İş Yerinde Uzun Süre Sigara İçenler ve Telefonla Konuşanlar Dikkat!

Bankalar başta olmak üzere son günlerde artan işten çıkarmalar bir takım söylentileri de beraberinde getirdi. Özellikle uzun süre sigara ve telefon konuşmaları ile işe geç gelenler için işverene geçerli fesih hakkı tanındı

İş Yerinde Uzun Süre Sigara İçenler ve Telefonla Konuşanlar Dikkat!

Bankalar başta olmak üzere son günlerde artan işten çıkarmalar bir takım söylentileri de beraberinde getirdi. Özellikle uzun süre sigara ve telefon konuşmaları ile işe geç gelenler  için işverene geçerli fesih hakkı tanındı

Avukat Gökçeyabuloğlu, çalışanların işsiz kalmaması ve en önemlisi tazminatsız kovulmaması için bir takım uyarılarda bulundu.

"Geçerli nedenle fesih işçinin işyerinde emsal işi yapanlara nazaran daha az azimli ve verimli çalışması, sık sık işe geç gelme, diğer çalışanlarla uyum problemleri yaşama, niteliklerine nazaran düşük performans gösterme, verilen işi eksik veya düzgün ifa etmemek, mesai saatleri içinde işi dışında konularla meşguliyet, mesai saatleri içinde iş dışında özel amaçlarla internet kullanımı ve telefonla uzun süreler görüşme, sigara içme yasağı veya sınırlamalarını ihlal etmek, diğer çalışanları mesai saatleri içinde gereksiz yere meşgul ederek işleri aksatmak vs. gibi haller sayılabilir."dedi.

"Haklı nedenle feshe konu davranışlar , iş ilişkisinin devamı bakımından çekilmez ve güven ilişkisini tamamen sarsan davranışlar olup, işverene tazminatsız ve bildirimsiz fesih hakkı verir. Bu ağırlıkta davranışların bir kısım örneği esasen kanunda açıkça belirlenmiştir, ancak bunlarla sınırlı değildir.  İşverenin diğer işçilerine sataşmak, cinsel tacizde bulunmak, işveren veya aile üyelerinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi ve davranışlarda bulunması, işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız isnad veya ihbarlarda bulunması, işverenin mesleki sırlarını ifşası, işverenin güvenini kötüye kullanması, mazeretsiz olarak üst üste 2 gün devamsızlık yapması, hırsızlık yapması vs. gibi haller sayılabilir."

İŞ AKDİ FESHEDİLİRSE NE YAPILMALI?

"İşçi davranışına bağlı geçerli nedenle fesihte öncelikle feshin son çare olması ilkesine uyulması ve işçiden savunma alınması, feshin gerekçesiyle birlikte işçiye yazılı açık bildirimi gerekmektedir. Feshe karar verildiğinde İş Kanunu md 18’de belirlenen ihbar sürelerine uyularak yahut bu sürelere ilişkin ihbar ücreti işçiye peşinen ödenerek iş akdi sonlandırılmalıdır.. Burada bankadaki işçilerin sıklıkla performans kriterine göre iş akdinin feshedilmesinde önemli bir hususu vurgulamak isterim. Şöyle ki; uygulamada çok sıklıkla gördüğümüz performans düşüklüğü, yani işçinin verimsizliği sebepli fesihlerde işçiye fesihten önce bunu telafi edebilmesi için makul bir süre tanınması, işçinin bu konuda uyarılması, performans kriterlerinin objektif ve belirlenebilir olması gerekir. Buna rağmen verimsizlik telafi edilemiyor, işçinin verimsizlik durumu devam ediyor ve bu durum işyerinde işin işleyişi bakımından aksaklık yaratıyorsa hukuken geçerli ve feshin son çare olması ilkesine uyularak yapılacak fesihten söz edebiliriz. Zira bilindiği üzere işverenin olası bir uyuşmazlıkta geçerli nedenle fesih yaptığını ispat külfeti üzerindedir, yani işveren işçisinin performans düşüklüğünü ve bunun işin işleyişi bakımından telafi edilemez olduğu için fesih yapabildiğini ispatlayabiliyorsa o fesih geçerli nedenle yapılmış bir fesihtir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER