Peri bacalarına koruma zırhı Meclis’ten geçti

KAPADOKYA’nın daha iyi korunması ve yatırımcılar için ağır ve uzun bürokratik süreçlerin kısalması için getirilen ‘Alan Başkanlığı’ kurulması teklifi dün Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Peri bacalarına koruma zırhı Meclis’ten geçti

Yasayla, Kapadokya sınırları içinde fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar alma ile Kültür Varlıkları ve Tabiat Varlıkları Koruma komisyonlarının yetkileri, sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik karar alma yetkisi Kapadokya Alan Komisyonu’na geçecek. Komisyon şöyle oluşacak: “Üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehir planlama/şehir ve bölge planlama, jeoloji ve hukuk ile biyoloji veya kimya bölümlerinden lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olmuş, bakanlıkça görevlendirilecek alanında uzman ve en az 10 yıl deneyime sahip 7 üye. Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri veya Nevşehir İl Özel İdaresi’nden görevlendirilecek bir üye. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilecek alanlarında uzman birer üye. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nca görevlendirilecek bir üye. Görüşülecek konu ile ilgili yer belediye başkanlığından görevlendirilecek bir temsilci üye. Görüşülecek konu Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise Vakıflar Bölge Müdürü veya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden görevlendirilecek bir temsilci üye.”

Komisyonda görüşülecek konunun niteliğine göre oy hakkı olmamak kaydıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan uzman çağırılabilecek. Yine komisyonun gündemiyle ilgili meslek odalarından da toplantılara gözlemci katılabilecek.

KARARLARINA UYMAK ZORUNLU

Yasaya göre kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler komisyonun kararlarına uymak zorunda olacak. Yasada Kapadokya’nın sınırlarına ilişkin koordinatlar da yer aldı. Kapadokya Alan sınırları, bölgenin kültürel ve doğal varlıkları ile turizm potansiyeli göz önüne alınarak idarenin teklifi, bakanlığın uygun görüşü üzerine cumhurbaşkanı kararı ile değişebilecek. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER