olan inancı hiçbir zaman azalmamıştır. İstihbarat bilgileri sadece savaş değil barış dönemlerinde de devletin bekası için vazgeçilmezdir.

'MİT'İN DESTEĞİNE HER ZAMANKİNDEN FAZLA İHTİYAÇ BULUNUYOR'

Bugününe hakim olamayan geleceğini şekillendiremez. Ülkemizin ve dünyanın kritik bir dönemden geçtiği şu günlerde MİT’in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor.

İnşallah bugün açılışını yaptığımız yeni hizmet binasıyla teşkilatımızın gücü ve imkanı artmıştır. Dünyanın yeniden yapılandırıldığı günlerden geçiyoruz. Karşı karşıya olduğumuz tehditler artıyor.

MİT Kale

En önemli tehdit şüphesiz terördür. PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütleri ülkemize karşı savaş ilan etmiş durumdalar. Bir başka önemli tehdit de bölgemizdeki ülkelerin yaşadığı iç karışıklıklar ve bunların yol açtığı krizlerdir. Suriye’den kaynaklı her gelişme, hem terör boyutu, hem göç meselesi itibariyle ülkemizi doğrudan ilgilendiriyor. Irak’ta yaşanan her hadisenin de ülkemize yansımaları oluyor.

MİT ARTIK ULUSLARASI SAYGIN BİR İSTİHBARAT KURULUŞU

Doğu Akdeniz’de oluşturulan bölgesel ittifakları ve güç mücadelesinin sonucu yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir.
MİT son dönemde Kuzey Irak’ta PKK’nın lider kadrosuna yaptığı operasyonlarla örgütün kendini en güvende hissettiği yer başlarına geçirmiştir. Örgüte çok büyük kayıplar verdirilmiştir. Bu tablo ülkemizin teknolojiyle istihbaratı bir arada kullanma seviyesini göstermesi bakımından çok önemlidir.

Cemal Kaşıkçı cinayetinde olayın başından sonuna kadar her düğümü çözerek hem bu kanın üzerimize sıçramasını engellemiş hem de muhataplara Türkiye’nin ağırlığını hissettirmiştir. Teşkilatımız güvenlik güçleri sahaya inmeden önce zemini hazırlamaktadır.

Özellikle Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan teşkilatımızın sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği bulunuyor. Şimdi de Libya’da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor. Devletimizin ve milletimizin çıkarlarını savunmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum.

MİT, artık uluslararası alanda hatırı sayılır güçlü istihbarat kuruluşları arasında yer alıyor. Pek çok ülke bakımından teşkilatımızın faaliyetlerinden sitayişle bahsedildiğini görüyorum.

Türkiye teşkilatımızın başarılı çalışmaları sayesinde hiçbir ülkenin icazetine ihtiyaç duymadan kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme imkanına kavuşmuştur. Başarılı çalışmalarını gördükçe biz de kendilerine her türlü desteği verdik. Mevzuatını güçlendirdik, ihtiyaç duyduğu teknolojik donanımlar için gerekli bütçeyi ayırdık. Operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla İHA SİHA’yı kendilerine kazandırdık.

MİT Kale

Veri temini ve görüntü istihbaratı başta olmak üzere teknik istihbaratta gelinen noktayı görüntü uygularıyla bir adım daha öteye taşımakta kararlıyız. Daha yüksek mesafeden daha yüksek alanı kapsayan hava koşullarından bağımsız çalışabilen bir kapasiteye ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor. Uydumuzun bir an önce faal hale getirilmesinde, ilgili kurumlarımızın önemli sorumlulukları olduğu açıktır.

Teröristlerin ve casusların tespitinde büyük verinin analiz edilmesi, profilleme çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor. Bunun için de devlete ait verilerin tek yerde toplanmasını sağlamak durumundayız. MİT bu şekilde topladığı ve analiz ettiği verileri, TSK, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet genel Müdürlüğü işle paylaşacaktır. Böylece koordinasyon sorunları da ortadan kalkmış olacaktır.

'KAT ETMEMİZ GEREKEN ÇOK YOLUMUZ VAR'

Bunun önemini yaşadığımız krizlerde müşahede ettik. En somut örnek olarak FETÖ’nün kurumlarımızdan temizlenmesiyle birlikte güvenlik alanındaki başarılarımız arka arkaya gelmeye başlamıştır. Daha da önemlisi güvenlik kurumlarımız yeteneklerini kapasitelerini hatta personellerini milli güvenlik ihtiyaçlarımız için paylaşılabilir bir noktaya eriştirmiştir. Bu tablo kurumlar arasında güvenin tesis edildiğine işaret ediyor. Amacımız kurumlar arasındaki istihbarat işbirliğini şahıslar üzerinden yürütülür olmaktan çıkartıp sağlıklı bir mekanizmaya kavuşturmaktadır. Bunun için önümüzdeki günlerde başkanlık edeceğimiz Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu’nu oluşturduk. Bunun hayata geçmesiyle koordinasyon meselesi tümüyle çözülmüş olacaktır.

MİT Kale

Devletimizin ve milletimizin kurumumuzdan beklentisi yüksektir. Tehditlerin büyüklüğü bu beklentiyi daha da artırıyor. Bugün olduğu gibi gelecekte de sınırlarımız içinden ve dışından tehditlerin süreceği açıktır.

Öyleyse bizim de öncelikli olarak istihbaratımızı bu gerçeğe uygun şekilde geliştirmek şarttır. MİT’in başarılarını yakından takip ediyoruz. Ancak kat etmemiz gereken daha çok yolumuzun olduğunu da biliyoruz.

Bunların başında, yeni teknolojileri ve yeni operasyonel yöntemleri geliştirmek geliyor. MİT’in ülke içindeki görevlerini azaltarak yurt dışı operasyon kabiliyetini artırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yurt dışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten, teknik ve siber istihbaratta daha etkin bir yapı bekliyoruz. Orta ve uzun vadede bu kabiliyete sahip olmaya mecburuz

Bu mücadeleyi sanal ortamda da yürütmemiz gerekiyor. İnternetin teröristlerce ve casuslarca oldukça etkin şekilde kullandığı günümüzde teşkilatın da siber istihbarata eğilmesi kaçınılmazdır. Teşkilatımızın karşımızdaki sorunların çözümü konusunda kendisinden beklediğimiz katkıyı vermeye devam edeceğine inanıyorum. MİT’in isimsiz kahramanları gerektiğinde Akıncı, gerektiğinde Derviş misali görevlerini yerine getirmeyi sürdüreceklerdir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER